NHOs anskaffelseskonferanse er tilbake – spekket med høyaktuelle tema

Anbud365: NHOs anskaffelseskonferanse er tilbake – spekket med høyaktuelle temaOverskriften på NHOs anskaffelseskonferanse i år er «Offentlige anskaffelser i urolige tider». - Vi trekker linje tilbake til NHOs årskonferanse i januar i år, der temaet nettopp var «uro», forteller primus motor for deres anskaffelseskonferanse 25. mai, advokat Arnhild D. Gjønnes i NHO (foto: Moment Studio).

Skriv ut artikkelen

Anskaffelseskonferansen til NHO er tilbake 25. mai etter noen års pandemi-pause. Anbud365 har fått en forhåndskikk på programmet, og: Konferansen blir et «must» for alle som ønsker å være oppdatert på de viktigste problemstillingene innenfor offentlige anskaffelser. Advokat Arnhild D. Gjønnes, primus motor for konferansen har stikkordene, blant disse: Miljøkrav, handlingsrom, håndhevelse, sikkerhet, beredskap og immaterielle rettigheter. Ikke alle foredragsholderne er på plass ennå, men Gjønnes lover de beste.

Gjønnes representerer NHO i det offentlig oppnevnte anskaffelsesutvalget som ledes av professor Halvard Haukeland Fredriksen ved det Juridiske Fakultet, Universitetet i Bergen. Første delleveranse fra utvalget skal legges frem 4. november i år, andre delleveranse 4. mai 2024. Dette er hva utvalget skal sysle med i det kommende året + et halvt år til.  Og, som hun sier i en samtale med Anbud365: – I år er det mye å ta av når man skal lage et konferanse-program som treffer målgruppen!

Det dreier seg ikke minst om miljøkrav. Dette er sentralt i anskaffelsesutvalget, samtidig som næringsminister Jan Christian Vestre har en høringsrunde gående med tre alternative forslag til hvordan miljøkrav mest effektivt kan stilles. For NHOs vedkommende er det viktig å få vite hvordan miljøkrav best kan stilles for å gi mest effekt, m.a.o. hvilke krav er mest egnet for å utfordre næringslivet.

Handlingsrom og håndhevelse

Et annet høyaktuelt tema er handlingsrommet i offentlige anskaffelser. Hva skal til for at dette i større grad tas i bruk, bl.a. for å utnytte fleksibiliteten i regelverket slik at det blir mulig for mindre leverandører på delta i konkurransene.

Nylig kom den såkalte Perpetuum-dommen i Høyesterett. HR-2023-206-A gjaldt kravet fra Perpetuum Miljø AS om erstatning for positiv kontraktsinteresse, dvs. fortjenestetap, mot kommunene Fauske og Sørfold. I kjølvannet av den melder det seg spørsmål om hvem og hvordan regelverket best skal håndheves. Er domstolene og Kofa nok – eller trengs tilsyn, slik svenskene har?

Tilsyn, sikkerhet og beredskap

– Det kan gis inntrykk av at vi her i Norge har en form for passiv håndhevelse, dvs. at hvis ingen sier noe, skjer det intet, fremhever Gjønnes, som på vegne av NHO over flere år har bedt om å få en tilsynsordning innenfor offentlige anskaffelser. Nylig tok konkurransedirektør Tina Søreide opp det samme. På NHOs Anskaffelseskonferanse blir dette tema.

Sikkerhet og beredskap er i lys av så vel pandemi som ufreden i Europa seilt høyt opp på dagsordenen på anskaffelsesområdet. Det dreier seg ikke bare om Forsvaret, men om mat, om infrastrukturprosjekter – vann, energi, store veiprosjekter osv. Det blir søkelys på problemstillinger knyttet til dette temaet på konferansen, lover Gjønnes.

Beste praksis, immaterielle rettigheter

For å sikre at tiltakene i Norgesmodellen til bruk mot useriøse på anskaffelsesmarkedet blir effektive, trengs prioritering av ressurser og kompetanse. Derfor har DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) fått i oppdrag fra regjeringen om å ha ferdig en «beste praksis»-veiledning til formålet innen 1. juli i år. Og når divisjonsdirektør i DFØ, Dag Strømsnes, bestiger talerstolen på NHO-konferansen 25. mai, er nok arbeidet med veiledningen kommet såpass stykke på vei at sløret kan trekkes noe til side.

Offentlige anskaffelser som eksportvirkemiddel er et tema på konferansen, likeledes hensynet til immaterielle rettigheter i anskaffelser, særskilt innovative anskaffelser. Svenskt Näringslivs ekspert på offentlige anskaffelser, Ellen Hausel Heldahl, har er blant forfatterne i en fersk bok om temaet. I 94% av nær 200 tilfeldige offentlige anskaffelser i Sverige var det krav fra oppdragsgiver om eiendomsrett til immaterielle rettigheter, skrev hun i sin tid i en artikkel på Svenskt Näringslivs nettside. Der reiser hun spørsmål om hva kommuner og andre myndigheter egentlig skal med slike rettigheter. De kan jo ikke selv drive forretning derimot bidrar de ved å stille slike krav å svekke leverandørers konkurransekraft.

Samarbeide

Spørsmålet er også hvordan private og offentlige kan samarbeide for å gjøre hverandre gode. Er stikkordet standardisering? Bærekraft? På NHOs anskaffelseskonferanse kommer sekretariatsleder i KS Anskaffelsesforum, Tanja Huse-Fagerlie, med tanker om dette.

Bli den første til å kommentere på "NHOs anskaffelseskonferanse er tilbake – spekket med høyaktuelle tema"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.