Innovativ anskaffelse av verktøy for utslipps-beregning i regi av tre anleggskjemper

Anbud365: Innovativ anskaffelse av verktøy for utslipps-beregning i regi av tre anleggskjemperStatens vegvesen, Bane NOR og Nye Veier samarbeider for å nå nasjonale mål om utslippsreduksjon av klimagasser - med god hjelp fra Nasjonalt program for leverandørutvikling. På bildet, fra venstre: Adm. dir. Anette Aanesland, Nye Veier, konsernsjef Gorm Frimannslund, BaneNOR og vegdirektør Ingrid Dahl Hovland, Statens vegvesen.

Skriv ut artikkelen

Nasjonale mål om utslippsreduksjon av klimagasser skal nås. Jakten på en sikker, enkel og enhetlig løsning for beregning av slike utslipp er i gang. Norges tre store, offentlige byggherrer innen anleggssektoren forbereder en innovativ anskaffelse med det for øyet å skaffe frem en slik løsning. Verktøyet skal gi mulighet for å beregne klimagassutslipp i sanntid, slik at tiltak kan settes inn underveis istedenfor til slutt, som det foregår i dag. Både internasjonalt og på NTNU er interessen for anskaffelsen betydelig.

Statens vegvesen, Bane NOR og Nye Veier samarbeider for å nå nasjonale mål om utslippsreduksjon av klimagasser. Med god hjelp fra Nasjonalt program for leverandørutvikling gjennomførte de derfor en felles markedsdialog for å sjekke ut om det var mulig å anskaffe et system for beregning av klimagassutslipp i modellbaserte prosjekter.

Hovedmål med anskaffelsen, heter det på innovativeanskaffelser.no, er en sikker, enkel og enhetlig løsning for beregning av klimagassutslipp i modellbaserte prosjekter fra reguleringsplan frem til drift. Formålet er å bidra til å forenkle prosessene for beregning av klimagassutslipp. I tillegg gi bedre kontroll og oversikt over resultatene. Det vil gi mulighet for å beregne klimagassutslipp i sanntid og sette inn tiltak underveis i prosjektering istedenfor til slutt, som det foregår i dag. Hvis utslippene da er for høye, er det for sent å gjøre noe med det.

Kartlegging i fire steg

Potensiale for utslippsreduksjon kartlegges i 4 steg:

  • Identifisere hvilke poster som er utslippsdrivende i prosjektet
  • Foreslå klimatiltak for å redusere prosjektets utslipp
  • Beregne og vurdere effektene av tiltakene
  • Anbefale klimatiltak og iverksette disse i prosjektet

At de tre nasjonale, betydelige oppdragsgivere har ambisjoner om sammen å anskaffe dette systemet, har skapt stor interesse i markedet. De 3 aktørene ser verdien i samhandlingen – ikke bare for den enkelte virksomhet, men i et samfunnsperspektiv. Systemet skal kunne benyttes av flere, både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Dette vil igjen bidra til reduserte klimagassutslipp og reduserte kostnader. Grunnleggende for anskaffelsen er at systemet – når det er ferdig utviklet – skal være gratis og kunne benyttes av alle.

Internasjonalt og i forskning

Sverige, Danmark og Island har for øvrig uttrykt behov for et slikt system, og et ønske om at det i anskaffelsen ble vurdert potensiale for å benytte dette også på internasjonalt nivå.

Prosjektet har dessuten skapt interesse hos NTNU, som har valgt å fokusere på prosjektet i et planlagt forsknings- og utviklingsprosjekt (FoU): «Infrastructure Projects – Autonomous Estimation of CO2-emissions». FoU-prosjektet er delt i 2 arbeidspakker, hvor «System for beregning av klimagassutslipp i modellbaserte prosjekter» inngår i én av dem. Til hver pakke er koblet på en PhD. PhD-studiet skal identifisere og kartlegge kritiske aktiviteter som vil bidra til automatisk estimering av utslipp i modellbaserte prosjekter. Gjennom en sammenligning av resultatet av kartleggingen med resultatene av anskaffelsen, vil det være mulig å se potensialet i nytteverdien av systemet.

Bli den første til å kommentere på "Innovativ anskaffelse av verktøy for utslipps-beregning i regi av tre anleggskjemper"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.