Bare en av tre danske kommuner har med lærlingklausul i anskaffelser

Anbud365: Bare en av tre danske kommuner har med lærlingklausul i anskaffelserPer Christensen er forbundsformann i danske 3F (Fagligt Fælles Forbund), som har latt gjennomføre en undesøkelse av kommuners og regioners bruk av arbeids- og lærlingklausuler.

Skriv ut artikkelen

Bare en av tre danske kommuner med eksterne leverandører benytter lærlingklausuler. Når det gjelder klausuler med lønns- og arbeidsvilkår har nær 90% av kommunene slike i sin anskaffelsespolitikk. Bare mellom 18 og 35% av kommunene – avhengig av innkjøpsområde – kontrollerer alltid eller ofte at arbeidsklausulene overholdes. Omtrent samme antall kommuner kontrollerer alltid eller ofte at lærlingklausulene etterleves. Dette fremgår av en undersøkelse utført av Analyse & Tal for 3F.

3F eller Fagligt Fælles Forbund er et dansk fagforbund. De har også flere ganger tidligere gjennomført undersøkelser om kommuners og regioners bruk av arbeids- og lærlingklausuler. Nå stunder det til kommunal- og regionrådsvalg i Danmark og da har 3F igjen gjort en slik undersøkelse. Resultatene finnes i rapporten «Kommuner og regioners brug af arbejds- og lærlingeklausuler».

Kartleggingen har til formål å avdekke utbredelsen av klausuler i 2021 – både når det gjelder bruk, kontroll og sanksjoner – og hvor det er potensial for forbedring. I alt har 78 av landets 98 kommuner og alle fem regioner deltatt i undersøkelsen helt eller delvis.

Arbeidsklausuler utbredt

Nesten 90% av kommunene i undersøkelsen har innarbeidet arbeidsklausuler (lønns- og arbeidsvilkår) i sin anskaffelsespolitikk, fremgår det av undersøkelsen. Blant de kommuner, som for det meste eller alltid løser sine oppgaver ved ekstern leverandør, tar nesten alle i bruk arbeidsklausuler. Det samme gjør seg gjeldende for regionene.

Derimot er det bare en tredel av kommuner med eksterne leverandører som benytter lærlingklausuler. Det ser litt bedre ut for regionene – alle fem regioner har innarbeidet lærlingklausuler i sin anskaffelsespolitikk. Det er likevel langt fra i hver anskaffelse lærlingklausulene tas med. Uansett kommuner eller regioner er bruken av klausuler størst i bygg og anlegg, ifølge undersøkelses-resultatene.

Etterlevelse av klausulene

Litt over 40% av byrådene har truffet beslutning om at det løpende skal utføres kontroll med om klausulene etterleves. Men det er bare 20% av kommunene som har en sentral kontrollenhet til formålet. Blant regionene er Region Hovedstaden den eneste hvor regionrådet har vedtatt at slik kontroll skal gjennomføres. Ingen av regionene har imidlertid en sentral kontrollenhet.

Avhengig av område er det bare 18-35% av kommunene som alltid eller ofte kontrollerer at arbeidsklausulene overholdes. Det er omtrent samme antall kommuner som alltid eller ofte kontrollerer at lærlingklausulene etterleves. Ingen av regionene kontrollerer alltid at arbeidsklausulene overholdes. Bare en region kontrollerer ofte at de overholdes, bortsett på bygg og anlegg. Her kontrollerer fire regioner ofte at arbeidsklausulene etterleves. Region Sjælland kontrollerer som den eneste region alltid at lærlingklausulene overholdes, mens de resterende regionene bare av og til kontrollerer at de etterleves. På bygg og anlegg er det imidlertid slik at fire kommuner ofte kontrollerer at lærlingklausulene overholdes.

Arbeidsmiljø og sosiale klausuler

Arbeidsmiljøklausuler fastlegger krav til arbeidsmiljø i anskaffelser, som leverandøren skal leve opp til. Omkring 60% av kommunene bruker slike klausuler, men bare hos knapt 40% av kommunene brukes de løsgjort fra arbeidsklausulene. Region Syddanmark og Region Sjælland er de eneste regioner med særskilte arbeidsmiljøklausuler.

Hver fjerde kommune benytter sosiale klausuler som pålegger leverandøren å ansette personer i vernet arbeid i de fleste eller alle tilfelle der det er mulig. Ingen regioner bruker slike klausuler.

Bli den første til å kommentere på "Bare en av tre danske kommuner har med lærlingklausul i anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.