Byggenæringen vil at flere samler sine innkjøp i egne enheter

Anbud365: Byggenæringen vil at flere samler sine innkjøp i egne enheterKrav til skatteattest og HMS- erklæring må videreføres, understreker Byggenæringens Landsforening (BNL), her ved sin adm. dir Jon Sandnes. Samtidig, heter det, er det viktig at denne informasjonen ikke bare kontrolleres på avtaletidspunktet, men også underveis i kontrakten.

Skriv ut artikkelen

12 % av medlemsbedriftene i Byggenæringens Landsforening (BNL) i NHO har tatt inn lærlinger som følge av krav i kontrakter. Det opplyser BNL i sitt innspill til den kommende stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser. BNL påpeker for øvrig at arbeidet med kompetanseheving må styrkes og at det bør vurderes om flere bør samle innkjøpene sine hos egne enheter, slik som forsvaret og sykehusene.  Og tiden er overmoden for å opprette en offentlig database som forenkler dokumentasjon.

BNL i NHO er en nærings- og arbeidsgiverpolitisk organisasjon for bedrifter i byggenæringen. Det offentlige kjøper varer og tjeneste fra bygge- og anleggsnæringen for rundt 150 milliarder i året.

BNL har sendt Nærings- og fiskeridepartementet innspill til den varsledes stortingsmeldingen for offentlige anskaffelser. Her heter det bl.a. at terskelverdiene er satt uhensiktsmessig høye og offentlige bestillere bør bruke åpne anbudsprosesser i innkjøpene også under terskelverdiene. For at det ikke skal bli en for stor administrativ belastning for kjøper og leverandør bør det vurderes å lage en ordning med forenklet offentlig anskaffelse som ivaretar hensynene direkte knyttet til å unngå arbeidsmarkedskriminalitet.

Varierende kompetanse

– Spesielt blant de mindre bestillerne og de som ikke bestiller så ofte er kompetansen varierende, skriver BNL. Det gjør at mulighetene til å stille krav i regelverket ikke følges og anskaffelsene blir dårligere enn nødvendig. Anskaffelser som faller under terskelverdiene er spesielt sårbare for kompetansemangelen. Arbeidet med kompetanseheving må styrkes og det bør vurderes om flere bør samle innkjøpene sine hos egne enheter, slik som forsvaret og sykehusene.

BNL mener at leverandører på forhånd må få vite om pris eller andre sentrale forhold i tilbudet som innleveres, skal forhandles på eller ikke. Det er avgjørende for deltakelse i konkurranser å vite hva som er de grunnleggende spilleregler for konkurransen, og hvor mye ressurser man må bruke.

Bruke reglene bedre

– Det er ressurskrevende og krever kompetanse å gjennomføre forhandlinger. Dette kan være en forklaring på at mange oppdragsgivere og leverandører anser anbudskonkurransen som både den enkleste, billigste og mest tillitsskapende konkurranseformen, fremholder BNL. Anbudskonkurransen er (og vil fortsatt være) hovedregelen for anskaffelser over terskelverdiene. Det er derfor ikke verken ønskelig eller nødvendig med store endringer i prosessene, men å bruke det eksisterende reglene bedre og mer målrettet til å oppnå et bredt sett av samfunnsmessige mål.

Dessuten poengterer BNL at tiden er overmoden for å opprette database som forenkler dokumentasjonen. Skatteetaten, Brønnøysundregisteret og DIFI bør derfor få ytterligere støtte til det arbeidet de har igangsatt for å gjøre dette slik at flere register kan inkluderes og all informasjon må forefinnes i sann tid, ifølge BNLs innspill til stortingsmeldingen. Et offentlig register vil gjøre at informasjonen blir brukt av flere og inkludere informasjon fra flere registre enn i dag.

Viktig signaleffekt

BNL anser det for meget viktig at forskriftsbestemmelsen om lærlingeklausul blir opprettholdt. Den har en viktig signaleffekt og bidrar til økt fokus på rekrutteringsbehovet.

Krav til skatteattest og HMS- erklæring må videreføres, understreker BNL, og: – Dagens attester er, på tross av sine svakheter, med på å demme opp mot økonomisk kriminalitet og svart arbeid og bidrar til å skille mellom bedrifter som følger grunnleggende regler og de som ikke gjør det. Samtidig er det viktig at denne informasjonen ikke bare kontrolleres på avtaletidspunktet, men også underveis i kontrakten.

Bli den første til å kommentere på "Byggenæringen vil at flere samler sine innkjøp i egne enheter"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.