Forsvarsbygg vil bli ledende på offentlige anskaffelser

Anbud365: Forsvarsbygg vil bli ledende på offentlige anskaffelser– Satsingen på kategoristyring innenfor anskaffelsesområdet vil gi mer konkurransebetingelser og leveransekraft, konstaterer Forsvarsbyggs direktør Thorbjørn Thoresen i en kommentar til årsrapporten for 2020.

Skriv ut artikkelen

Forsvarsbygg har som ambisjon er å bli ledende på offentlige anskaffelser og bruke sin posisjon i markedet til å sørge for priseffektive anskaffelser. Samtidig skal viktig samfunnsansvar ivaretas i anskaffelsene. I 2020 har de ytterligere styrket oppfølgingen av leverandørene sine og innsatsen mot arbeidslivskriminalitet. Dette skriver direktør Thorbjørn Thoresen i Forsvarsbygg i deres årsrapport for 2020.

Forsvarsbygg deltok i 2020 i Direktoratet for forvaltning og økonomistyrings modenhetsundersøkelse av anskaffelser. Resultatene viser effekten av arbeidet med kontinuerlig forbedring. – Siden forrige undersøkelse har vi styrket resultatet i kategoriene Styring og ledelse og Samarbeid og prosess, og ligger nå høyere enn gjennomsnittet i statlige virksomheter, heter det i årsrapporten.

Fleksible anskaffelsesløsninger

Forsvarsbygg vil jobbe frem mer fleksible anskaffelsesløsninger, øke bruken av pre-aksepterte og standardiserte løsninger for flere byggkategorier og utvikle nye og mer fleksible eiendoms-, bygg- og anleggsløsninger (EBA-løsninger).

Full oppbemanning, samt videreutvikling av metoder og verktøy i anskaffelsesavdelingen, har lagt til rette for bedre forvaltning og profesjonalisering av leverandøroppfølgingen, heter det, og høsten 2020 ble et nytt verktøy for å vurdere mislighetsrisiko i kjerne- og støtteprosessene innført. Arbeidsdeling og tilgangsstyring reduserer risiko for misligheter i anskaffelsene, og det er høy bevissthet rundt mislighetsrisiko i fakturahåndteringen.

– Satsingen på kategoristyring innenfor anskaffelsesområdet vil gi mer konkurransebetingelser og leveransekraft, konstaterer Forsvarsbyggs direktør i en kommentar til årsrapporten overfor Forsvarets Forum.

Satsingsområde

Bekjempelse av sosial dumping og arbeidslivskriminalitet er ett av satsningsområdene i Forsvars­byggs anskaffelsesstrategi for 2019-2023. Forsvarsbygg fornyet i 2020 seriøsitetskravene, og har blant annet lagt til krav til innleid arbeidskraft og prosentandel bruk av fast ansatte. Det er også tatt inn et krav om plikt til å etterleve skatte- og avgiftslovgivningen på generelt grunnlag. Forsvarsbygg har en samarbeidsavtale med Skatteetaten, der formålet er å utveksle opplysninger som bidrar til at Forsvarsbygg har leverandører og underleverandører som opptrer i samsvar med norsk skatte- og avgiftslovgivning. I 2020 etablerte de en ny prose­dyre for innhenting av skattefullmakt, og antall skattefullmakter er økt fra 124 til 527.

I 2020 gjennomførte Forsvarsbygg flere stikkprøve­kontroller. Sanksjonsmulighetene i kontraktene for å få rettet opp avvik har vært tatt i bruk. En kontrakt er hevet, ifølge årsrapporten, og leverandøren ilagt bot for overtredelse av lønns- og arbeidsvilkår, samt brudd på krav om lærlinger og faglærte. Det har også vært tilfeller der restanser på skatt og avgifter har blitt betalt etter kontroll av utvidet skatteattest.

Bli den første til å kommentere på "Forsvarsbygg vil bli ledende på offentlige anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.