Jæren-prosjekt: Tilbudt gjenvinning må utføres, ikke bare bli ord for å vinne oppdrag

Anbud365: Jæren-prosjekt Tilbudt gjenvinning må utføres, ikke bare bli ord for å vinne oppdragDet er beregnet at det årlig håndteres seks til sju mill tonn overskuddsmasse, tilsvarende rundt fire til fem mill kubikkmeter (løse) masser i de åtte aktuelle kommunene på Jæren, heter det på nettsiden til Rogaland fylkeskommune. På bildet fylkesdirektør Inge Smith Dokken i Rogaland.

Skriv ut artikkelen

På Jæren forberedes det ett eller flere sentrale mottaksanlegg for gjenbruk og gjenvinning av overskuddsmasser. Og et prosjekt som har vært i gang, bidrar med anskaffelsesråd. Økt bruk av innovative anskaffelser og dialog med markedet er ett av fokusområdene, kvalitative tildelingskriterier likeså. Under utførelse må tilbyder følges opp, slik at tilbudte gjenvinningsarbeider faktisk utføres og det ikke bare er beskrivelse for å vinne tilbudet. Det bør for øvrig, heter det, gjennomføres flere pilot-prosjekter for å teste krav.

Store mengder overskuddsmasser og ønsket om en bærekraftig håndtering av disse, gjorde at det ble satt i gang et prosjekt for å gjøre nødvendige forberedelser slik at ett eller flere sentrale mottaksanlegg for gjenbruk og gjenvinning kan etableres på Jæren.

Offentlige anskaffelser med hensyn på overskuddsmasser og bærekraftig håndtering av disse har ikke vært et hovedfokus for prosjektet. Det er derfor bare gitt en kort, overordnet redegjørelse for noen av de utfordringer man møter ved slike anskaffelser, heter det. Andre fokusområder knyttet til anskaffelser som kan være viktig, men som det ikke er gått nærmere i detalj på i dette prosjektet er:

• Økt bruk av innovative anskaffelser, dialog med markedet og revisjon av anskaffelsesdokumenter som brukes regelmessig (f.eks. i fylkeskommunens veiprosjekter).

• Fylkeskommunen og andre offentlige byggherrer bør ha en tydelig retning å gå i, som må komme tydelig frem i anskaffelsene. Viktig med bevisst holdning til hvordan man stiller krav og følger opp kravene i anskaffelsene, samt hvordan anskaffelsene utformes.

• Se nærmere på hvordan gode krav formuleres. Hvilken kompetanse har man i egen organisasjon og hvilke forutsetninger har konsulent/prosjekterende til dette? Hvilke muligheter er det for å løfte fram beste praksis og etablere god veiledning for hvordan krav til massehåndtering formuleres?

• Byggherrene må ta mer ansvar for massehåndtering og legge bedre til rette for gode/ bærekraftige løsninger som gagner klima og miljø.

• Fylkeskommunen og andre offentlige byggherrer må tidligere inn i prosessen med tydelig bestilling på krav til god massehåndtering.

• Det bør gjennomføre flere pilot-prosjekter for å teste krav.

• Krav i anskaffelser knyttet til massehåndtering er forankret i regionalplan for massehåndtering. Videreutvikle egen innkjøpsstrategi i tråd med nytt lovverk om «grønne offentlige anskaffelser» er et tiltak i handlingsprogrammet hvor fylkeskommunen skal bidra til å utvide og modne felles marked.

Kvalitetskrav og oppfølging

Helt sentralt er også å ikke stille spesifikke kvalitetskrav som utelukker gjenvinning og gjenvunnet materiale. Det vil være viktig å følge opp under utførelse at tilbyder utfører arbeidene iht. tilbudet, slik at tilbudte gjenvinningsarbeider faktisk utføres og det ikke kun er beskrivelse for å vinne tilbudet.

Siden det er lettere å stille spørsmål ved objektiviteten til evalueringen, er det også mer sannsynlig med klager på anskaffelsen dersom en benytter kvalitative tildelingskriterier. Kvalitative tildelingskriterier gir også utfordringer knyttet til dokumentasjon og oppfølging av i hvor stor grad løsningsforslaget etterleves i kontraktsperioden.

Økonomiske insentiver er alltid virkningsfulle virkemidler. Et slikt virkemiddel er regulering av kontraktssum basert på gjenvinningsprestasjon. Dette kan for eksempel være bonuser som utløses hvis man oppnår en viss gjenvinningsgrad, avfallsreduksjon eller lignende. Et annet alternativ er å regulere kontraktssum med bonus eller gebyr i forhold til et «nullpunkt».

Bli den første til å kommentere på "Jæren-prosjekt: Tilbudt gjenvinning må utføres, ikke bare bli ord for å vinne oppdrag"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.