Haster for regjeringen å utrede konsekvensene av store anskaffelser

Anbud365: Haster for regjeringen å utrede konsekvensen av store anskaffelser (I)Ruth Grung spurte, næringsminister Torbjørn Røe Isaksen svarte.

Skriv ut artikkelen

Det er lite kunnskap om oppdragsgiverne faktisk etterlever regelverkets «del opp eller begrunn-prinsipp», og om de gir gode og forståelige begrunnelser dersom de velger å ikke dele opp kontrakten. Det slår næringsminister Torbjørn Røe Isaksen fast i et svar til Stortinget. Regjeringen vil utrede de markedsmessige konsekvensene av store offentlige anskaffelser. I utredningen skal det også ses på etterlevelsen «del opp eller begrunn-prinsipp». Utredningen er et særlig prioritert oppfølgingspunkt for regjeringen, og eksternt utredningsoppdrag vil bli lyst ut i høst.

All aktiviteten rundt det offentliges kjøp av konferanse- og hotellfasciliteter og de mindre hotellenes rolle i slike, har påkalt interesse også i Stortinget. I et skriftlig spørsmål til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen har Ruth Grung (A) – fra Hordaland – tatt opp de aktuelle problemstillingene. Hun opplyste at den siste tiden har følgende statlige anbud blitt sendt ut rettet mot hotell og konferanse og alle etterspør en nasjonal aktør:

  • Arbeidstilsynet: en nasjonal rammeavtale for hotell- og konferansetjenester.
  • Universitets- og høgskolerådet: konkurransegrunnlag for rammeavtaler for UH sektoren vedrørende Hotellovernatting for tjenestereise.
  • NRK: konkurransegrunnlag – åpen konkurranse – rammeavtaler hotelltjenester for NRK

Stortingets vedtak

Grung spurte da hva statsråden konkret gjør for å følge opp Stortinget når det gjelder statlige avtaler for hotell- og konferansetjenester? I juni i år behandlet Stortinget meldingen om offentlige anskaffelser, og følgende ble bl.a. vedtatt: “komiteen vil understreke at det er viktig at størrelse tilpasses slik at det gir reell mulighet for deltagelse også for små og mellomstore bedrifter. Anskaffelsene må bidra til å utvikle markeder og konkurranse, ikke begrense konkurranse og markeder.”

I sitt svar pekte næringsministeren på at det å dele opp anskaffelser kan bidra til å styrke konkurransen, men samtidig er det ikke gitt at oppdeling av kontrakter er det mest hensiktsmessige i alle anskaffelser. At det er viktig, fremgår tydelig i stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser.

Skal gi begrunnelse

I anskaffelsesregelverket er det regler om at oppdragsgiverne skal gi en begrunnelse dersom de ikke deler opp store anskaffelser, gjerne kalt «del opp eller begrunn-prinsippet». – Vi har lite kunnskap om oppdragsgiverne faktisk gjennomfører en slik vurdering, og om de gir gode og forståelige begrunnelser dersom de velger å ikke dele opp kontrakten, konstatere statsråd Røe Isaksen. Det er også behov for mer kunnskap om hvilke konsekvenser store kontrakter kan ha på markedet, herunder påvirkningen dette har på små og mellomstore bedrifters deltakelse og konkurransesituasjonen ellers.

Regjeringen vil derfor utrede de markedsmessige konsekvensene av store offentlige anskaffelser. I utredningen skal de også se på oppdragsgivernes etterlevelse av regelverkets «del opp eller begrunn-prinsipp». Utredningen skal ta for seg utvalgte områder der man vet at det er utfordringer med store kontrakter. Hotellmarkedet er ett av de utvalgte markedene for utredningen. – Utredningen er et særlig prioritert oppfølgingspunkt fra stortingsmeldingen og et eksternt utredningsoppdrag vil bli lyst ut i høst, understreket næringsministeren, og la til:

Kjøreregler

– Et annet viktig tiltak som regjeringen setter i gang denne høsten, er å utarbeide felles “kjøreregler” for bedre anskaffelser og anskaffelsesprosesser. Kjørereglene skal utarbeides i samarbeid med næringslivet og oppdragsgiverne. Her kan blant annet viktigheten av å vurdere oppdeling av store kontrakter adresseres og sørge for nødvendig bevisstgjøring hos alle landets oppdragsgivere.

Bli den første til å kommentere på "Haster for regjeringen å utrede konsekvensene av store anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.