• Leverandører
  •  

Gir hjelp til kommuner som vil lage SMB-vennlig anskaffelsespolitikk

Anbud365: Gir hjelp til kommuner som vil lage SMB-vennlig anskaffelsespolitikkHåndværksrådet og nettverket HIF Danmark har gjort en undersøkelse, der det bl.a. fremkommer at danske kommuner ikke er så gode til å dele opp oppdrag som de små og mellomstore håndverks- og industribedriftene ønsker seg. På bildet Ane Buch, Håndværksrådets adm. direktør.

Skriv ut artikkelen

Danske kommuner får hjelp til å lage SMB-vennlig anskaffelsespolitikk. Det er bransjeorganisasjonen Håndværksrådet som står bak tiltaket. I en undersøkelse i regi av foreningen klager de små og mellomstore bedriftene på at kommunene ikke deler opp sine oppdrag og at de er for dårlige til å synliggjøre oppdragene de legger ut på anbud.

Det er Håndværksrådet og HIF Danmark som står bak undersøkelsen, som omfatter 900 medlemmer. HIF Danmark er et nettverk bestående av 53 håndverks- og industriforeninger. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge vilkårene for de små og mellomstore bedriftene i danske kommuner.

Resultatet av undersøkelsen viser at 45% av de bedriftene som har vært med, mener at den kommunen de holder til i, godt kunne forbedre seg når det gjelder å dele opp de oppgavene de konkurranseutsetter. 32% svarer at deres kommune er «dårlig» eller «ikke særlig god» til slikt.

Synliggjøring

Fire av ti bedrifter i undersøkelsen mener at kommunene er for dårlige til å synliggjøre når kommunen legger ut nye oppdrag på anbud.

I en kommentar til undersøkelsen understrekes det fra HIF Danmark kommunene generelt bør være langt flinkere til å legge ut sine oppgaver på anbud. Det er på den måten små og mellomstore bedrifter får en sjanse til å være med i konkurransene om offentlige kontrakter. Det er, heter det, denne gruppen av bedrifter som sørger for at det er lokale arbeidsplasser og læreplasser til kommunens unge.

SMB-vennlig anskaffelsespolitikk

Håndværksrådet og HIF Danmark engasjerer seg i å hjelpe kommunene med å utforme en SMB-vennlig anskaffelsespolitikk.

Det viser seg også at de bedriftene som har fått seg en bestemt kontaktperson i kommunen, eventuelt én inngang, er godt fornøyd. Undersøkelsen viser at 67% av de som har slik forenklet tilgang, og slipper å ringe rundt fra kontor til kontor, er tilfreds med kommunikasjonen med kommunen. 55% av de som ikke har slik kontaktperson/tilgang, kunne godt tenke seg det.

34% av de som svarte i undersøkelsen gir uttrykk for at de er godt fornøyde med sin kommunes vilje til dialog med dem.

Be the first to comment

on "Gir hjelp til kommuner som vil lage SMB-vennlig anskaffelsespolitikk"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*