Hva er «tilsvarende roller» for en prosjektleder i bygg?

Anbud365: Hva er «tilsvarende roller» for en prosjektleder i bygg?Gulating lagmannsrett kunne ikke se at det var i strid med konkurransegrunnlaget at kommunen hadde inkludert erfaring som byggherrens prosjektleder, byggherreombud og prosjekteringsleder under «tilsvarende roller» for prosjektlederen.

Skriv ut artikkelen

Når man spør om en prosjektleders erfaring fra «tilsvarende roller» blir det for snevert å avgrense det til erfaring som prosjektleder med hovedvekt på gjennomføringsfasen. Det slår Gulating lagmannsrett fast i en dom.  Det var ikke, mente retten, i strid med konkurransegrunnlaget at oppdragsgiveren hadde inkludert erfaring som byggherrens prosjektleder, byggherreombud og prosjekteringsleder under «tilsvarende roller» – i tillegg til erfaring som prosjektleder.

Bakgrunnen for saken for Gulating lagmannsrett (LG-2017-28938) var en anke fra Bergen kommune av en avgjørelse fra Bergen tingrett. Et selskap som ikke nådde opp i kommunal anbudskonkurranse for nytt sykehjem, fikk i tingretten midlertidig forføyning for stans av kontraktsinngåelsen. Konkurransen ble kunngjort i juni 2016 og gjaldt en totalentreprise for sykehjem og omsorgsboliger.

Det fremgikk av konkurransegrunnlaget at tildelingen av kontrakt ville skje på basis av hvilket tilbud som var det økonomisk mest fordelaktige ut fra kriteriene pris og kvalitet. Pris ble oppgitt å telle 60-70%, og kvalitet 30-40%. Endelig fordeling ble 70-30.Tvisten knytter seg til kvalitetskriteriet, som etter konkurransegrunnlaget gjaldt:

  • Tilbudte prosjektleders/oppdragsansvarliges dokumenterte erfaring og kompetanse fra tilsvarende roller i sammenlignbare prosjekter.

«Tilsvarende roller»

Når det gjelder erfaring, fikk selskapet som ikke nådd opp, støtte i tingretten for at det med erfaring fra «tilsvarende roller» menes erfaring som entreprenørens prosjektleder med hovedvekt på erfaring fra gjennomføringsfasen.

Det sa lagmannsretten seg ikke enig. Tolkningen, skriver retten, innebærer i praksis at bare erfaring fra tilnærmet identiske roller som rollen som vedkommende prosjektansvarlige/oppdragsansvarlige skal få i prosjektet, skulle kunne tas hensyn til. I tillegg ble tolkningen ytterligere innsnevret ved at erfaringen måtte gjelde gjennomføringsfasen.

Utvidet tolkning

Således kunne lagmannsretten ikke se at det var i strid med konkurransegrunnlaget at kommunen hadde inkludert erfaring som byggherrens prosjektleder, byggherreombud og prosjekteringsleder under «tilsvarende roller» – i tillegg til erfaringen som totalentreprenørens prosjektleder og hovedentreprenørens prosjektleder.

Lagmannsretten kunne heller ikke se at det er grunnlag for en fortolkning som innebærer at erfaring fra tilsvarende roller skal være begrenset til roller i gjennomføringsfasen, dvs. at den «tilsvarende» erfaringen skal være som «nøkkelperson på byggeplassen» slik tingretten uttrykker det.

Hvordan kommunen har vektet de aktuelle personenes roller og referanseoppdrag i den samlede vurderingen ligger innenfor kommunens innkjøpsfaglige skjønn, konstaterte lagmannsretten. Konklusjonen ble dermed at kommunen ikke har foretatt en uriktig fortolkning av konkurransegrunnlaget.

Bli den første til å kommentere på "Hva er «tilsvarende roller» for en prosjektleder i bygg?"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.