Jakter minimumskrav om nullutslipp – seks byggherre-tungvektere bidrar

Anbud365: Jakter minimumskrav om nullutslipp - seks byggherre-tungvektere bidrarDen nye klima- og miljøministeren, Andreas Bjelland Eriksen, overtok ansvaret for arbeidet med minimumskrav om nullutslipp og fossilfrie bygge- og anleggsplasser i offentlige anskaffelser fra forgjengeren, Espen Barth Eide (foto: KLD).

Skriv ut artikkelen

Minimumskrav i offentlige anskaffelser om nullutslipp og fossilfrie bygge- og anleggsplasser er tema i en utredning med bl.a. seks tungvektere blant offentlige byggherrer. Også myndigheten som regulerer nettselskapene og DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) er med. De skal vurdere hjemmelsgrunnlag for minimumskrav i offentlige anskaffelser. Fire av tungvekterne, inklusive Kystverket, er kommet med i innspurten av arbeidet.

Bakgrunnen er et utredningskrav fra Klima- og miljødepartementet om nullutslipp og fossilfrie anleggsplasser. Et tiltak som trekkes frem i en rapport fra Miljødirektoratet er at alle nye maskiner skal være nullutslipp fra 2030. Miljødirektoratet anslår at innfasing av nullutslippsmaskiner vil gi en samlet utslippsreduksjon på 638 000 tonn CO2 over perioden 2024-2030. Krav i offentlige anskaffelser vil bidra til raskere modning av markedet for nullutslippmaskiner og til læringseffekter som reduserer kunnskaps-, bruks- og adferdsbarrierer.

Minimumskrav

Miljødirektoratet, i samarbeid med DFØ, Statens vegvesen, Norges vassdrags- og energidirektorat og Reguleringsmyndigheten for energi, har i den anledning fått en anmodning fra departementet. De skal vurdere hjemmelsgrunnlag for minimumskrav i offentlige anskaffelser om nullutslipp og fossilfrie bygge- og anleggsplasser, bl.a. vurdere fordeler og ulemper med forskriftsfesting og hvordan krav i offentlig anskaffelser vil fungere i samspill med andre klimavirkemidler på området.

Fristen for å levere på dette er 15. mars i år, men så vidt Anbud365 kjenner til, arbeides det med en utsettelse. Etter avklaring med samme departement er det også aktuelt å utrede innføring av klimakrav til bygge- og anleggsplasser i offentlige anskaffelser med tilhørende konsekvensutredning.  

Også Kystverket

I oppdragsbrevet fremgår det at også Bane Nor, Nye veier og Statsbygg kan inviteres med i arbeidet. I desember i fjor gikk så invitasjon ut til disse, men også til Kystverket. Etter planen skal arbeidet sammen med de nye deltakerne ta fatt i disse dager. Overfor Anbud365 opplyser Miljødirektoratet at de har valgt å gå bredt ut og ta kontakt med flere statlige byggherrer ved oppstarten av prosjektet. Dette er gjort for å få faglig underlag og innspill fra aktører som jobber med ulike fagområder innenfor bygg- og anlegg, som bygging av vei, jernbane, maritim infrastruktur og bygg.

Av alle de som nå er involvert i dette arbeidet, er det bare Kystverket som ikke er nevnt i departements oppdragsbrev. Til Anbud365 heter det fra Kystverket at de i flere år har arbeidet systematisk med ulike tiltak for å redusere klima- og miljøpåvirkningen fra bygge- og anleggsprosjektene sine, og dette arbeidet vil de fortsette med. Kystverket har allerede deltatt i lignende tverretatlige utredningsarbeid, og ser at det er spesielle egenskaper ved det marine bygge- og anleggsmarkedet som det bør tas hensyn til. For eksempel at dette er et relativt internasjonalt marked, hvor tilbydersiden består av flere store internasjonale aktører.

Bli den første til å kommentere på "Jakter minimumskrav om nullutslipp – seks byggherre-tungvektere bidrar"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.