Kan bli førkommersielle anskaffelser: Prosjekter med vekt på bærekraft og sirkulærøkonomi

Anbud365: Kan bli førkommersielle anskaffelser Prosjekter med vekt på bærekraft og sirkulærøkonomiOslo kommune ved Bymiljøetaten og Trondheim kommune ved Byutvikling samarbeider om en innovativ anskaffelse for fjerning av forurenset snø i byene (illustrasjonsfoto).

Skriv ut artikkelen

Bærekraftig transport av biologisk materiale og fjerning av snø på en effektiv, fremtidsrettet, klima- og miljøvennlig, sirkulær-økonomisk og skalerbar måte. Dette er stikkord for to mulige, kommende førkommersielle anskaffelser. Forskningsrådet deler ut til sammen 1,7 mill til de i alt ni prosjektene der offentlige aktører skal forberede førkommersielle anskaffelser. Nedenfor finner du en kort omtale av ytterligere to av disse forprosjektene.

Forprosjektene støttes med mellom 125 000 og 250 000 hver i forprosjektfasen. Gjennom disse forprosjektene vil prosjekteierne skaffe seg den informasjonen de trenger for å gjennomføre en førkommersiell anskaffelse. Hovedutlysningen for førkommersielle anskaffelser vil ha frist 16. september i år. Det er ikke nødvendig å ha deltatt i et forprosjekt for å kunne søke om hovedprosjektmidler.

Vi presenterer her ytterligere to av de ni:

«Biologisk materialtransport – før kommersiell anskaffelse»/Prosjekteier: Sykehuset Innlandet

Analysering av biologisk materiale, som eksempelvis blodprøver, er ofte lagt til et knippe laboratorier i ulike helseregioner. Dette betyr at geografiske avstander og transport har stor innvirkning på tiden det tar fra en prøve tas til et prøvesvar foreligger. I regioner slik som Innlandet fylke, som kan vise til et areal større enn hele Danmark, medfører dette uønsket variasjon i helsetilbudet som gis pasientene. Dagens transporttjenester er også veibaserte og utført av aktører som ikke kan tilby den sporbarheten og sikkerheten som er ønsket inn i slike tjenester. Sykehuset Innlandet skal derfor se på hvordan man ved hjelp av ny teknologi og transportløsninger kan innføre mer bærekraftig, effektiv, og sikker transport av biologisk materiale. Organisasjonen har fått innvilget forprosjektmidler fra NFR (Norges Forskningsråd), og er allerede i gang med å kartlegge markedet og vurdere potensialet for en før-kommersiell anskaffelse i september. Prosjektet gjennomføres i tett samarbeid med OUS (Oslo Universitetssykehus) som har bred erfaring innen bruk av droner, og i tillegg ønskes det samarbeid med lokale, nasjonale og internasjonale aktører innen autonome transportsystemer som selvkjørende biler og droner. Sykehuset Innlandet informerer om at de planlegger å gjennomføre minimum én dialogkonferanse i løpet av sommeren.

«Forprosjekt for før-kommersiell anskaffelse for mottak og håndtering av bortkjørt brøytesnø»/Prosjekteier: Trondheim kommune/byutvikling

Oslo kommune ved Bymiljøetaten og Trondheim kommune ved Byutvikling samarbeider om en innovativ anskaffelse for fjerning av forurenset snø i byene. Våre fremtidige mål er fjerning av snø på en effektiv, fremtidsrettet, klima- og miljøvennlig, sirkulær-økonomisk og skalerbar måte.

Oslo og Trondheim er begge vinterbyer og bortkjøring av snø fra veiene våre anses som en nødvendig oppgave for å kunne opprettholde vedtatte veistandarder i vintersesongen. Snøen kjøres bort i stor grad for å sikre trafikksikkerhet og innfri krav og forventninger til mobilitet og fremkommelighet.

Tidligere år har snøen blitt tippet direkte i sjøen i store deler av landet, men med bakgrunn i viktige miljøhensyn er det strammet inn på krav for deponering av snø, noe som førte til at det i større grad ble etablert landdeponi for både ren og forurenset snø. Videre håndtering av den bortkjørte snøen er utfordrende da deponiplasser og metoder for å behandle snøen er kostbare og svært begrensede. Snø som kjøres bort fra veiene er som oftes svært forurenset med blant annet miljøgifter, partikler, mikroplast, sand, grus, salt og søppel og må håndteres forsvarlig.

Fortetting av byer legger press på arealer som tidligere har blitt disponert til snøopplag og kan føre til at vi må transportere snøen lenger og lenger unna sentrumsområdene, som igjen øker klimagassutslippene, noe som ikke samsvarer like godt med Oslo og Trondheims ambisiøse klimamål.

Mengden snø som kjøres bort i løpet av en sesong vil kunne variere etter snøforholdene. Det kan komme veldig mye snø på kort tid. Det er behov for å utvikle en løsning som håndterer både nødvendig kapasitet og frekvens og store variasjoner i denne. Snøen må kunne fjernes etter behov og kunne håndteres på en måte som ikke gir negative konsekvenser for natur og miljø. Situasjonen for Oslo og Trondheim er ikke unik, og vi tror nok det er flere byer som vil kunne ha behov for dette.

Bymiljøetaten og Byutvikling har ambisjoner om å møte disse utfordringene med nye og innovative løsninger for fjerning av forurenset snø fra gatene. Vi er allerede godt i gang med forprosjektet som har for hensikt å fastslå om problemstillingen egner seg for en videre før-kommersiell anskaffelse og vi har god dialog og bistand fra Nasjonalt program for leverandørutvikling, leverandørutviklingsprogrammet (LUP). I tillegg har vi et godt samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Viken, Statens Vegvesen og Trøndelag Fylkeskommune.

Vi vil inviterer interessenter til markedsdialog for å diskutere mulige løsninger for å dekke behovet for fjerning av forurenset snø på. Vi blir nødt til å tilpasse prosessen noe med bakgrunn i situasjonen Norge og verden står overfor i dag, og planlegger derfor å gjennomføre en digital dialogkonferanse litt nærmere sommeren.

Bli den første til å kommentere på "Kan bli førkommersielle anskaffelser: Prosjekter med vekt på bærekraft og sirkulærøkonomi"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.