Kapret Anskaffelsesprisen 2021 for skolebygg etter Best value procurement-metoden

Anbud365: Kapret Anskaffelsesprisen 2021 for skolebygg etter Best value procurement-metodenRælingen kommune og HENT for BVP-prosjektet Fjerdingby skole kapret Anskaffelsesprisen 2021. På bildet - fra venstre; Per Johan Hellevik Carlsson, Rælingen kommune, Hans Magnus Wold Haug, HENT, Bente Hagelien, DFØ, Roger Schäffer, Folkehelseinstituttet (FHI) og Geir Arne Olsen, Netcompany . Folkehelseinstituttet var den andre nominerte til prisen.

Skriv ut artikkelen

Rælingen kommune og HENT for BVP-prosjektet Fjerdingby skole kapret Anskaffelsesprisen 2021, som nettopp er delt ut på Anskaffelseskonferansen i regi av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Den andre finalisten var Folkehelseinstituttet og deres smittestopp-app. Nærmere 1000 avgav stemme. På konferansen eller kom det gode råd om beredskap, forsyningskjeder og anskaffelser, i tillegg til at DFØ tror KGV-markedet vil bedre seg i 2022-2023. En veiledning i den forbindelse er klar nå.

I juryens begrunnelse for nominasjonen av Rælingen og HENT, heter det bl.a.:

Rælingen kommune jobber sammen med HENT om å bygge nye Fjerdingby skole. Skolen er Norges første BVP (Best value procurement)- skoleprosjekt [SR1], og skal stå ferdig oppført i oktober 2022. Nominasjonen er basert på resultatene i første fase av anskaffelsen.

Juryen ønsker spesielt å trekke fram arbeidet med markedsdialog, tydelige mål og at konkurransen la til rette for ulike måter å løse oppdragsgivers behov på. Svært positivt er også godt fokus på rolleavklaring og rutiner for håndtering av utfordringer, og jevnlig oppfølging av dette i prosjektets samarbeidsmøter.

Hensyn til bærekraft er ivaretatt gjennom seriøsitetsbestemmelser for å motvirke arbeidslivskriminalitet, en innovativ løsning for energisentral og løsninger som ivaretar mest mulig av vegetasjonen. Prosjektet er dokumentert gjennom en BREEAM very good sertifisering. Krav til universell utforming ivaretas både inne og ute, og det lagt til rette for utendørs undervisning. Prosjektet har brukt EHF og Tendsign.

 Komplekse forsyningskjeder

Avdelingsdirektør Elisabeth Longva i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) la på Anskaffelseskonferansen vekt på at forsyningskjedene blir mer og mer komplekse. Det kan være delt ansvar, kjedene kan strekke seg gjennom flere land og det kan være at flere aktører er på jakt etter de samme produktene samtidig.

Det er viktig med oversikt over sine forsyningskjeder, understreket hun, især der det dreier seg om samfunnskritiske kjøp. Dette bør underkastes en vurdering når man planleggere en anskaffelse. Likeledes er det nyttig å forstå utviklingen i sårbarhetsbildet og mulige konsekvenser av dette. Å ha en plan B er alltid nyttig, og DSB har veiledninger som det kan være nyttig å kaste et blikk på.

 Økt fokus på beredskap

Når det gjelder beredskap i anskaffelser anbefalte Longva er et utgangspunkt å spørre seg selv om hvordan det står til med hensynet til beredskap i anskaffelsene. Et annet spørsmål er om avhengigheten av leverandører har nok fokus i planleggingen. Flere momenter taler for økt fokus på beredskap, fremholdt hun, og nevnte bl.a. utfordringene som har dukket opp i løpet av pandemien. Utviklingen av totalforsvaret er et annet moment, likeledes konsekvenser av klimaendringer.

Fra DSBs ståsted er det viktig at effektivisering og fokus på kostnader bør blanseres mot hensyn tyil beredskap og sikkerhet. Longva påpekte at risikostyringen må avdekke avhengighetene mellom «systemer», så som kunnskap og åpenhet om stårbarhet i forsyningskjeder, vurdering av konsentrasjonsrisiko og unngå «single point of failure».

Det må settes sikkerhetskrav til leverandører – om oppetid og leveringsdyktighet ved hendelser, og åpning for alternative varer eller leverandører. – Offentlige myndigheter må samarbeide med næringslivet om å sikre kritiske forsyninger i planlegging av beredskap og hendelser, er også et budskap fra DSB, ifølge avdelingsdirektør Longva på Anskaffelseskonferansen.

Oppdatert KGV-veiledning

Thor Steinar Møller i Direktorater for forvaltning og økonomistyring (DFØ) kunne for øvrig opplyse at han trodde det ville bli mer konkurranse på KGV-markedet i 2022-2023. I den anledning har DFØ i dag publisert en oppdatert veiledning for anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy (KGV).

Bli den første til å kommentere på "Kapret Anskaffelsesprisen 2021 for skolebygg etter Best value procurement-metoden"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.