Arendal mobiliserer på innkjøp – strategi og større innkjøpsfunksjon i vente

Anbud365: Arendal mobiliserer på innkjøp - strategi og større innkjøpsfunksjon i venteHarald Danielsen er rådmann i Arendal kommune, og han anbefaler innføring av seriøsitetskrav som er godt kjent i hele landet – i praksis de ti grepene i den såkalte SMSØ-modellen. Det har en egenverdi, mener han.

Skriv ut artikkelen

Arendal kommune mobiliserer nå på innkjøpsområdet. En større innkjøpsfunksjon i administrasjonen kommer, og forslag til anskaffelsesstrategi er under forberedelse. Kontraktsoppfølging og profesjonalisering er en del av kjerneoppgavene. Dette fremgår av en sak som kommunestyret nå får og som gjelder innføring av seriøsitetkrav. At kommunen etablerer slike, vekker begeistring hos både LO og NHO.

Kommunestyret i Arendal får saken til behandling denne uken. Da skal det vedtas seriøsitetskrav, etter at et forslag har vært på høring. Disse skal gjelde samtlige bygg og anleggskontrakter for tjenestekontrakter så langt det passer med de tilpasninger som nødvendig, som det heter. Kravene gjøres også gjeldende for kommunale foretak, og – gjennom vedtak i generalforsamling – skal de også gjelde i aksjeselskap der kommunen har bestemmende innflytelse.

De omforente seriøsitetskravene er hentet fra de ti strategiske grepene i den såkalte SMSØ-modellen, som LO, NHO, KS, YS, Unio og Skatteetaten er enig om. SMSØ er «Samarbeid mot svart økonomi» – et samarbeid mellom de nevnte partene.

Felles anskaffelsesstrategi

I forlengelsen av vedtaket om innføring av seriøsitetskrav legges det opp til at rådmannen skal komme med et forslag til felles anskaffelsesstrategi for kommunen. I dette arbeidet skal innspill som har kommet inn i forbindelse med høring på nye seriøsitetskrav med.

Responsen på høringsrunden i forbindelse med seriøsitetskravene er karakterisert som svær god – kommunen har mottatt ni innspill. Etter rådmannens vurdering har det en egenverdi å ta utgangspunkt i krav som er godt kjent i hele landet – både for å sikre forutsigbarhet for leverandører, men også for å sikre balanserte krav som er håndterbare i praksis. NHO trekker frem at dette bidrar til forutsigbarhet for leverandører og skaper tillitt til kommunen som en stor bestiller av tjenester. LO Agder mener det er positivt at det legges opp til at kravene skal gjelde for hele kommunen, og samtlige av kommunens innkjøp.

Faglærte og lærlinger

Når det gjelder faglærte anbefaler rådmannen en tilføyelse til SMSØ-modellen ved å sette et krav om minimum 50% av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene, slik som den såkalte Oslomodellen har. Men det presiseres at det må gjøres en konkret vurdering i det enkelte tilfellet for å sikre oppfyllelse av forholdsmessighetskravet i anskaffelsesregelverket.

Også på bestemmelsen om lærlinger anbefaler rådmannen et avvik fra SMSØ-modellen som har krav om sju prosent ved å innstille på ti prosent. En advarende pekefinger er likevel med: Dersom bystyret vedtar å fravike SMSØ sitt utgangspunkt på 7 % er det viktig å understreke at et slikt krav ikke nødvendigvis kan stilles i samtlige kontrakter grunnet forholdsmessighetsprinsippet.

Det fremgår av rådmannens saksfremstilling at kommunen nå bygger opp en større innkjøpsfunksjon i administrasjonen. Der er kontraktsoppfølging og profesjonalisering av denne er en del av kjerneoppgavene, er det rådmannens vurdering at fokus i den nærmeste tiden må være å få optimalisert dette.

Bli den første til å kommentere på "Arendal mobiliserer på innkjøp – strategi og større innkjøpsfunksjon i vente"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.