Byggeprosjektet kom skjevt ut allerede ved anbudsdokumentene

Anbud365: Byggeprosjektet kom skjevt ut allerede ved anbudsdokumentene - Det synes ikke særlig gjennomtenkt hvorfor det skal være avvik fra Norsk Standard, heter det i en dom fra Sør-Rogaland tingrett. I denne saken, mente dommeren, så det ikke ut til at Eigersund kommune har benyttet de spesielle bestemmelsene til annet enn å få entreprenøren lettere inn i en misligholdssituasjon. På bildet Siri A. Meling, kommunedirektør i kommunen.

Skriv ut artikkelen

Allerede ved anbudsdokumentene kom de første tegnene til at det ville bli et dårlig byggeprosjekt, slår dommeren i en sak for Sør-Rogaland tingrett fast. Og han bidrar med dette hjertesukket: – Nøkkelen til suksess ligger i å ha dyktige og samarbeidsvillige prosjektledere på begge sider. Smidighet fra begge sider og ønske fra begge sider om at den andre siden må lykkes er viktige elementer. Videre vil evne til å lytte på den annen part være viktig, skriver han i dommen. Disse grunnleggende forhold syntes å være fraværende på begge sider i denne saken.

Saken for Sør-Rogaland tingrett (saksnr. 20-088178TVI-TSRO/TEGE) gjaldt en totalentreprise-avtale for byggingen av en ny skole i Eigersund inngått mellom kommunen og Kvia Entreprenør i 2018 etter en offentlig anbudskonkurranse.

Kort tid etter at gravingen hadde begynt ble det oppdaget utfordrende grunnforhold, som førte til masseutskiftning langt ut over det som var opprinnelig tenkt. Etter forutgående varsel hevet så kommunen kontrakten med entreprenøren et snaut år etter avtaleinngåelse. Senere trådte imidlertid samme entreprenør inn i kontrakten igjen.

Spørsmålet for retten var bl.a. om det var rettmessig å heve en totalentrepriseavtale eller ikke, inklusive de økonomiske virkningene av det. Retten kom til at de påberopte grunnlagene for hevning, heller ikke ved en samlet vurdering, innebar et vesentlig mislighold fra entreprenørens side som ga kommunen rett til å heve avtalen. Kommunen ble dømt til å betale nær fem mill. i erstatning til entreprenøren, som på sin side ble dømt til å betale 10,5 mil i dagmulkt til kommunen.

Dommerens hjertesukk

Men det er først og fremst dommerens hjertesukk som setter sitt preg på premissene i dommen. Skolen har fått en historie som neppe verken kommune eller entreprenør kan være stolte av, skriver han, og: – Man kan spørre seg om hvorfor det gikk så galt, at partene ikke fant måter å samarbeide på.

– Ser en det først på bidrag fra kommunes side til dette prosjektet som raskt utviklet seg til et dårlig prosjekt så startet dette allerede med anbudsdokumentene, fremholder dommeren. Dokumentene var nærmest en blåkopi knyttet til en skole i Bodø. Det er ikke noe i veien for at en benytter dokumenter fra andre prosjekter, men en bør ha et bevist forhold til det. Retten har vanskelig med å forstå at en kommune legger opp til så mange avvik fra Norsk Standard.

Inn i mislighetssituasjon?

Det synes ikke særlig gjennomtenkt hvorfor det skal være avvik fra Norsk Standard. I denne saken ser det ikke ut til at kommunen har benyttet de spesielle bestemmelsene til annet enn å få entreprenøren lettere inn i en misligholdssituasjon, ifølge dommeren.

Retten stiller også spørsmål ved kommunens håndtering av når varslene mot prosjektlederen kom. Riktignok hadde kommunen engasjert en prosjektleder til å ta seg av det meste for byggherre, men når det kommer varsel mot prosjektleder så lar kommunen prosjektlederen selv ta regien i hvordan kommunen skulle svare. – I andre sammenhenger ville en neppe ansett dette som en hensiktsmessig håndtering, slår dommeren fast.

Nøkkel til suksess

Før byggherren velger å heve en entreprisekontrakt, bør han ha tenkt nøye gjennom hvordan denne situasjonen skal håndteres. I mange tilfeller er det rett og slett ikke et praktisk alternativ for byggherren å heve kontrakten. I foreliggende sak viser dokumentasjonen at dette spørsmålet er viet liten plass og selvstendige vurderinger.

Dommeren spør seg – slik bakteppet var – om det kanskje ikke er rart at det gikk galt: – Nøkkelen til suksess ligger i å ha dyktige og samarbeidsvillige prosjektledere på begge sider. Smidighet fra begge sider og ønske fra begge sider om at den andre siden må lykkes er viktige elementer. Videre vil evne til å lytte på den annen part være viktig. Disse grunnleggende forhold syntes å være fraværende på begge sider, følge dommeren i Sør-Rogaland tingrett.

Bli den første til å kommentere på "Byggeprosjektet kom skjevt ut allerede ved anbudsdokumentene"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.