Florerte med avvik og forbehold, fikk likevel kontrakt

Anbud365: Florerte med avvik og forbehold, fikk likevel kontraktTromsø kommune måtte ut med nær 10 mill i erstatning til en forbigått tilbyder. På bildet: Kommunedirektør Stig Tore Johnsen i Tromsø.

Skriv ut artikkelen

Det var ikke tvil om at tilbudet skulle vært avvist, men Tromsø kommune valgte i stedet å gi leverandøren bak tilbudet, kontrakten. Det var en rekke avvik og forbehold i tilbudet, hvorav ett var et vesentlig avvik. Det forelå et tilstrekkelig kvalifisert brudd på anskaffelsesreglene, konstaterte Hålogaland lagmannsrett, som slo fast at tilbyderen som ble nr. 2 i konkurransen skulle fått tilslaget. Det kostet kommunen 10 mill. i erstatning.

Tromsø kommune kunngjorde i 2017 en åpen anbudskonkurranse om totalentreprise for oppføring av ny barne- og ungdomsskole, og renovering av eksisterende gymsal og basseng ved skolen. Anskaffelsens verdi var anslått til 134,5 mill. Kontraktstildelingen førte til rettssak, der Hålogaland lagmannsrett nylig konkluderte med at feil tilbyder ble valgt og at den som egentlig skulle hatt kontrakten, hadde krav på positiv kontraktsinteresse. De hadde m.a.o. krav på å få dekket den økonomiske fortjenesten som de ville ha oppnådd. Kommunen ble dømt til å utbetale nær 10 mill., og saken førte til en omfattende mediedekning.

Flere avvik i sitt tilbud

Tilbyderen som fikk kontrakten, hadde flere avvik i sitt tilbud. Ikke alle var hver for seg vesentlige, men forbeholdet knyttet til risiko ved grunnforholdene var et slikt, kom retten til. Ved kontraktsinngåelse er en delt risiko, der totalentreprenøren tar over risikoen for det som det var grunn til å regne med, mens byggherre svarer for det som er uforutsett eller som ikke stemmer med de opplysninger som ble gitt i konkurransegrunnlaget. Tilbudet fra leverandøren som vant, slik det er formulert, er et avvik fra denne delte risikoen, gjennom at det helt generelt står at tilbyder ikke overtar risikoen for forhold ved grunnen, påpeker retten. Det er videre spesifisert at det også gjelder eventuell forurensing i grunnen.

Imidlertid foreligger det også flere andre avvik fra konkurransegrunnlaget, slik at det samlet sett ikke er noen tvil om at det foreligger slikt vesentlig avvik at tilbudet skulle ha vært avvist, konstaterer lagmannsretten, som viser til at reglene om hvorvidt et tilbud skal avvises, når man først har konstatert at det foreligger et vesentlig avvik, er presise og enkle.

Kvalifisert brudd på reglene

I vurderingen om det foreligger et tilstrekkelig kvalifisert brudd på anbudsreglene, skal det også ses hen til om bruddene er forsettlige eller uaktsomme. I denne vurderingen legger lagmannsretten vekt på kommunens samlede gjennomføring av anbudskonkurransen. For det første gjelder det et forhandlingsforbud ved anbudskonkurranser, også i tiden etter at tilbud er inngitt til kontrakt er inngått. I denne saken har kommunen og valgte leverandør før kontrakt ble inngått, etter klagen på behandlingen, gitt seg inn på å forhandle om endringer.

Tromsø kommune gav seg bl.a. inn på en forhandling om det alternative tilbudet til valgte leverandør som skulle ha vært avvist, om pris og om hvilke ansatte som ble tilbudt. I tillegg skal byggherre føre anskaffelsesprotokoll. Av hensyn til etterprøvbarhet må oppdragsgiveren kunne dokumentere hva som har foregått i anskaffelsesprosessen og hvilke beslutninger som er tatt, heter det. Det ble ikke gjort i denne saken, konstaterer domstolen.

Bli den første til å kommentere på "Florerte med avvik og forbehold, fikk likevel kontrakt"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.