Innovativ anskaffelse bak besparelser, bedre tjenestekvalitet og næringsvekst

Anbud365: Innovativ anskaffelse bak besparelser, bedre tjenestekvalitet og næringsvekst Direktør Per-Arne Horne i Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) kan se tilbake på en lang vei mot heldigitalisert byggesaksbehandling. Underveis med god hjelp fra Nasjonalt program for leverandørutvikling (foto: Alexander Brown).

Skriv ut artikkelen

Den innovative anskaffelsen som førte fram mot digital byggesaksbehandling, gir det offentlige både besparelser, bedre tjenestekvalitet og næringsvekst. Det viser en effektanalyse av en anskaffelse i forbindelse med et pilotprosjekt underveis frem mot heldigitalisert byggesaksbehandling. Oslo Economics står bak rapporten med analysen. Arbeidet som nå har ført frem til denne innovative løsningen, startet for nærmere 20 år siden. Nasjonalt program for leverandørutvikling har satt sitt preg på prosessen.

Forut for anskaffelsen var byggesaksprosessen preget av mye manuell behandling. Kommuner, byggenæringen, privatpersoner og det offentlige hadde et ønske om å få forenklet og effektivisert samhandlingen i byggesaksprosessen. Målsettingen var å legge til rette for en helelektronisk byggesaksløsning og å etablere et kommersielt interessant marked for søknadsløsninger.

Arbeidet som nå har ført frem til en innovativ løsning, startet for nærmere 20 år siden. Nasjonalt program for leverandørutvikling kom inn i bildet i 2012. De bisto med tilrettelegging av markedsdialog og behovsbeskrivelsen for et pilotprosjekt for forenkling og digitalisering av byggesaker. Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) har siden den gang utviklet dette prosjektet og samarbeidet med leverandørmarkedet til løsninger. Prosessen for utvikling av pilotprosjektet har vært førende for digitaliseringsprosjekter som har blitt gjennomført av Dibk de senere årene, skriver Oslo Economics.

Pandemi-penger

En videreføring av dette pilotprosjektet kom opp senere (GeoLett).  Poenget var å tilgjengeliggjøre sektordata, planinformasjon og relevant historisk informasjon for digitale byggesaksløsninger. En felles tjenesteplattform for kommuner og fylkeskommuner kom også i stand, og GeoLett fikk ekstrabevilgning i forbindelse med statlige tiltakspakke for håndtering av pandemien. Midlene var øremerket tre prosjekter, hvorav ett er Fellestjenester PLAN, som bygger på prinsipper for validering og innsending av søknader fra Fellestjenester BYGG – en digital regelverksplattform som kontrollerer og sender inn byggesøknader til riktig kommune.

Markedsdialog med verdiøkning

Dibk gjennomførte en anskaffelse og inngikk tjenestekontrakt med 17 leverandører for å bygge tjenester på Fellestjenester BYGG – i dialog med de ulike leverandørene. Det var en femårig kontrakt. Dibk har i dette innovasjonsarbeidet gitt begrepet markedsdialog et nytt og enda mer verdifullt innhold, heter det på nettsiden til Leverandørutviklingsprogrammet. Markedsdialog beskriver dialogen mellom oppdragsgiver og leverandørmarkedet før utlysning av selve anskaffelsen. I dette prosjektet har direktoratet fortsatt dialogen med markedet også etter de første løsningene kom på markedet.

I dag sendes om lag 32 000 byggesøknader inn digitalt, noe som utgjør om lag 50% av alle søknader, heter det i rapporten fra Oslo Economics. 233 kommuner (ca. 65%) av alle kommuner har anskaffet en eByggesak- løsning. I tillegg har 20 kommuner opsjon om kjøp. Løsningen tilbyr digital innsending av alle byggesøknader til kommunen.

Virkninger

Fellestjenester BYGG og eByggesak har ført til utviklingen av nye produkter og tjenester for innsending og behandling av byggesøknader, konstaterer Oslo Economics. Anskaffelsen har i første omgang ført til at leverandørene har kunnet utvikle nye tjenester for innsending og mottak av byggesøknader. Flere aktører som leverer søknadsportaler, oppgir at de har fått økt omsetning som følge av anskaffelsen, gjennom at de når ut til nye kundegrupper og markeder. Det er også mulig at anskaffelsen har ført til økt konkurransen om å tilby tjenesteløsninger på byggesaksområdet.

Digital byggesaksbehandling synes å være klart samfunnsøkonomisk lønnsomt, heter det. Netto nåverdi av prissatte virkninger av Fellestjenester BYGG er på mellom 5,1 og 6,9 mrd. kroner.

Bli den første til å kommentere på "Innovativ anskaffelse bak besparelser, bedre tjenestekvalitet og næringsvekst"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.