Inno-partnerskap: Ombruk kan kutte utslipp like stort som fra 36 000 nordmenn

Anbud365: Inno-partnerskap Gjenbruk skal kutte utslipp like stort som fra 36 000 nordmennKjersti Kvalheim Dunham er «banksjef» - formelt prosjektleder – i Bærum Ressursbank, som ønsker å utvikle et markedssystem som skal gjøre det enklere å utnytte verdien av overskuddsmasser lokalt, i første omgang med fokus på steinmasser. Til formålet er et innovasjonspartnerskap i gang.

Skriv ut artikkelen

Gjennom et innovasjonspartnerskap skal Oslo, Bærum og Asker kommune utvikle et system som skal gjøre det enklere å utnytte overskuddsmasser lokalt. Overskudd av masser på grunn av byggeprosjekter kan gjenbrukes fremfor å bli kastet. Dermed skapes lengre levetid for massene, mindre nyproduksjon og mer effektiv og kortere transport. Og Bærum står midt i det: Gigantutbygginger i kommunen vil gi 21 millioner kubikkmeter overskuddsmasser. Nytteverdien av optimal flyt og håndtering av massene er på 300 000 tonn CO2-eq. Dette tilsvarer års-utslippet fra 36 000 nordmenn.

I forbindelse med samferdselsutbygging og andre anleggsarbeider oppstår det store mengder overskuddsmasser av ikke-forurenset jord, stein, betong og asfalt. I dag nyttiggjøres overskuddsmassene i liten grad, og praksisen med uttak av nye masser, forbruk, deponering og lange transportveier fører til store klimautslipp og negative effekter på lokalmiljø.

Bærum kommune sitter tett på disse problemstillingene. Den mulige utbygningen av Ringeriksbanen og utbyggingen av E16 og E18, Fornebubanen, ny vannforsyning til Oslo og nytt vannverk i Asker og Bærum gir enormt overskudd av masser – omtrent 21 mill kubikkmeter – mesteparten steinmasser. Målet er økt gjenbruk og bedre ressursutnyttelse av overskuddsmassene.

Prosjektet Bærum Ressursbank

Kommunen har derfor igangsatt et større arbeid for bærekraftig håndtering av disse overskuddsmassene, organisert gjennom prosjektet Bærum Ressursbank. Prosjektet er et samarbeid mellom entreprenører, grunneiere, utbyggere, transportører, produsenter, forskningsmiljøer og myndigheter, i regi av Bærum kommune og delfinansiert av Miljødirektoratet.

Beregninger viser at nytteverdien av optimal flyt og håndtering av masser, bare fra de seks store infrastrukturprosjektene som er planlagt gjennomført i Bærum med omegn frem mot 2030, er på 300 000 tonn CO2-eq. Dette tilsvarer års-utslippet fra 36 000 nordmenn eller rundt 3 % av alt utslipp fra norsk veitrafikk per år.

Utvikle et markedssystem

Bærum Ressursbank ønsker derfor å utvikle et markedssystem som skal gjøre det enklere å utnytte verdien av overskuddsmasser lokalt, i første omgang med fokus på steinmasser. Markedssystemet skal legge til rette for enklere, tettere og smarte samarbeid mellom bransjeaktørene. Systemet skal også bidra til å skape nødvendig tillit, transparens og standardisering, som er forutsetninger for gode samarbeid og et effektivt marked. I sum skal dette resultere i lengre levetid for massene, mindre nyproduksjon og mer effektiv og kortere transport.

Markedssystemet skal utvikles og anskaffes gjennom et innovasjonspartnerskap. I samarbeid med Asker og Oslo kommuner, har Bærum gjennomført en anskaffelse for å skaffe seg partner i partnerskapet. Etter en dialogfase sist vinter, der formålet var å undersøke mulige løsninger på behovene sammen med leverandørmarkedet, kunngjorde man i april i år konkurransen. Informasjon og innspill fra markedsdialogen ble benyttet i utformingen av konkurransegrunnlaget.

Norconsult og Norsk Gjenvinning

Ved konkurransens utløp i august hadde kommunene mottatt fem tilbud. Tre tilbydere ble invitert videre til forhandlinger. Norconsult Informasjonssystemer med Norsk Gjenvinning M3 som underleverandør gikk seirende ut av forhandlingene. Nå starter utviklingen av markedssystemet som etter planen skal være klar sommeren 2024.

Innovasjon Norge har bevilget 15 mill til innovasjonspartnerskapet.

Bli den første til å kommentere på "Inno-partnerskap: Ombruk kan kutte utslipp like stort som fra 36 000 nordmenn"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.