Justerte pristabeller, men opplyste ikke om dette i tildelingsbrevet

Anbud365: Justerte pristabeller, men opplyste ikke om dette i tildelingsbrevetOslo kommune, Bymiljøetaten, skulle lage rammeavtale for installatør til utskiftning av vei- og gatelys i kommunen. Klageren hadde mye på hjertet, men fikk Kofas medhold i bare ett av dem. På bildet etatsdirektør i Bymiljøetaten, Gerd Robsahm Kjørven.

Skriv ut artikkelen

Oppdragsgiveren hadde gjort tre lovlige pris-justeringer i den valgte leverandørs tilbud, men ikke fortalt om dette i tildelingsbrevet. Det er brudd på regelverket, ifølge Kofa. Først etter at klageren hadde bedt om innsyn, kom oppdragsgiver med informasjon om pris-justeringene Ikke på en gang, men i tre på hverandre følgende brev.

Oslo kommune kunngjorde i september 2016 en åpen anbudskonkurranse for å inngå en rammeavtale for installatør til utskifting av vei- og gatelys i Oslo kommune. Det kom tre tilbud, hvorav leverandøren bak det ene fikk kontrakten – og en av de to andre leverandørene klaget på tildelingen. Det ble Kofa-sak 2017/156.

Klageren mente at det var foretatt en ulovlig justering av tilbudsprisene i den valgte leverandørens tilbud, men fikk ikke medhold av Kofa. Etter forskriften § 21-1 (3) skal oppdragsgiver rette «åpenbare feil» dersom det er «utvilsomt» hvordan denne skal rettes. Andre åpenbare feil vurderes etter regelen i § 20-13 (avvisning på grunn av forhold ved tilbudet).

Lovlige pris-justeringer

Ingen av justeringene i tre pristabeller i den valgte leverandørens tilbud var ulovlige, slo Kofa fast, men etter forskriften § 20-16 første ledd skal oppdragsgiver blant annet «gi en redegjørelse for det valgte tilbudets egenskaper og relative fordeler i samsvar med angitte tildelingskriterier.»

– I Rt. 2007 side 983 i avsnitt 85 sluttet Høyesterett seg til følgende uttalelse fra lagmannsretten når det gjaldt dette kravet til begrunnelse: «Begrunnelsen skal være så fyllestgjørende at det skal være mulig å avgjøre om tildelingsbeslutningen skal bestrides, Dragsten og Lindalens kommentar side 1342. Det må derfor kreves at de nærmere kriterier for valget fremgår. Når det opereres med korrigerte anbudssummer, må det fremgå hvordan disse er fremkommet, siterer Kofa.

Informasjon kom steg for steg

Oslo kommune foretok justeringer i tre av pristabellene i den valgte leverandørens tilbud, men tildelingsbrevet inneholdt ikke opplysninger om dette. Først etter at klageren begjærte innsyn i den valgte leverandørens tilbud, opplyste kommunen i brev at to poster i tabellen for «Regningsarbeider» ble korrigert. Deretter opplyste kommunen i et senere brev at det også var gjort endringer i tabellen for «Påslag», og i ytterligere et brev ble det opplyst at det også var foretatt justeringer av pris i mengdebeskrivelsen i den valgte leverandørens tilbud.

Justeringene som ble foretatt i den valgte leverandørens tilbud, skulle etter klagenemndas syn vært opplyst allerede i begrunnelsen i kommunens tildelingsbrev. – At dette ikke ble gjort, utgjør dermed et brudd på kravet til begrunnelse i forskriften § 20-16, konstaterte dermed Kofa.

Bli den første til å kommentere på "Justerte pristabeller, men opplyste ikke om dette i tildelingsbrevet"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.