Fem års møysommelig arbeid for bedre internkontroll av anskaffelser i vegvesenet

Anbud365: Fem års møysommelig arbeid for bedre internkontroll av anskaffelser i vegvesenetRiksrevisjonen følger opp alle undersøkelser den har rapportert til Stortinget. Målet for oppfølgingen er å gi Stortinget informasjon om hva som er gjort i forvaltningen siden undersøkelsen ble gjennomført. I årets oppfølging avsluttes 11 av 14 tidligere saker, men ikke en undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen. På bildet riksrevisor Per-Kristian Foss under en pressekonferanse i forbindelse med fremleggelse av dokumenter til Stortinget.

Skriv ut artikkelen

For snart fem år siden startet Riksrevisjonen sitt arbeid med sikte på å forbedre internkontrollen av Statens vegvesens anskaffelsesprosess. I en fersk rapport til Stortinget sier revisjonen seg enig med Samferdselsdepartementet i at vegvesenet ennå ikke er i mål. Fortsatt gjenstår arbeid. Iverksatte tiltak dokumenterer ikke tilstrekkelig forbedring. Ny statusrapport er ventet i høst.

Rapporten «Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget» (Dokument 3:1 (2019–2020)) ble nylig levert Stortinget. Blant oppfølgingene er også en undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen

Dette er en sak som startet tilbake i 2014. Målet med Riksrevisjonens undersøkelse er å vurdere om det er iverksatt effektiv risikostyring og internkontroll på dette området i Statens vegvesen.

Riksrevisjonen ba i brev av i mars i år departementet om å redegjøre for endringer og tiltak som er iverksatt siste året. Samferdselsdepartementet skriver at internrevisjoner viser at iverksatte tiltak ikke dokumenterer tilstrekkelig forbedring. Riksrevisjonen sier seg enig med Vegdirektoratet i at det fortsatt gjenstår arbeid, og ny statusrapport kommer rett over sommeren, heter det. Riksrevisjonen vil følge saken videre.

Sterkt regulert prosess

Selve anskaffelsesprosessen er sterkt regulert i Statens vegvesen, og prosessen er beskrevet i vegvesenets kvalitetssystem. En anskaffelseskoordinator står for gjennomføringen i samarbeid med intern oppdragsgiver. Hele prosessen styres av trinnene i KGV, og alt som gjøres dokumenteres der og fortløpende i saksbehandlersystemet til Statens vegvesen. Når prosessen som er beskrevet følges, vurderes risikoen for misligheter i dette arbeidet som relativt lav, og prosessen gir god etterlevelse av regelverket.

På vare- og tjenesteområdet brukes KGV fullt ut. På byggherreområdet legges ferdig konkurransegrunnlag i KGV. Dette gir ikke samme kontroll i selve systemet, ifølge departementet.

30 anskaffelseskoordinatorer

Statens vegvesen har om lag 30 medarbeidere som fungerer som anskaffelseskoordinatorer. Informasjon, endringer og læringspunkter blir formidlet til denne gruppen, som i flere sammenhenger samarbeider. Anskaffelseskoordinatorene er involvert i gjennomføringen av alle anskaffelser som omfattes av Lov- og forskrift om offentlige anskaffelser. M.a.o. deltar medarbeidere med kompetanse på anskaffelser i alle konkurranser 100 000 kroner.

For å redusere risikoen for misligheter, og gi mer styring og bedre kontroll på innkjøp/bestillinger av varer og tjenester, må leverandørene legges inn i løsningen. Statens vegvesen regner med å ha alle leverandører, som skal inn i systemet, på plass innen utgangen av første halvår 2020. Statens vegvesen er også i ferd med å anskaffe et nytt prosjektøkonomisystem, som skal være i bruk og iverksatt i løpet av 2020. Systemet skal gi grunnlag for bedre økonomioppfølging og rapportering fra 2021. Samlet kan dette også bidra til å redusere risiko for mislighold ytterligere, heter det.

Årlige kvalitetsrevisjoner

Kontroller av om anskaffelsesprosessene etterleves skjer gjennom årlige kvalitetsrevisjoner i henhold til vedtatt revisjonsprogram. Revisjonene har spesielt omfattet områdene hvor det ikke er automatiske kontrollpunkter på plass. Resultatene av revisjonen viser at det er muligheter for forbedring i etatens prosesser for å oppnå sterkere etterlevelse. Revisjonene viser også at iverksatte tiltak ikke dokumenterer tilstrekkelig forbedring. Internrevisjonen har derfor begynt å følge opp iverksatte tiltak for å undersøke om disse vil gi ønsket effekt. Denne oppfølgingen begynte tidlig i 2018, fremgår det av Riksrevisjonens rapport til Stortinget.

Bli den første til å kommentere på "Fem års møysommelig arbeid for bedre internkontroll av anskaffelser i vegvesenet"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.