Slik forebygger du klimaforandringer ved bruk av offentlige anskaffelser

Anbud365: Slik forebygger du klimaforandringer ved bruk av offentlige anskaffelserUpphandlingsmyndigheten, her ved generaldirektör Inger Ek, har i bidratt i en forstudie om klimatilpasning og offentlige anskaffelser (foto: Andreas Blomlöf).

Skriv ut artikkelen

Ni anbefalinger for innfasing av klimatilpasningstiltak gjennom offentlige anskaffelser er nylig lansert i en forstudie i Sverige. Det dreier seg i første rekke om bygg og anlegg, og blant anbefalingene er kompetanseløft, mer standardisert materiale og strategisk arbeid. Innovative løsninger på klimatilpasningen er aktuelt, som nye byggematerialer, belegningsstein o.l. og metoder for regnvannhåndtering.

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) har i samarbeid med Upphandlingsmyndigheten lagt fram ”Klimatanpassning inom ramen för offentlig upphandling”. Det dreier seg om en forstudie, og den er nylig overlevert Miljö- og energidepartementet.

Et klima i endring kommer til å påvirke langsiktige investeringer som bygg og anlegg. Derfor, heter det, må klimaaspektet tas med allerede når investeringsbeslutningene tas. En stor del av satsingene skjer av offentlige aktører innenfor rammen av offentlige anskaffelser. Vurderingene bak rapportens innhold er gjort ut fra et strategisk perspektiv. Innkjøpsmønster er undersøkt, likeledes kunngjorte anskaffelser og en lang rekke intervjuer.

Støtte og tiltak

Målet med forstudien er å identifisere hva slags støtte og tiltak som trengs for at de aktuelle aktørene skal kunne arbeide mer systematisk med klimatilpasning innenfor rammen av offentlige anskaffelser.

Resultatet av arbeidet er samlet i ni anbefalinger.  Det fremgår at det er behov for et mer strategisk innkjøpsarbeid i offentlig sektor og mer standardiserte grunnlag til bruk ved anskaffelser. Det gjelder f.eks. hendelser som oversvømmelser og varmebølger.

De ni anbefalingene er:

  • Etabler en bestillergruppe for klimatilpasningstiltak
  • Undersøk innovasjonspotensialet i klimatilpasningstiltak
  • Lag metodestøtte og veiledninger for utredning av klimatilpasningstiltak der anskaffelsesstøtte er integrert
  • Skaff til veie standardiserte beregnings- og simuleringsunderlag som støtte i arbeidet
  • Gjennomfør «klimatilpasningsløftet» – dvs. hurtigopplæring av yrkesaktive
  • Oppdater aktuell myndighets (Boverket i Sverige) byggeregler gjennom å tilføre klimatilpasningsaspekter
  • Ta med klimatilpasningsperspektivet i styringsdokumenter og eierdirektiv
  • Gjennomfør en serie rundebordssamtaler med eiendomsbransjen der tema er klimatilpasningsperspektivet
  • Oppmuntre til utvikling av frivillige sertifiseringer og merker

I rapporten tas det også til orde for etablering av en særskilt myndighet med ansvar for å ha et overordnet ansvar for alle tiltak og initiativ innfor området klimatilpasning. De gjelder både de som ikke berører anskaffelser og de som gjør det, heter det.

Bli den første til å kommentere på "Slik forebygger du klimaforandringer ved bruk av offentlige anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.