Bygg og anlegg-giganter satser på innovasjonspartnerskap for å kutte utslipp

Anbud365: Søker innovasjonspartnere til jakt på dokumentasjon av klimagassutslipp i anleggSamarbeider om «KlimaGrunn – Klimagassreduksjon i grunnarbeider»: Statens vegvesen v/ vegdirektør Ingrid Dahl Hovland (foto: Knut Opeide, Statens vegvesen),

Skriv ut artikkelen

Gjennom innovasjonspartnerskapet KlimaGrunn ønsker Statens vegvesen, Statsbygg og Bane NOR – gigantene på vei, bygg og bane – å redusere klimagassutslippene ved grunnforsterkning. Hvem som skal bli partnere – en eller flere, avgjøres gjennom en anskaffelse neste år. I høst står en ny dialogkonferanse for tur, en slags «Kirsten Giftekniv»-arena. Etter den første – i 2018 – har de tre prosjekt-eierne avgrenset problemstillingen til utvikling av ny teknologi for å dokumentere egenskapene til såkalte kalksementpeler. Dette er et ledd i aktørenes arbeid med å få ned klimautslippene fra bygg og anlegg frem mot 2030.

Våren 2018 innvilget Innovasjon Norge støtte til tre vinnere gjennom sin utlysning om innovasjonspartnerskap. Statens vegvesen, Statsbygg og Bane NOR vant frem med sitt forslag med tittelen: «KlimaGrunn – klimagassreduksjon i grunnarbeider». Prosjektet gjennomføres sammen med en eller flere partnere, som velges etter konkurranse med forhandlinger. Innovasjon Norge yter støtte på ni millioner til prosjektet.

Målsetningen med «KlimaGrunn» er å utvikle klimavennlige sikrings- og grunnforsterkningsmetoder for kvikkleirer som samtidig ivaretar naturmangfoldet.

Grunnarbeid og klimagasser

De tre prosjekteierne skal i løpet av det neste tiåret redusere klimagassutslippene i sine utbyggingsprosjekter. Samtidig skal områder sikres mot kvikkleireskred, og viktige utbyggingsprosjekter gjennomføres. Klimagassutslippene fra bygg- og anleggsbransjen har økt med 58 % fra 1990 til 2016 (Statistisk Sentralbyrå). Grunnarbeider utgjør en betydelig andel av de totale klimagassutslippene i sikrings- og utbyggingsarbeider i områder med krevende grunnforhold.

Leverandører er allerede blitt med på dialogkonferanse en gang. Etter den første i 2018 har Statens vegvesen, Statsbygg og Bane NOR avgrenset problemstillingen til utvikling av ny teknologi for å dokumentere egenskapene til kalksementpeler. Med bedre kunnskap om styrke- og deformasjonsegenskaper kan vi utnytte pelene i mye større grad enn i dag, heter det, hva med sensorteknologi, seismikk eller instrumentering? Kan vi lage smarte kalksementpeler med lavere klimagassutslipp?

«Kirsten Giftekniv»

18. november er det klart for dialogkonferanse nr. 2. Her er entreprenører og leverandører av kalksementpeling invitert til et møte med kunnskapsmiljøer innenfor sensorteknologi, dokumentasjons- og målesystemer m.m. for å diskutere utfordringer og muligheter. Formålet med dette arrangementet er å legge til rette for at deltakere fra ulike miljø utveksler kunnskap og finner sammen i konsortier som i neste omgang vil søke om midler til å utvikle nye smarte løsninger som kan dokumentere styrke, deformasjonsegenskaper og homogenitet i kalksementpeler som blir brukt til grunnstabilisering av kvikkleire. Gjennom en workshop ønsker prosjekt-eierne å fram nye ideer og gode løsningsforslag som kan dekke behovet.

Bli den første til å kommentere på "Bygg og anlegg-giganter satser på innovasjonspartnerskap for å kutte utslipp"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.