Anbud365-dagen

Anbud365-dagen

ble arrangert 6. juni 2019. Foredragene vil bli sendt til de fremmøtte på konferansen sammen med et evalueringsskjema.