Follobane-lærdom: Færrest mulig endringer og mest mulig likvide entreprenører

Anbud365: Follobane-lærdom Færrest mulig endringer og mest mulig likvide entreprenørerSamferdselsminister Knut Arild Hareide har mottatt rapport med læringspunkter i kjølvannet av erfaringene fra Follobane-prosjektet (foto: Torbjørn Tandberg).

Skriv ut artikkelen

Follobane-prosjektet har vist at kostnaden ved å måtte heve sentrale kontrakter er svært betydelig. Det bør gjøres grundige vurderinger av hvorvidt det innenfor anskaffelsesreglementet er mulig å i enda større grad sikre at det bare inngås avtaler med entreprenører med god likviditet, heter det i evalueringsrapporten som nå foreligger. Bane NOR og Jernbanedirektoratet bør vurdere om det finnes modeller for anskaffelser og kontrakter som kan bidra til å redusere omfanget av endringer underveis, anbefales det også i rapporten.

Det er Samferdselsdepartementet som har bedt Jernbanedirektoratet om en evaluering av prosjektet Follobanen. Oslo Economics har i samarbeid med professor Bjørn Andersen og førsteamanuensis Olav Torp, begge ved NTNU, gjennomført evalueringen i tidsrommet juli-oktober 2020.

Forventet kostnad for Follo-baneprosjektet ligger nå på 35 mrd 2020-kroner, slik det er anslått av Bane NOR i mai 2020. Samlet sett tilsvarer dette en 30% økning i forventet kostnad sammenlignet med estimatet ved oppstart.

Største endring = konkurs

Rapporten konkluderer med at styringen av Follobane-prosjektet, slik Bane NOR har dokumentert den, i hovedsak synes å ha vært god. Den klart største endringen i Follobane-prosjektet var hevingen av Condotte-kontraktene etter at denne italienske entreprenøren gikk konkurs i 2018. Også erstatning i forbindelse med brudd på anskaffelsesregelverket, merkostnader for Covid-19 og økt ytelse i mobilnettverket i tunnelen er definert som større premissendringer eller hendelser.

Konkurs hos en viktig entreprenør er svært uheldig for et prosjekt, fremholdes det i rapporten. Det bør gjøres grundige vurderinger av hvorvidt det innenfor anskaffelsesreglementet er mulig å i enda større grad sikre at det bare inngås avtaler med entreprenører med god likviditet. Follobane-prosjektet har vist at kostnaden ved å måtte heve sentrale kontrakter er svært betydelig. Risiko for betalingsproblemer og tilbyders evne til å håndtere risikoen som ligger i prosjektet, må derfor vektlegges høyt i en samlet vurdering av hva som er det beste tilbudet. Også bruken av samspillskontrakter eller andre virkemidler for å søke å redusere omfanget av endringer underveis i et prosjekt bør diskuteres, fremheves det i rapporten.

Risiko og betalingsproblemer

Om mulig bør det i fremtidige anskaffelsesprosesser gås enda lenger for å redusere risiko for å tegne avtaler med aktører som senere får betalingsproblemer. Bane NOR og Jernbanedirektoratet bør vurdere om det finnes modeller for anskaffelser og kontrakter som kan bidra til å redusere omfanget av endringer underveis, anbefales det i rapporten.

I lagmannsretten ble for øvrig BaneNOR dømt til å betale Skanska erstatning for brudd på anskaffelsesregelverket. Lagmannsretten kom til at Bane NOR begikk en vesentlig feil ved ikke å avvise Condottes tilbud på totalentreprisen for innføring til Oslo S. Dette er et eksempel på en hendelse som er innenfor prosjektets kontroll, slås det fast i rapporten, man skal kunne forvente at et prosjekt holder seg innenfor anskaffelsesregelverket, heter det i rapporten.

Mangelfullt grunnlag for nye kontrakter

Prosjektet valgte etter kontraktshevingene å lyse ut erstatningskontrakter relativt raskt, i et forsøk på å kunne holde fremdriften best mulig. Dette medførte, ifølge rapporten, at grunnlaget for de nye kontraktene var mangelfullt, i form av mangelfull detaljprosjektering, og dermed manglende forståelse av kontraktenes omfang. Dette igjen har medført en unødig kostbar gjennomføring av disse kontraktene, med store endringer i opprinnelige kontraktsverdier og estimerte sluttverdier, og også antagelig en betydelig langsommere gjennomføring. For lav kapasitet på prosjektering og tredjepartsverifisering også etter inngåelse av de nye kontraktene, har forsterket dette bildet.

Bli den første til å kommentere på "Follobane-lærdom: Færrest mulig endringer og mest mulig likvide entreprenører"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.