Ikke tilstrekkelig klart konkurransegrunnlag – kommune må ut med 2,4 mill.

Anbud365 Ikke tilstrekkelig klart konkurransegrunnlag – kommune må ut med 2,4 mill.Elven Brummunda (bildet) sto sentralt i en sak for Eidsivating lagmannsrett.

Skriv ut artikkelen

Det kostet kommunen nær 2,4 millioner kroner å ha et konkurransegrunnlag som ikke var tilstrekkelig klart. Det fremgår av en dom i Eidsivating lagmannsrett, som gjaldt krav på tilleggsvederlag for endringsarbeid i entreprisekontrakt.

Saken for Eidsivating lagmannsrett var mellom Anlegg Øst Entreprenør AS (AØE) og Ringsaker kommune (Saksnr. 19-049928ASD-ELAG/). AØE benyttet vesentlig større pumpekapasitet for å håndtere vannmengder enn det selskapet hadde forutsatt og priset ut fra beskrivelsen i konkurransegrunnlaget, noe som medførte betydelige merkostnader. Kontrakten mellom partene ble inngått etter en anbudskonkurranse, hvor tildelingskriteriet var laveste pris.

Retten tar som utgangspunkt at entreprenøren på sin side har ansvar for å utføre det arbeidet byggherren har prosjektert og beskrevet. Entreprenøren har dessuten risikoen for egne kalkyler og for at det er gitt en pris som dekker kostnader og fortjeneste. Det avgjørende er hvordan en «normalt forstandig tilbyder» oppfatter de beskrivelsene som er gitt i konkurransegrunnlaget og kontrakts- bestemmelsene,

Klar nok informasjon?

Spørsmålet i saken var om beskrivelsen av det som skulle prises om vannhåndteringen, ga AØE – vurdert som en normalt forstandig tilbyder – klar nok informasjon til å beregne og prise behovet for pumpekapasitet.

Lagmannsretten legger til grunn at grunnforholdene og massenes beskaffenhet i elven var av en slik art at det var svært utfordrende før arbeidet ble igangsatt å forutse hvordan massene og vannet i elven ville opptre ved graving av byggegroper. Det var først underveis i arbeidet, etter hvert som grunn- og vannforholdene ble avdekket, at det var mulig å fullt ut forutse hvordan vannhåndteringen kunne utføres på best mulig måte.

Beskrivelsen ikke tilstrekkelig klar

Dessuten antar retten at kommunen må ha hatt kunnskap om grunnforholdene i elven og massenes beskaffenhet, men likevel ikke hensyntatt dette i beskrivelsen i konkurransegrunnlaget. På denne bakgrunn kan beskrivelsen av grunnforholdene i konkurransegrunnlaget og i kontrakten som «sand, grus og stein», «elveavsetning» mv., ikke anses tilstrekkelig klart. Grunnforholdene og massenes beskaffenhet slik dette viste seg å være her, kan ikke anses som «oversiktlige», konstaterer lagmannsretten, og:

– Lagmannsretten finner etter dette at de opplysninger om utførelsen av vannhåndteringen som er gitt i konkurransegrunnlaget og i kontrakten, var for generelt beskrevet. Dette innebar at det ikke var mulig for AØE – vurdert som en normal forstandig tilbyder – å prise utføringen av vannhåndteringen på en tilfredsstillende måte.

Partene var enige om at tilleggsvederlaget skulle være 1 520 000 kroner med tillegg av merverdiavgift og forsinkelsesrente fra forfall. Kommunen må dessuten ut med nær 850000 i sakskostnader.

Bli den første til å kommentere på "Ikke tilstrekkelig klart konkurransegrunnlag – kommune må ut med 2,4 mill."

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.