Førkommersiell anskaffelse av flomvarslingsverktøy med internasjonale markedsutsikter

Anbud365: Førkommersiell anskaffelse av flomvarslingsverktøy med internasjonale markedsutsikterIda Amble Ruge og Frode Damstuen i Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal minner om at flom og beredskap er svært krevende, spesielt for små kommuner. Kommunene påføres store kostnader i arbeidet med å håndtere flomsituasjoner, sikre innbyggernes trygghet og gjenopprette skader fra flomskader (foto: Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal).

Skriv ut artikkelen

En kommende førkommersiell anskaffelse nord i Gudbrandsdalen har et stort, internasjonalt markedspotensial. Det skal utvikles et nytt og framtidsrettet verktøy for flomvarsling, som kan forutsi flom på lokalt nivå 1-3 dager før den inntreffer. Noe slikt fins ikke i dag. Dette er en utfordring verden over når klimaet blir villere, varmere og våtere. Det nye flomvarslingsverktøy skal kombinere ny teknologi med tilgjengelig data. Dermed kan man få redusert kostnader og risikoen knyttet til flom både før, under og etter en flomhendelse.

Kommunene Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk i Nord-Gudbrandsdalen står bak denne utfordringen til markedet. Derfor inviterer de 10.juni til dialog med teknologileverandører, flomfaglig ekspertise, kommuner (problemeierne) og andre relevante aktører. Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal er prosjekteier på vegne av de seks kommunene. Prosjektet har fått navnet «Flomrespons».

Dette kan, pekes det på i notat som danner grunnlaget for markedsdialogen, gi store samfunnsøkonomiske besparelser og lavere risiko for både kommuner, innbyggere og private næringer, nasjonalt og internasjonalt. På bakgrunn av resultatet i et forprosjekt har Norges Forskningsråd bevilget åtte millioner kroner til et førkommersielt anskaffelsesprosjekt, med tidsramme tre år. Forprosjektet ble gjennomført høsten 2019 og tok sikte på å kartlegge behov og muligheter.

Store flom-kostnader

Flom er et økende problem, både nasjonalt og internasjonalt, heter det i dialognotatet. Et fuktigere og mer uforutsigbart klima skaper flere flomsituasjoner, og fører til store kostnader for både kommuner, vegmyndigheter og private næringsaktører.

En teknologi som gjør det mulig å forutsi flomhendelser på et lokalt nivå kan gi store kostnadsreduksjoner for både kommuner, statlige myndigheter, og private bransjer som f.eks. forsikringsbransjen. Teknologien kan ha et stort markedspotensial både nasjonalt og internasjonalt, konstateres det i dialognotat.

27 mrd siste 10 år

Ifølge Norsk naturskadepool har vannskader relatert til vær- og naturskader kostet 27 milliarder kroner de siste 10 årene. Flom og beredskap er et kommunalt ansvar. Dette er svært krevende, spesielt for små kommuner, og påfører kommunene store kostnader i arbeidet med å håndtere flomsituasjoner, sikre innbyggernes trygghet og gjenopprette skader fra flomskader.

I dag er det nasjonale varslingssystemer basert på detaljert informasjon om blant annet vannføring, snømengde og/eller vått i bakken, og prognoser for nedbør og temperatur. Varslene utarbeides på regionalt nivå, og dekker store områder, tidvis flere fylker. Disse regionale varslene skal danne et grunnlag for kommunenes vurdering av den lokale flomrisikoen. I små kommuner er det krevende å vite hvor flommen kan inntreffe. Samtidig har de liten mulighet til å holde oversikt over alle lokale, utsatte punkter.

Bli den første til å kommentere på "Førkommersiell anskaffelse av flomvarslingsverktøy med internasjonale markedsutsikter"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.