Bommet på kunngjøringskravet – kontrakt kunne ikke inngås

Anbud365: Bommet på kunngjøringskravet – kontrakt kunne ikke inngåsSpørsmålet i Kofa-saken var om det dreide seg om en leieavtale eller en bygge– og anleggskontrakt.

Skriv ut artikkelen

Konkurransen ble ikke kunngjort på forskriftsmessig måte, og da kan ikke kontrakten med den valgte leverandøren inngås, ifølge en avgjørelse i Kofa. En slik kontraktsinngåelse ville da være en ulovlig direkteanskaffelse, og konkurransen må i avlyses. Kontraktsverdien var så stor at konkurransen skulle ha vært kunngjort i TED–databasen også.

Bakgrunnen for Kofa–sak 2016/80 var en konkurranse med forhandling for leie av nye lokaler for offentlige tjenester i Haram kommune. Anskaffelsen ble offentliggjort gjennom kunngjøring i Doffin-databasen og flere aviser, men ikke i TED-databasen. Den økonomiske rammen var angitt til å tilsvare avskriving og rente for en investering på 100 MNOK.

Spørsmålet var om det dreide seg om en leieavtale eller en bygge– og anleggskontrakt. Klagenemnda kom til at slik konkurransegrunnlaget var utformet, var konkurransen i utgangspunktet omfattet av unntaket i forskriften for kontrakter om erverv eller leie av eksisterende bygninger eller annen fast eiendom.

Kunngjøring og kontraktinngåelse

Så var et annet spørsmål om oppdragsgiveren kan akseptere det tilbud som den valgte leverandøren har gitt, når konkurransen er publisert på den måten den er.Klagenemnda minner om at det sentrale ved klassifiseringen av en kontrakt som enten en kontrakt om leie av eksisterende bygninger eller en kontrakt om bygge- og anleggsarbeid, er formålet med den transaksjonen kontrakten muliggjør. EU-domstolens avgjørelse i sak C-451/08 gir atskillig veiledning også i foreliggende sak. Her påpekte EU-domstolen, i avsnitt 56, følgende:

”56 For så vidt angår transaktionens formål skal det bemærkes, at hovedkontrakten, indgået den 6. august 2004 mellem byen Köln og GKM-GbR, formelt er angivet som “lejekontrakt” og reelt indeholder elementer, der er hører til i en lejekontrakt. Ikke desto mindre må det konstateres, at på denne dato var udførelsen af de pågældende bygge- og anlægsarbejder enda ikke påbegyndt. Denne kontrakt kunne derfor ikke have udlejning af ejendomme til umiddelbart formål, når opførslen af disse endnu ikke var påbegyndt. Hovedformålet med denne kontrakt kan således kun logisk være udførelse af disse bygge og anlægsarbejder, som senere skulle stilles til rådighed for byen Köln ved en kontrakt betegnet “lejekontrakt”.

Kontrakten kan ikke inngås

En eventuell kontraktsinngåelse med den valgte leverandør må derfor karakteriseres som en bygge- og anleggskontrakt, oppsummerer klagenemnda: En kontrakt med de karakteristika som kontrakten mellom innklagede og valgte leverandør har, kan ikke inngås etter en konkurranse som ikke er kunngjort i tråd med de krav forskriften oppstiller for bygge–  og anleggskontrakter.

Anslått verdi av anskaffelsen var på ca. 100 MNOK. Oppdragsgiveren hadde på denne bakgrunn ikke adgang til å gjennomføre konkurransen på annen måte enn gjennom kunngjøring i TED-databasen. Ettersom en eventuell kontraktsinngåelse vil representere en ulovlig direkte anskaffelse må konkurransen avlyses, konkluderte Kofa.

Bli den første til å kommentere på "Bommet på kunngjøringskravet – kontrakt kunne ikke inngås"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.