Danske innkjøpere raser: Regjeringen sår tvil om vår profesjonalitet

Anbud365: Danske innkjøpere raser Regjeringen sår tvil om vår profesjonalitetIKA finner det eiendommelig at det i Danmark, som er kjent for å ha en meget lav grad av korrupsjon, skulle være et større behov for den slags regulering enn i det øvrige EU, heter det i en høringsuttalelse fra foreningen. På bildet Ditte Nicolajsen, nestformann i IKA-foreningen af offentlige indkøbere.

Skriv ut artikkelen

De danske offentlige innkjøperne raser mot to forslag fra regjeringen til endringer i anskaffelsesloven: Det ene reiser tvil om offentlige oppdragsgiveres profesjonalitet, heter det, og begge kan føre til betydelige administrative omkostninger og økte byrder for oppdragsgiverne sammenliknet med kollegaene i EU. Dersom det er behov for slike endringer, anbefaler innkjøperne at regjeringen forsøker å få dette til i hele EU, ikke bare som dansk alenegang.

Den danske erhvervsministeren, Rasmus Jarlov, sendte for en tid tilbake på høring to forslag til to endringer i anskaffelsesloven. Formålet med endringene er å få mer åpenhet om hva oppdragsgiverne legger vekt på. Vurderingen av kvalitetsdimensjonen i store, komplekse anskaffelser skal dessuten styrkes.

Med lovforslaget foreslås det innført et lovkrav om et såkalt ”to-konvolutt-system” i de største anskaffelsene av bygg- og anleggsprosjekter. Det innebærer at vurderingen av kvaliteten skal være uavhengig av prisen på de innkomne tilbudene. Dessuten foreslår regjeringen at oppdragsgiveren forpliktes til å offentliggjøre alle deler av evalueringsmodellen.

Avviser begge forslagene

Forslagene faller de danske, offentlige innkjøpere tungt for brystet. IKA – foreningen af offentlige indkøbere avviser i sin høringsuttalelse begge forslagene. Formålet med bestemmelsen om et «to-konvolutt-system», heter det, er å fjerne risikoen for at kjennskap til pris utilsiktet påvirker vurderingen av kvaliteten av de innkomne bud. Det er IKAs vurdering at lovgiver dermed drar oppdragsgiveres profesjonalisme i tvil uten at det for øvrig er belegg for at det er tale om et reelt problem.

IKA finner det eiendommelig at det i Danmark, som er kjent for å ha en meget lav grad av korrupsjon, skulle være et større behov for den slags regulering enn i det øvrige EU. Hvis det er nødvendig med en slik innskrenkning, oppfordrer IKA at man fra dansk side arbeider for at dette blir en del av EUs regler fremfor å gå dansk alenegang. De mener også at forslaget vil kunne medføre betydelige administrative omkostninger for oppdragsgiverne.

Mer vidtrekkende enn EU-reglene

Når det gjelder forslaget om mer åpenhet om evalueringsmodellen, mener IKA at det er mer vidtrekkende enn hva som følger av EU-reglene. Dermed pålegges danske oppdragsgivere en ytterligere forpliktelse i forhold til andre EU-oppdragsgivere. Det fremgår ikke av lovforslaget, heter det, å være begrunnet hvorfor en slik entydig skjerpelse overfor danske oppdragsgivere er nødvendig og hensiktsmessig. Såfremt lovgiver ønsker større åpenhet i evalueringsmodellen, oppfordrer IKA til at man fra dansk side arbeides for at dette blir en del av EU-regler frem for å gå dansk enegang og pålegge danske oppdragsgivere byrder som ingen andre europeiske oppdragsgivere har.

Det er IKAs vurdering at endringen av bestemmelsen om offentliggjøring av evalueringsmodell skaper en vesentlig økt risiko for annullering av tilbud. Dette medfører økte omkostninger for både oppdragsgiver og tilbydere, heter det.

Ved den foreslåtte endring sås det på nytt tvil om en offentliggjort evalueringsmodell vil bli tilsidesatt av klagemyndigheten, såfremt et enten meget lavt tilbud eller et meget høyt tilbud ikke kan finne plass innenfor den offentliggjorte evalueringsmodell, fremhever IKA i sin høringsuttalelse. I et slikt tilfelle er det mulig at Klagenævnet ikke finner den offentliggjorte evalueringsmodellen egnet. Da kan Klagenævnet sette til side modellen med den begrunnelse at evalueringsmodellen – tross at den er offentliggjort – strider mot likebehandlingsprinsippet.

Bli den første til å kommentere på "Danske innkjøpere raser: Regjeringen sår tvil om vår profesjonalitet"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.