Dyr «fillefeil»: Tap av milliardkontrakt og 1,4 mill. i saksomkostninger

Anbud365: Dyr «fillefeil»: Tap av milliardkontrakt og 1,4 mill. i saksomkostningerAv anskaffelsesforskriften fremgår det at et tilbud «skal» avvises når det ikke er levert innen den fastsatte tilbudsfristen. I kravet til at tilbudet må være levert innen den fastsatte tilbudsfristen, ligger at tilbudet også må være kommet frem til rett leveringssted, skriver byfogdembetet.

Skriv ut artikkelen

Det ble en dyr affære for entreprenørfirmaet Hæhre å levere en tilbudskonvolutt på feil sted: Nær 1,4 millioner kroner i saksomkostninger og – overveiende sannsynlig – tap av en milliardkontrakt. Dette ble resultatet av kjennelsen i Oslo byfogdembete i saken mot Statens vegvesen fordi entreprenørselskapet ble avvist for å ha levert på feil adresse. I kravet til at tilbudet må være levert innen den fastsatte tilbudsfristen, ligger at tilbudet også må være kommet frem til rett leveringssted, skriver byfogdembetet

Rett før sommeren i år gikk nemlig Statens vegvesen til det skritt å avvise Hæhre Entreprenør fra konkurransen om å bygge og drifte E6 Helgeland sør. To konvolutter skulle leveres, ifølge konkurransegrunnlaget, en i Mosjøen og en i Oslo. Hæhre leverte begge i Mosjøen, og da feilen ble kjent, leverte samme konvolutt for sent i Oslo. Statens vegvesen mener det var spesifisert og kommunisert fra deres side hvor konvoluttene skulle leveres. Det er Hæhre Entreprenør sterkt uenig i. Ifølge bygg.no er det kommet frem opplysninger som viser at Hæhre ligger ca. 300 millioner kroner under de som Statens vegvesen har innstilt til å utføre jobben, Skanska Norge, skriver bygg.no.

Hæhre bad Oslo byfogdembete om midlertidig forføyning for å sikre at Statens vegvesen ikke gjorde kontrakt før det rettslige forholdet var avklart.

«Skal»–krav

Av anskaffelsesforskriften fremgår det at et tilbud «skal» avvises når det ikke er levert innen den fastsatte tilbudsfristen. I kravet til at tilbudet må være levert innen den fastsatte tilbudsfristen, ligger at tilbudet også må være kommet frem til rett leveringssted, skriver byfogdembetet.

Noe av «ulykken» for entreprenøren oppsto da Statens vegvesen underveis – før tilbudsfristen – endret leveringssted fra Mosjøen til Oslo. Vegvesenet får her kritikk av retten: – Den «feilen» som her har oppstått, og som førte til at Hæhre leverte sin konvolutt 2 i Mosjøen, og ikke i Oslo, ville altså etter rettens syn sannsynligvis vært unngått ved at Statens vegvesen hadde oppdatert alle deler av konkurransegrunnlaget med opplysningen om endret leveringssted, skriver Oslo byfogdembete.

Imidlertid mener retten at dette likevel ikke endrer det forhold at opplysningen om leveringssted var klart kommunisert til Hæhre.

Ikke feil eller regelbrudd

Retten kom til at Statens vegvesens beslutning om å avvise Hæhres tilbud fra konkurransen ikke er truffet i strid med anskaffelsesregelverket. Hæhre har etter dette, heter det, ikke sannsynliggjort at Statens vegvesen har gjort noen feil ved å avvise selskapets tilbud fra konkurransen eller at beslutningen er truffet i strid med anskaffelsesregelverket. Begjæringen om midlertidig forføyning ble ikke tatt til følge.

Heller ikke finner Oslo byfogdembete holdepunkter for at Statens vegvesen skulle ha godtatt at konvolutt nr. 2 ble levert i Mosjøen. Også det forhold at det dreide seg om en stor kontrakt ble vurdert. Retten slår imidlertid fast at det er overveiende sannsynlig at Hæhre ville ha vunnet konkurransen om konvolutt 2 var levert på rett sted. – Å avvise Hæhres tilbud i en slik situasjon, der faren for misbruk eller tilpasning ikke er tilstede, kan fremstå som uforholdsmessig, skriver retten, som imidlertid ikke kan se at det er rettskildemessige holdepunkter for at oppdragsgiver kan legge avgjørende vekt på verken formålsbetraktninger, hensynet til konkret rimelighet eller økonomiske hensyn i vurderingen av om avvisning skal skje.

 

1 kommentar på "Dyr «fillefeil»: Tap av milliardkontrakt og 1,4 mill. i saksomkostninger"

  1. Er dette en fornuftig måte å bruke skattepenger på ? (Betale kr 300 mill mer enn rimeligste tilbud pga en “fille feil”). Hadde vært hensiktsmessig med et mer fleksibelt lovverk ihht denne slags saker!

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.