Innkjøp viktig verktøy for å kutte utenlandske leverandørers utslipp

Anbud365: Innkjøp viktig verktøy for å kutte utenlandske leverandørers utslippOffentlige oppdragsgivere må begynne å ta et livssyklusperspektiv og etterspørre LCA og EPD i sine konkurransegrunnlag, heter det i en rapport fra IVL Svenska Miljöinstituet og Sveriges kommuner och landsting (SKL)v/SKL Kommentus AB. På bildet Eva-Lotta Löwstedt Lundell, adm. dir i konsernet SKL Kommentus.

Skriv ut artikkelen

Svært mye av nasjonale klimautslipp oppstår i andre land.  Det betyr en ekstra utfordring for innkjøpere: Offentlige anskaffelser er det mest omfattende verktøyet med mulighet for direkte påvirkning av utenlandske leverandørers miljøarbeid i større skala. Dette slås fast i en fersk svensk rapport. Her tas det også til orde for å premiere leverandører som yter mer enn hva som fremgår av kravene i konkurransegrunnlaget, f.eks. gjennom former for refusjoner.

Rapporten «Upphandla klimasmart och cirkulärt i ett livscykelperspektiv» er resultatet av et felles prosjekt mellom IVL Svenska Miljöinstituet og Sveriges kommuner och landsting (SKL)v/SKL Kommentus AB. Hovedhensikten med rapporten, heter det, er å belyse de nye trendene i samfunnet som er kommet til i de senere årene når det gjelder et økt behov for å ta i betraktning livssyklusperspektiv og sirkulær økonomi.

I Sverige pågår for tiden et arbeid i regi av regjeringen for å utvikle et klimapolitisk rammeverk med mål å redusere klimautslippene frem til år 2030 i pakt med landets internasjonale forpliktelser. I lys av dette slår rapporten fast at klimautslippene fra forbruk i Sverige for det aller meste oppstår i andre land – oppimot to tredeler eller mer av de samlede utslippene. For alle som arbeider på innkjøpsområdet innebærer dette nye utfordringer ettersom offentlige anskaffelser er det mest omfattende verktøyet vi har med mulighet for direkte påvirkning av utenlandske leverandører miljøarbeid i større skala, konstateres det i rapporten.

Økonomisk brekkstang

Det pekes på at miljøutfordringene bør benyttes som en økonomisk brekkstang med hjelp bl.a. fra drivende miljøkrav i offentlige anskaffelser. Miljøtilpassede offentlige anskaffelser er et markedsbasert og kraftfullt verktøy i arbeidet med å styre samfunnet mot langsiktig, bærekraftig forbruk og produksjon. En rask internasjonal utvikling på området bærekraftige anskaffelser har ført til et behov for nye aspekter i anskaffelsessammenheng, ifølge rapporten.

Her tenkes det i første rekke på bruk av livssyklusanalyser (LCA), der flere organisasjoner har åpne databaser med LCA-informasjon.  Likeledes pekes det på at det også er utviklet flere standarder og verktøy til bruk i anskaffelser, særskilt bruk av miljødeklarasjoner (EPD = Environmental Product Declaration). Internasjonalt finnes det brukbare metoder til bruk i denne typen anskaffelser via ISO-standarder spesielt for anskaffelsesområdet.

Mer bruk av LCA og EPD

I praksis, poengteres det i rapporten, betyr dette at offentlige oppdragsgivere må begynne å ta et livssyklusperspektiv og etterspørre LCA og EPD i sine konkurransegrunnlag. Som kvantitative underlag har dette vist seg å være anvendelig i bygg- og matvaresektorene.

Sirkulær anskaffelse trekkes også frem i rapporten, men her bemerkes det at det savnes en omforent fremgangsmåte for alminnelig bruk for slike anskaffelser. Mye forskning om dette er imidlertid på gang.

Premiering

Blant rapportens konklusjoner er at offentlige oppdragsgivere bør premiere de leverandørene som kan tilbyr produkter som overstiger de kravene som fremgår av konkurransegrunnlagene. Konseptet miljøtilpassede anskaffelser må utvides til å omfatte tre sammenhengende utgangspunkter – LCA-underlag, drivende miljøkrav og incitamentavtaler. Eksempelvis kan det dreie seg om former for refusjoner. Man må tilpasse anskaffelsesformer som begunstiger tilbydere som regelmessig utvikler miljøsmarte løsninger utfra hva som er relevant i et helhetlig miljøperspektiv – en form for «kontinuerlig innovasjonsarbeid».

Bli den første til å kommentere på "Innkjøp viktig verktøy for å kutte utenlandske leverandørers utslipp"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.