Droppet underleverandør-sak etter 4 ½ år etter politisk, ikke rettslig vurdering

Anbud365: Droppet underleverandør-sak etter 4 ½ år på politisk, ikke rettslig grunnlagNæringsminister Jan Christian Vestre er godt fornøyd med at ESA har kommet frem til at underleverandør-saken kan lukkes. Etter regjeringens syn er denne regelen et viktig tiltak i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping, understreker han (foto: NFD/David Berg Tvetene).

Skriv ut artikkelen

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) startet i 2019 en undersøkelse av den norske regelen som begrenser antall ledd med underleverandører til maksimalt to ledd. De mente at begrensningen var i strid med EØS-avtalen. Men, etter fire og et halvt år lukkes saken, m.a.o. den legges bort – på politisk, ikke rettslig grunnlag, heter det i en pressemelding fra ESA. Imidlertid måtte DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) revidere den opprinnelige veiledningsteksten som følge av dialogen med ESA.

Den nye veiledningsteksten er tydeligere på formålet med bestemmelsen, og formålet med det såkalte konkurranseunntaket. Underleverandør-regelen gjelder anskaffelser innenfor bygg og anlegg og renhold.

Også Nærings- og fiskeridepartementet har sendt ut en pressemelding i anledning av ESAs beslutning. Den finner du her.

Politisk, ikke rettslig grunnlag

ESA skriver at deres beslutning om å avslutte saken på politisk grunnlag reflekterer ESAs behov for å prioritere egen ressursbruk. Siden beslutningen om å avslutte saken ikke er basert på en rettslig vurdering, kan avgjørelsen heller ikke tas til inntekt for at ESA anser de aktuelle nasjonale lovene eller forvaltningspraksis for å være i samsvar med EØS-retten.

I pressemeldingen fra ESA heter det at de ikke bestrider legitimiteten til målet om å bekjempe arbeidsrelatert kriminalitet, og aksepterer at EØS-lovgivningen om offentlige anskaffelser gir rom for nasjonale tiltak som kan sette krav til underleverandører. ESA har, heter det, ikke mottatt klager på restriksjonene.

Gikk lenger enn nødvendig

ESA mente at begrensningen var i strid med EØS-avtalen, og at regelen gikk lenger enn nødvendig for å oppnå formålet. Norske myndigheter argumenterte med at bestemmelsen er et effektivt virkemiddel mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i offentlige kontrakter. Etter norske myndigheters syn går ikke bestemmelsen lenger enn nødvendig for å oppnå formålet.

Bestemmelsen om antall ledd i leverandørkjeden

  • I offentlige anskaffelser av bygge- og anleggsarbeider eller renholdstjenester skal oppdragsgiver som hovedregel stille krav om at hovedleverandøren har maksimalt to ledd med underleverandører.
  • Bakgrunnen er at lange og uoversiktlige leverandørkjeder fører til at det blir vanskeligere for oppdragsgiver å føre kontroll med at leverandøren overholder lover og regler.
  • Det følger av bestemmelsen at det er mulig med flere ledd underleverandører hvis det er nødvendig for å sikre tilstrekkelig konkurranse. Oppdragsgiver må gjøre en konkret vurdering i det enkelte tilfelle av om unntaket kan benyttes

Bli den første til å kommentere på "Droppet underleverandør-sak etter 4 ½ år etter politisk, ikke rettslig vurdering"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.