IKS-datterselskap er i en konkurransesituasjon og unntas da fra anskaffelsesreglene

Anbud365: IKS-datterselskap er i en konkurransesituasjon og unntas da fra anskaffelsesregleneAdministrasjonen i Iris-selskapene holder til på Vikan, ca. 16 km fra Bodø sentrum mot Tverlandet. Her er alle fem Iris-selskapene samlet.

Skriv ut artikkelen

Det interkommunale renovasjonsselskapet Iris Salten hevder at tre av selskapene i konsernet er unntatt regelverket om offentlige anskaffelser. Mulig det, konstaterer Salten kommunerevisjon, men Iris Salten bør få på plass en formell juridisk begrunnelse for at de aktuelle selskapene er unntatt. Årsaken til at disse kan være unntatt er at regelverket normalt blir for omstendelig for virksomheter som er i fri konkurranse og må snu seg fort for å tilpasse seg situasjonen og markedet, heter det.

Salten kommunerevisjon har foretatt en forvaltningsrevisjon av Iris Salten IKS. Den omfatter bl.a. om det interkommunale selskapet følger regelverket for offentlige anskaffelser. Iris Salten er eid av kommunene: Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold. Iris-konsernet deltar i Samordnet Innkjøp i Salten (SIIS) som er en avtale om samordning av innkjøp mellom kommunene i Salten.

Revisjonen skriver bl.a. i sin rapport at når det gjelder tre av selskapene i Iriskonsernet, sier både konserndirektøren og de daglige lederne at virksomhetene er unntatt fra reglene om offentlig anskaffelse ettersom de er av forretningsmessig karakter. De har etter det som blir sagt til formål å drive fri konkurranse med andre virksomheter. Dette fremgår imidlertid ikke av selskapenes vedtekter, heter det. Imidlertid er det liten tvil om at virksomhetene i hovedsak driver under betingelser som tilsier at de er av forretningsmessig karakter.

Unntak kan være aktuelt, men …

De tre selskapene er imidlertid i posisjoner som tilsier at unntak kan være aktuelt, men:

– Det er visse utfordringer med dokumentasjon av virksomhetenes formål og den tilknytning to av de har til selvkostområdet i konsernet som gjør at dette ikke uten videre er åpenbart. Videre er det ikke dokumentert i selskapenes vedtekter at ikke den «offentlige» eieren vil komme inn å redde virksomheten dersom de trues av konkurs.

Revisjonen konstaterer imidlertid at det ikke sies at det å unnta disse selskapene fra regelverket er en uriktig vurdering. Dersom virksomhetene hadde hatt en formell dokumenterbar begrunnelse som beskrev og problematiserte disse forholdene, og trakk fram årsaken til at de likevel skal være unntatt fra regelverket, hadde nok dette likevel vært en styrke, heter det.

Årsaken til unntak

Årsaken til at disse kan være unntatt fra regelverket om offentlig anskaffelse er at regelverket normalt blir for omstendelig for virksomheter som er i fri konkurranse og må snu seg fort for å tilpasse seg situasjonen og markedet, fremholdes det i revisjonsrapporten. Det er nettopp denne konkurransesituasjonen og kravet om fortjeneste som kommer inn og sikrer at virksomhetene, for å overleve, er nødt til å sørge for konkurranse og at de får beste produkt til beste pris. Dersom man likevel velger å ha regler/rutiner for hvordan disse skal sørge for konkurranseutsettelse av sine anskaffelser bør disse reglene/rutinene tilpasses selskapenes kommersielle drift.

Blant de åtte anbefalingene fra Salten kommunerevisjon er da også at Iris Salten bør få på plass en formell juridisk begrunnelse for at de tre aktuelle selskapene er unntatt fra regelverket om offentlig anskaffelse.

Anbefalinger fra revisjonen

Fort de delen av konsernet som hører inn under regelverket er det også revisjonsanbefalinger å hente: Iris Salten og Iris Servise må bl.a. sørge for å

  • kunne dokumentere en begrunnelse for alle unntak fra regelverket om offentlig anskaffelse.
  • skrive anskaffelsesprotokoll i henhold til anskaffelsesforskriften.
  • kunne dokumentere en beregning av anslått anskaffelsesverdi for alle sine anskaffelser i henhold til anskaffelsesforskriften.
  • kunne dokumentere skatteattest før kontraktsinngåelse i henhold til anskaffelsesforskriften.
  • kunne dokumentere egenerklæring og dokumentasjonsbevis i alle saker i henhold til anskaffelsesforskriften.
  • lagre dokumentene for sine anskaffelser pr. anskaffelse.

Bli den første til å kommentere på "IKS-datterselskap er i en konkurransesituasjon og unntas da fra anskaffelsesreglene"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.