For stor risiko å dele opp 10-milliarders prosjekt i flere mindre kontrakter

Anbud365: For stor risiko ved å dele opp 10-milliarders prosjekt i flere mindre kontrakterStortingsrepresentant Arne Nævra (SV) tok opp Sotrasambandet med samferdselsminister Knut Arild Hareide, bl.a. om hvilke grep statsråden vil ta for å øke norsk deltakelse, både i dette prosjektet og framtidige, store prosjekter.

Skriv ut artikkelen

Man vil ikke kunne oppnå effektiv og hensiktsmessig drift og vedlikehold av Sotrasambandsprosjektet dersom det deles opp i flere mindre kontrakter. Driftsperioden vil da ikke være attraktiv for investeringsmarkedet på grunn av en forholdsmessig for stor risiko. Det slo samferdselsminister Knut Arild Hareide i et svar på et skriftlig spørsmål fra Stortinget. Men statsråden forventet norsk deltakelse senere i gjennomføringen, både fra rådgivende ingeniører og entreprenører for utførelsen av arbeidene.

Nylig kom offentliggjøring av søknadene for bygging av Sotrasambandet på Vestlandet. Dette er en OPS-kontrakt, der den som får kontrakten skal finansiere, bygge og drifte anlegget i 25 år. Med en samlet kontraktsum på om lag 10 milliarder er dette den hittil største anleggskontrakten her til lands så langt. Det viste seg at bare utenlandske selskap som hadde meldt sin interesse. Det var bakgrunnen for et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Arne Nævra (SV) til samferdselsminister Hareide.

Statsråden minnet om at Stortinget hadde sluttet til at Sotrasambandet i Hordaland blir gjennomført som OPS-prosjekt (offentlig-privat samarbeid). – OPS er en av flere kontraktsformer som kan være hensiktsmessig for veiprosjekter og som bidrar til en differensiert kontraktstrategi i veisektoren fremholdt han. Regjeringen mener at OPS kan være en formålstjenlig organisering av utbygging, drift og vedlikehold av transportinfrastrukturen, som bidrar til kostnadseffektiv prosjektgjennomføring og innovasjon både i tekniske løsninger og i byggemetoder.

God konkurranse

– OPS-markedet for infrastrukturprosjekter er internasjonalt og i den norske OPS-porteføljen på veiområdet har man så langt erfart god konkurranse, med deltakelse fra både nasjonale og internasjonale aktører. Riksvei 555 Sotrasambandet utgjør et unntak i så måte, påpekte samferdselsministeren, som sa han senere i gjennomføringen forventet å se norsk deltagelse, både fra rådgivende ingeniører og entreprenører for utførelsen av arbeidene.

At det denne gangen er fire utenlandske OPS-selskaper som har meldt sin interesse for OPS-prosjektet, mente Hareide kunne ha sammenheng med at de nasjonale aktørene ikke har hatt mulighet til å påta seg en så stor risiko som kontrakten for Sotrasambandet krever. Den store risikoen skyldes både prosjektets størrelse og karakter, med en stor hengebro, omfattende tunnelbygging i tettbygde områder og krevende logistikk for byggearbeidene. Med OPS ses utbygging, drift og vedlikehold i sammenheng av det ansvarlige OPS-selskapet.

For stor risiko

– For Sotrasambandet er vurderingen at man ikke vil kunne oppnå effektiv og hensiktsmessig drift og vedlikehold av prosjektet dersom det deles opp i flere mindre kontrakter, fastslo statsråden i sitt svar. Driftsperioden vil da ikke være attraktiv for investeringsmarkedet på grunn av en forholdsmessig for stor risiko.

I Norge har vi en relativt liten OPS portefølje sammenlignet med andre europeiske land. Hvert OPS-prosjekt gir mulighet for å høste erfaring og bygge opp kompetanse innen denne typen kontrakter og muliggjør også erfaringsoverføring til utvikling av mer tradisjonell prosjektgjennomføring. – Ved å nyttiggjøre denne erfaringen har vi særlig de senere årene sett at Norge er helt i front hva gjelder konkurranse- og kontraktsutvikling også i tradisjonelle anskaffelser i veisektoren, understreket samferdselsminister Hareide.

Bli den første til å kommentere på "For stor risiko å dele opp 10-milliarders prosjekt i flere mindre kontrakter"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.