• Leverandører

Leverandørregisteret

Velkommen til

Leverandørregisteret

Norges eneste register over kvalifiserte leverandører til det offentlige.

Bli oppført i Leverandørregisteret

Advokattjenester

 • A

 • Alle underbransjer

Alarm, sikring og vaktselskap

Arbeidstøy og verneutstyr

 • A

 • Alle underbransjer

Arkitekttjenester

Avfallshåndtering og renovasjon

Bil og transportmidler

 • B

 • Forhandlere

 • Service

 • Utleie og leasing

Bygg- og anlegg

 • B

 • Bygg

 • Elektroentreprenører og utstyr

 • Entreprenører

 • Håndverkertjenester

 • Kjøleteknikk

 • Lifter, kraner og heiser

 • Maskin

 • Rivning og sanering

 • VVS

Catering og kantinetjenester

Facility management og renhold

 • F

 • Drift og vedlikehold

 • Kantinetjenester

 • Renhold

Forskning og utvikling

Gartnertjenester, hageprodukter og utemiljø

Hotell og overnatting

 • H

 • Alle underbransjer

Interiør og eksteriør – produkter og tjenester

 • I

 • Produkter

 • Tjenester

IT og telekomutstyr

 • I

 • Telekomutstyr

IT, programvare og kommunikasjon

 • I

 • Drift og vedlikehold

 • Hardware

 • Mobile løsninger og telefoni

 • Programvare og software

 • Rådgivning og forretningsutvikling

Konsulenter og rådgivning

 • K

 • Anskaffelser

 • Bemanning

 • Bygg og anlegg

 • IT

 • Rådgivning og prosjektledelse

Kontorutstyr, møbler og rekvisita

Kraft og energi

Kurs, opplæring, konferanser og event

 • K

 • Konferanse og event

 • Kurs og opplæring

Leasing, bank og forsikringstjenester

Medisinsk utstyr og helsetjenester

 • M

 • Bedriftshelsetjeneste

 • Optikk

 • Pleie og omsorgstjenester

 • Utstyr og forbruksmateriell

Næringsmidler

Oversettings- og tolketjenester

PR, media og kommunikasjon

Reklame og profilartikler

 • R

 • Profilering

 • Reklame

Rekruttering og bemanning

 • R

 • Annet

 • Helse og omsorg

 • Kontor og administrasjon

 • Økonomi og regnskap

Revisjons- og regnskapstjenester

Sertifiseringer

Sjø, båt og offshoretjenester

Storkjøkken og industrimaskiner

 • S

 • Alle underbransjer

Transport og distribusjonstjenester

 • T

 • Flyttetjenester

 • Packing og logistikk

 • Transport

 • Veihjelp og redningstjenester

Trykksaker og trykkeritjenester

Verktøy og redskaper

Bli oppført i Leverandørregisteret

Leverandørregisteret her på Anbud365 består av kvalifiserte leverandører til offentlig sektor. Formålet med leverandørregisteret er å bidra til at offentlige innkjøpere på en enkel og oversiktlig måte kan finne frem til aktuelle og seriøse leverandører. Her kan du som er innkjøper enkelt velge kategori i menyen og dermed få en oversikt over alternative leverandører for dine innkjøpsbehov.

Leverandørregisteret her på Anbud365 består av kvalifiserte leverandører til offentlig sektor. Formålet med leverandørregisteret er å bidra til at offentlige innkjøpere på en enkel og oversiktlig måte kan finne frem til aktuelle og seriøse leverandører. Her kan du som er innkjøper enkelt velge kategori i menyen og dermed få en oversikt over alternative leverandører for dine innkjøpsbehov.