Avlyste milliard-konkurranse da «vesentlige endringer» måtte til for å redde budsjett

Anbud365: Avlyste milliard-konkurranse da «vesentlige endringer» måtte til for å redde budsjettAdm. dir i Helse Midt-Norge, Stig A. Slørdahl, gav sitt styre status i anbudsprosessen for det nye sykehuset i Møre og Romsdal.

Skriv ut artikkelen

Valg av entreprisestrategi ble gjort etter å ha hatt dialog med leverandørene, men tilbudene som kom, sprengte likevel budsjettene for bygging av nytt sykehus i Møre og Romsdal. Forhandlinger kunne redusere kostnadene noe, men ikke på langt nær nok. I stedet ble konkurransen avlyst, ettersom det måtte til «vesentlige endringer» for å komme i budsjett. Da ville det i realiteten være en ny konkurranse, og det å fortsette forhandlingene da, kunne bli skjebnesvangert.

Styringsmålet for bygg- og teknikkentreprisen for det nye akuttsykehuset var satt til 4,1 mrd 2015-kroner, med muligheter til å gjøre vedtak opp til drøyt 4,5 mrd. Hva tilbudene lød på, er ikke oppgitt av konkurransemessige hensyn. «Vesentlig over budsjett og erfaringstall fra tilsvarende prosjekt ellers i landet» er imidlertid en av karakteristikkene som er nevnt. I og med at Helse Midt-Norges styre ble koplet inn, er det grunn til å tro at tilbudene lå over den høyeste kostnadsrammen, 4,5 mrd.

Konkurranseformen var konkurranse med forhandlinger, og det gjensto to tilbydere i forhandlingsfasen – Skanska Norge AS og Betonmasthæhre AS. Adm. dir. skriver i sin orienteringssak til styret i Helse Midt-Norge:

Potensial for vesentlige besparelser

– Gjennom innledende forhandlinger er det avdekt potensial for vesentlige besparelser fra opprinnelige anbud. Dette vil likevel ikke være tilstrekkelig til å realisere prosjektet innenfor budsjett. Tilbakemeldingene fra entreprenørene tyder på at konkurranseunderlaget har vært for detaljert og krevende, og inneholder noen kostnadsdrivende element. Det må imidlertid også erkjennes at det er markedsmekanismer som har slått ut annerledes enn forventet. Helse Møre og Romsdal HF vurderer at avviket mellom pristilbud og styringsmålet er for stort til at det er urealistisk å forhandle tilbudene ned til en kontraktssum som medfører at prosjektet kan gjennomføres innenfor den vedtatte kostnadsrammen.

Imidlertid var det en mulighet for at avviket kunne reduseres ytterligere ved å foreta endringer i konkurransegrunnlaget, inkludert fremdrift, kravspesifikasjon og/eller kontraktsvilkår. Enkelte av disse endringene ville være «vesentlige» etter regelverket for offentlige anskaffelser og således ikke kunne gjennomføres uten å avlyse konkurransen.

Kunne ikke ha «vesentlige endringer»

Kontraktens overordnede karakter måtte ikke endres. I dette, heter det i et vedlegg til adm. dirs styre-redegjørelse, ligger det bl.a. at konkurranseform, absolutte krav, omfang og fremdrift ikke kan endres vesentlig. Endringene kan ikke være «vesentlig» eller av en slik art at andre leverandører kunne ha ønsket å delta dersom endringene gikk fram av kunngjøringen. Risikoen ved å utfordre denne avgrensingen kan være midlertidig forføyning, stopp i kontraktsarbeid og søksmål.

Av styre-vedlegget fremgår det at prosjektorganisasjonen i forkant av anskaffelsen gjennomførte en dialogkonferanse med leverandører der hensikten var å få «innspel på val av entreprisemodell og moglegheiter for industrialisering og standardisering». Tilbakemeldingen var at flertallet av entreprenørene ønsket en totalentreprise der en stor entreprenør fikk ansvar for bygging av heile akuttsykehuset. På den måten kunne man dra nytte av entreprenørenes kompetanse. Modellen, regnet man med, ville gi bedre sikkerhet for sluttkostnaden før byggestart, og den ville være mest interessant for entreprenører med nok kapasitet til å gjennomføre prosjektet.

Nå skal entreprisestrategien gjennomgås på nytt, og man regner med en forsinkelse på om lag ett år.

Bli den første til å kommentere på "Avlyste milliard-konkurranse da «vesentlige endringer» måtte til for å redde budsjett"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.