Ikke «godkjent» på egenreferanse felte leverandøren, ble avvist

Anbud365: Ikke «godkjent» på egenreferanse felte leverandøren, ble avvistDet var ikke kommet frem noe som tyder på at kravet om egne referanser ble brukt med det for øyet å omgå regelverket når det gjaldt den tilbyderen som hadde klaget, konstaterte Kammarrätten i Stockholm.

Skriv ut artikkelen

En tilbyder fikk ikke «godkjent» på en av referansene og ble avvist. Der han ikke nådde opp var på et tidligere oppdrag hos den kommunen som denne gangen arrangerte den konkurransen tilbyderen var med i. Men Kammarrätten i Stockholm kom til at kommunen hadde opptrådt objektivt i sine vurderinger og avviste således klagen.

Spørsmålet i denne saken fra Sverige (mål nr.9-18) gjelder bruk av egenreferanser. Det vil si at en leverandør henter referanse fra samme oppdragsgiver som arrangerer konkurransen han deltar i. Domstolen var særlig opptatt av at en slik bruk ikke måtte være en omgåelse av en sentral paragraf i det svenske anskaffelsesregelverket.

Sak gjaldt veirenhold og – vedlikehold, der en av tilbyderne ble forkastet på grunn av at kommunen som var oppdragsgiver, mente leverandøren ikke oppfylte kravet til teknisk og yrkesmessig kapasitet. Avgjørelsen var basert på at leverandøren ikke hadde fått «godkjent» på alle deler i det aktuelle skjemaet, nemlig på det oppdraget som tilbyderen hadde utført for kommunen som var nå var oppdragsgiver.

I strid med regelverket

Av slikt blir det klage, der tilbyderen viste til en sentral paragraf i svensk anskaffelsesregelverk (13 kap 3 §5 i LOU). Her heter det at det skal være mulig å vise til en tidligere arbeidsrelasjon og bruke tidligere feil mot tilbyderen, at feilene har vært av en slik art at kontrakten ble sagt opp eller ledet til erstatnings eller sammenliknbare tiltak. Kommunens krav i den aktuelle konkurransen, mente imidlertid tilbyderen, strider mot denne regelen.

Tilbyderen fikk ikke medhold i förvaltningsrätten, men påklaget avgjørelsen til kammarrätten. Det er, fastslo sistnevnte domstol, mulig å benytte seg av egne referanser ved en prøvning i kvalifiseringsfasen av leverandørens tekniske og yrkesmessige kapasitet. Forutsetningen er at bruk av en slik referanse må fremgå av konkurransegrunnlaget og at det ikke representerer brudd på de grunnleggende prinsippene. Det må imidlertid ikke fremstå som om den nevnte sentrale paragrafen i regelverket omgås, understreket domstolen.

Trengte spesiell referanse

I konkurransegrunnlaget sto det bl.a. at dersom tilbyderen hadde utført oppdrag hos oppdragsgiveren i nærværende konkurranse, måtte han innhente en egen referanse.

Ifølge kammarrätten var det imidlertid ikke fremkommet annet enn at referansebruken var skjedd på en objektiv måte. Heller ikke var det kommet frem noe som tyder på at kravet om egne referanser ble brukt med det for øyet å omgå den aktuelle paragrafen når det gjaldt den tilbyderen som hadde klaget. Tilbyderen selv hadde heller ikke selv kommet opp med noe som kunne tyde på at oppdragsgiveren på noe annet punkt hadde brutt regelverket, poengterte kammarrätten.

Bli den første til å kommentere på "Ikke «godkjent» på egenreferanse felte leverandøren, ble avvist"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.