Grep for å komme i gang med sirkulære anskaffelser 

Anbud365:Grep for å komme i gang med sirkulære anskaffelserSirkulærøkonomien er under stadig utvikling, og det kan på dette området være hensiktsmessig å gjennomføre en markedsdialog både for å sjekke modenhet i markedet, men også for egen læring, skriver artikkelforfatterne, Vilde Bjånesøy (t.h) og Marte Rekkavik.

Skriv ut artikkelen

Av Vilde Bjånesøy (Senior Consultant, Supply Chain & Network Operations) og Marte Rekkavik Evensen (Consultant, Supply Chain & Network Operations) – begge Deloitte

Miljø, og særlig begrepet “sirkularitet”, er i vinden som aldri før og vi ser et stadig økende fokus på grønn omstilling i alle sektorer. I rapporten «Sirkulær økonomi i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen», utarbeidet av Deloitte på vegne av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), fremkommer det at bransjeaktørene i BAE-næringen gjerne skulle opptrådt mer sirkulært, men at – hovedbarrieren fremdeles er hvordan man skal tenke sirkulært og komme i gang med sirkulære anskaffelser.

Den nasjonale strategien for en grønn sirkulærøkonomi peker på offentlige anskaffelser og byggenæringen som viktige drivere for omstilling til sirkulærøkonomi. Stortinget behandlet tidligere i år en rekke forslag om en mer sirkulær økonomi, og det rettes nå betydelig mer fokus på området. Det vises til at offentlige instanser har et vesentlig ansvar i den grønne omstillingen og at de i stor grad må bidra dersom et velfungerende marked for grønne og kortreiste byggevareprodukter skal muliggjøres. Med dette sagt er det et stort landskap for innkjøper hos byggherren og det kan være utfordrende å vite hvor man skal starte ved gjennomføringen av sirkulære anskaffelser. Så hvordan komme i gang med sirkulære anskaffelser?  

  • Forankring hos ledelsen  

Forankring av sirkulær tankegang hos ledelsen er første steg i en sirkulær omstilling. Uten ledelsen i ryggen blir det vanskelig å få mandat til å gjennomføre grønnere valg, da slike beslutninger ofte medfører økte kostnader. Dersom du ønsker å gjennomføre sirkulære anskaffelser er det viktig å synliggjøre både miljømessige, sosiale og økonomiske gevinster ved å jobbe sirkulært i prosessen, for å forsvare den kortsiktige kostnaden av sirkularitet.

  • Vurder kjøpet i henhold til Avfallshierarkiet  

I en uoversiktlig situasjon med motstridende bestillinger fra behovseier kan det være lett å glemme avfallspyramiden. Når du skal i gang med en anskaffelse for å dekke et behov, vær oppmerksom på modellen og vurder hvorvidt det er mulig å dekke behovene på nye, mer sirkulære måter. Forsøk å innrette innkjøp etter avfallshierarkiets øverste plan ved å etterstrebe reduksjon av avfall ved å minimere bestillinger av nye produkter og materialer.  

  • Vurder miljøgevinsten 

Når en vare eller tjeneste skal anskaffes bør det vurderes hvorvidt det er miljømessige gevinster å hente. Videre bør miljøkravene som stilles i anskaffelsesprosessen sees opp mot den miljømessige effekten. Dette er i tråd med vurderinger gjort i avfallshierarkiet, samt forholdsmessighetsprinsippet. Dersom den miljømessige effekten vil være stor, bør det stilles krav til miljø, og gjerne sirkularitet. Hvis den miljømessige effekten er lav kan miljøkrav i anskaffelsen gi liten eller ingen merkbar effekt, så her bør du være forsiktig for å ikke begrense konkurransen for mye. Innenfor bygg og anleggsbransjen kan det for eksempel stilles krav til at nye bygg skal demonteres og gjenbrukes. 

  • Kartlegge tilgjengelige ombruksplattformer  

Sirkulærøkonomi krever omfattende samarbeid på tvers av aktører. Heldigvis opprettes det nå mange plattformer og nettverk som skal gjøre det lettere å jobbe mer sirkulært. For BAE-næringen finnes det blant annet både fysiske og digitale hjelpemidler som tilrettelegger for ombruk av brukte byggematerialer. Loopfront og deres veletablerte digitale plattform for ombrukskartlegging, dokumentasjon, samarbeid, logistikk og rapportering skinner gjennom som et hensiktsmessig verktøy for de fleste bransjeaktører. Verdt å merke seg er også nyetablerte Tvinn Solutions, som bistår både utviklere og arkitekter med synliggjøring av ombruksmaterialer, samhandling i prosjektgrupper, mengdeberegninger og ombrukrettede designløsninger for bygg. For at du som innkjøper skal komme i gang med sirkulære anskaffelser er det viktig at du skaper et overblikk over de utallige tjenestene som finnes der ute. 

  • Dialog med markedet  

Sirkulærøkonomien er under stadig utvikling, og det kan på dette området være hensiktsmessig å gjennomføre en markedsdialog både for å sjekke modenhet i markedet, men også for egen læring. Ved å ha dialog med leverandørene i forkant av konkurransen kan du få et innblikk i eventuelle nye ressurseffektive løsninger på markedet, det kan stilles spørsmål til levetid på produkter eller om eventuelle materialer kan gjenvinnes, repareres eller brukes om igjen.   

Bli den første til å kommentere på "Grep for å komme i gang med sirkulære anskaffelser "

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.