Klage i dronesak lå på Kofas bord før endelig tilbudsevaluering

Anbud365: Klage i dronesak lå på Kofas bord før endelig tilbudsevalueringDa anskaffelsen om dronetjenester ble kunngjort eksisterte fortsatt Jernbaneverket som nå er Bane Nor, og Elisabeth Enger var jernbanedirektør. Hun er nå sjef for Jernbanedirektoratet. Klagesaken i kjølvannet av dronekjøpet endte med at Kofa konstaterte at det ikke hadde foreligget regelbrudd.

Skriv ut artikkelen

Daværende Jernbaneverket skulle for første gang anskaffe dronetjenester. Klagesaken havnet på Kofas bord før den endelige evalueringen var foretatt. Det gjorde det vanskelig for klagenemnda. Hvordan tilbudene ble evaluert var heller ikke blitt ytterligere beskrevet av partene i ettertid. Klagenemnda hadde derfor ikke grunnlag for å konstatere regel-brudd på det ene av tre klagepunkter. På de to øvrige fikk oppdragsgiveren medhold.

Kofa-sak 2016/155 dreide seg altså om droner, og det var Jernbaneverket – i dag Bane NOR – som skulle inngå rammeavtaler for kjøp av dronetjenester (ubemannede Luftfartøytjenester). Kunngjøringen skjedde i fjor. Klageren kom med flere punkter. Det ene var at den interne vektingen og evalueringsmodellen for sammenligningen av de forskjellige priselementene under tildelingskriteriet pris ikke var oppgitt.

Når det gjelder usikkerhet knyttet til kontraktsvolumet, og dermed inntjeningspotensialet og prissettingen, er utgangspunktet, ifølge Kofa, at tilbyderne selv må innkalkulere risikoen ved prisfastsettelsen. Rammeavtaler er særpreget ved at de konkrete avropene under rammeavtalen ofte ikke er kjent når rammeavtalen etableres, og leverandørene må prise deretter. Kofa:

Første kjøp av dronetjenester

– Innklagede har også opplyst at dette er første gang innklagede anskaffer dronetjenester, og at det derfor ikke finnes noen erfaringstall. Innklagede vurderte det derfor slik at det å oppgi et volum kunne gi et misvisende inntrykk av hvilken omsetning leverandørene kunne forvente. Slik saken er opplyst for klagenemnda, har alle tilbyderne fått lik informasjon ved prissettingen, og klager har heller ikke anført at leverandørene har vært forskjellsbehandlet i denne sammenhengen.

Oppdragsgiveren har opplyst for klagenemnda at evalueringen av tildelingskriteriet “Pris” ikke kom til å bli basert på et volum som tilbyderne ikke var gjort kjent med. På tidspunktet saken kom inn til klagenemnda, var tilbudene ikke blitt endelig evaluert, og kontrakt var ikke tildelt. Hvordan tilbudene ble evaluert var heller ikke blitt ytterligere beskrevet av partene i ettertid. Klagenemnda hadde derfor ikke grunnlag for å konstatere brudd på regelverket på dette på punktet.

Ikke uklart hva prisene skulle ta høyde for

Klager fremholdt også at det ikke var fastsatt et konkret innhold som prisen skulle beregnes ut fra. Klagenemnda var ikke enig med klager i at det er uklart hva prisene skulle ta høyde for, og viste til en rekke tjenester i anbudsdokumentene. Hvordan oppdragene under rammeavtalen skulle løses utover å oppfylle kravene i kravspesifikasjonen, må anses å være gjenstand for konkurranse mellom tilbyderne. Klagers anførsel fører ikke frem, konstaterte Kofa.

Demonstrasjon av tilbudte løsninger

Heller ikke fikk klageren Kofas tilslutning til påstanden om at oppdragsgiveren hadde brutt regelverket ved å etterspørre en demonstrasjon av de tilbudte løsningene uten at dette fremgikk av konkurransegrunnlaget. Nemnda har tidligere akseptert at en oppdragsgiver foretar endringer i konkurransegrunnlaget under forhandlingene, så lenge endringene ikke er vesentlige. I denne saken hadde oppdragsgiveren forklart at hensikten med invitasjonen til å demonstrere tilbudte løsninger var å sikre at kravspesifikasjonen var oppfylt, og det innebar ingen endring av forutsetningene i konkurransen. Forespørselen om demonstrasjonen kan på denne bakgrunn ikke anses som en vesentlig endring av kravspesifikasjonen, konkluderte Kofa.

Bli den første til å kommentere på "Klage i dronesak lå på Kofas bord før endelig tilbudsevaluering"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.