Foreslår etablering av en «helpdesk» som kan veilede oppdragsgivere

Anbud365: Foreslår etablering av en «helpdesk» som kan veilede oppdragsgivere- Vi savner en oversikt over antall kunngjorte innkjøp, oversikt over antall klager knyttet til offentlige innkjøp, antall tilbydere i snitt i ulike markedssegmenter over og under EØS-terskelverdi, hvilke oppdragsgivere som står for størsteparten av volumet av innkjøp etc., skriver adm. dir i Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA), Kari Sandberg, i et innspill til den ventede stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser.

Skriv ut artikkelen

Det bør etableres en muntlig veiledningstjeneste – en «helpdesk» – som kan veilede oppdragsgiverne om ulike rettslige og innkjøpsfaglige spørsmål, foreslår Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA). Tjenesten kan for eksempel legges til Difi, heter det. EBA mener det bør etableres et offentlig tilsyn av regelverket, og viser til at så vel Finland som Sverige har et slikt. Det fremgår av foreningens innspill til den kommende stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser.

EBA er en NHO-tilsluttet bransjeorganisasjon for entreprenører med 235 medlemmer som til sammen har 26 000 ansatte. Medlemmene omsetter for ca. 100 milliarder kroner og spenner fra landets største entreprenørbedrifter til mindre håndverksbedrifter og spesialentreprenører.

Blant innspillene til den kommende stortingsmeldingen skriver EBA at det bør etableres en muntlig veiledningstjeneste som kan veilede oppdragsgiverne om ulike rettslige og innkjøpsfaglige spørsmål. Flere EØS og OECD-land, deriblant Sverige, har en slik tjeneste. Behovet for en slik tjeneste har vært påpekt av både oppdragsgiversiden og leverandørsiden i flere år. EBA mener dette bør kunne være et forholdsvis enkelt tiltak som vil kunne bidra til effektivisering og kompetanseheving. Flere av organisasjonene i NHO har slik tjeneste for sine medlemmer, deriblant EBA. Tjenesten kan for eksempel legges til Difi, heter det.

Viktige samfunnshensyn

Regelverket om offentlige anskaffelser ivaretar viktige samfunnshensyn. EBA mener det bør etableres et offentlig tilsyn av regelverket. Hovedbegrunnelsen er at det er urimelig at overvåkingen av regelverket bare skal besørges av leverandører når samfunnet også har en interesse i at regelverket overholdes. Tilsynet må kunne ta initiativ til å føre tilsyn med anskaffelser basert på egne undersøkelser eller tips.

I både Finland og Sverige har de et tilsyn som er lagt til Konkurrensverket i de respektive landene. Per 2017 har Finland et tilsyn bestående av 5 ansatte og Sverige et tilsyn med 15 ansatte.

Tilsyn med offentlige anskaffelser støttes av seniorrådgiver Bjørn H. Wikasteen i K-sekretariatet IKS. I en artikkel fra 24.01.2018 påpeker han at risikoen ved å bryte regelverket er for lav, og at leverandører ofte vegrer seg for å klage av frykt for å bli utestengt i senere konkurranser. 

Administrerende direktør Ingerid Dahl Hovland i Nye Veier tok til orde for tilsyn med regelverket om offentlige anskaffelser for å sikre seriøsitet i en artikkel på bygg.no fra 25.01.2017, fremholder EBA i sine innspill til stortingsmeldingen.

Statistikk

I Norge er det sparsomt med tilgjengelig tall og data over innkjøp. EBA savner en oversikt over antall kunngjorte innkjøp, oversikt over antall klager knyttet til offentlige innkjøp, antall tilbydere i snitt i ulike markedssegmenter over og under EØS-terskelverdi, hvilke oppdragsgivere som står for størsteparten av volumet av innkjøp etc. Slike tall og data bør samles inn og publiseres årlig slik det gjøres eksempelvis i Sverige. Med slik samlet statistikk vil det blant annet være enklere å se effekt av ulikt regelverk og praksis over og under terskelverdi og i ulike markedssegmenter.

Bli den første til å kommentere på "Foreslår etablering av en «helpdesk» som kan veilede oppdragsgivere"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*