Domstol: Avvisningen var vilkårlig, urimelig og et lovbrudd

Anbud365: Domstol Avvisningen var vilkårlig, urimelig og et lovbruddRetten vil ikke utelukke at det kan foreligge situasjoner hvor det er grunnlag for å avvise et tilbud på grunn av uriktig oppfatning av kontraktsgrunnlaget, men så var ikke tilfelle i en sak for Inntrøndelag tingrett, slik retten så det.

Skriv ut artikkelen

En avvisning fra Statens vegvesens side fremstår som vilkårlig, urimelig og i strid med de generelle prinsipper, og var et lovbrudd. Det slår Inntrøndelag tingrett fast i en domsavsigelse. Statens vegvesen mente det forelå et vesentlig avvik. Entreprenøren var av en annen oppfatning, og ville ha bekreftet at han hadde rett – men fikk aldri noe svar.

Saken for Inntrøndelag tingrett (19-135920TVI-INTR) gjaldt begjæring om midlertidig forføyning for å stanse Statens vegvesens inngåelse av kontrakt med valgt tilbyder, og hvor saksøkers (entreprenøren) tilbud er avvist i forbindelse med anbudskonkurransen. Avvisningen ble begrunnet med vesentlige avvik. Det sentrale utgangspunktet for tvisten mellom partene er partenes forskjellige tolkning av et bestemt kontraktsvilkår:

«Entreprenørens egne ansatte som inngår i oversiktslistene skal utføre minst 25 % av timeverkene i kontraktsarbeidet regnet totalt i utførelsestiden. Som egne ansatte regnes ansatte hos kontraktspart som gitt i tilbud og avtaledokument C3. Der entreprenøren er et arbeidsfellesskap(leverandørgruppe) regnes kravet om 25 % av timeverkene samlet for deltakerne».

Unntak eller presisering

Entreprenøren oppfattet dette som et unntak fra hvem som regnes som «egne ansatte», noe Statens vegvesen ikke var enig i. Bare en presisering, påpekte vegvesenet. Entreprenøren bad om bekreftelse på at hans versjon var den rette, men hørte ikke noe mer før han fikk melding om avvisning.

Retten kom til at hva som fremstår som den mest naturlige fortolkning av det aktuelle kontraktgrunnlaget, ikke er så åpenbart som saksøkte synes å anføre og:

Et grunnlag for avvisning …

Retten vil ikke utelukke at det kan foreligge situasjoner hvor det er grunnlag for å avvise et tilbud på grunn av uriktig oppfatning av kontraktsgrunnlaget. Tilbyders oppfatning kan fremstå som så klart uriktig, og hvor det også fremstår som så åpenbart at tilbyder ikke er i stand til å tilfredsstille en klar og korrekt tolkning av kontraktsgrunnlaget, at det kan være grunnlag for avvisning uten ytterligere diskusjon med hjemmel i noen av de bestemmelsens som saksøkte har anført. Det kan i et slikt tilfelle med rette anføres at det foreligger forhold som tyder på at kontrakten ikke vil bli gjennomført på en forsvarlig eller hensiktsmessig måte, og at det i alle fall kan være usikkerhet knyttet til dette som gjøre det rimelig at oppdragsgiver avviser tilbudet.

… men ikke her

Dette er imidlertid ikke tilfelle i nærværende sak slik retten ser det. Konklusjonen ble at avvisningen av saksøkers (entreprenørens) tilbud uten nærmere avklaring med saksøker om tolkning av det omstridte kontraktsvilkåret, fremstår som vilkårlig, urimelig og stridende mot de generelle prinsipper nedfelt i LOA jf. § 1 og § 4. Retten tar også under det samme manglende avklaring om saksøker er villig til å oppfylle kontrakten basert på oppdragsgivers tolkning og hvordan det eventuelt kan skje, Avvisningen fremstår derfor som å være i strid med lov og offentlig anskaffelser og er således ulovlig, heter det.

Bli den første til å kommentere på "Domstol: Avvisningen var vilkårlig, urimelig og et lovbrudd"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.