Knusende dom – rigget konkurranse, kontrakt kjent uten virkning og overtredelsesgebyr

28.03.2019: Knusende dom – rigget konkurranse, kontrakt kjent uten virkning og overtredelsesgebyrIngen god dag i anskaffelsessaken i Hålogaland lagmannsrett for Herøy kommune, her ved rådmann Geir Berglund.

Skriv ut artikkelen

En sjelden knusende dom er blitt den lille Helgelandskommunen Herøy til del. Se hva Hålogaland lagmannsrett kom til i en sak om brudd på regelverket for offentlige anskaffelser etter en anbudskonkurranse i kommunen:

  • anskaffelsesregelverket er brutt på en rekke punkter
  • kontrakten med XO Construction AS skal kjennes uten virkning for fremtidige kontraktsforpliktelser
  • plikt til å betale overtredelsesgebyr (nær sju mill), erstatning for negativ kontraktsinteresse (420 000 kroner), samt sakskostnader (sammen med kontraktspartner XO Construction drøyt fire mill.).
  • rigget konkurranse
  • den valgte anskaffelsesprosedyre var etter anskaffelsesforskriften ikke tillatt.
  • det er gjort flere vesentlige endringer i kontrakten mellom Herøy kommune og XO Construction AS i kontraktsperioden.
  • grove og forsettlige brudd på anskaffelsesloven § 5.
  • beregning av anskaffelsesverdien var ikke holdbar på kunngjøringstidspunktet, og anskaffelsesverdien langt overstiger terskelverdien.
  • ulovlig direkteanskaffelse,
  • alvorlige feil i anskaffelsesprosessen, herunder inhabilitet på grunn av økonomisk egeninteresse, ulovlige prosedyre, manglende dokumentasjon på viktige avgjørelser og vurderinger, manglende likebehandling eksempelvis i adgangen til supplering av innsendt dokumentasjon.

Det gjelder sak 18-099424ASD-HALO for Hålogaland lagmannsrett, der saken beskrives slik:

Kommunen fikk i oktober 2013 et pålegg fra Arbeidstilsynet vedrørende tilstanden ved kommunens helsehus. Kommunen startet en prosess med utredning av alternative måter å møte Arbeidstilsynets krav på. I denne prosessen engasjerte kommunen arkitekt Christian Cleve Broch, som driver selskapet Cleve Broch AS, og Bjørn Sortland, som eier og driver selskapet Atax AS. Sortland og Cleve Broch kjente hverandre godt og hadde samarbeidet på andre prosjekter tidligere. Det ble inngått flere mer eller mindre likelydende «oppdragsavtaler», hver på inntil 100 000 kroner med Herøy kommune på den ene side og henholdsvis Atax AS og Cleve Broch AS på den andre. Oppdragene var ikke gjenstand for utlysning eller konkurranse etter anskaffelsesregelverket.

Bror og søster

Kommunen besluttet etter prosjekteringsfasen at nybygg av helsehus og omsorgsboliger for demente var den beste løsningen framfor rehabilitering av eksisterende bygg. Bjørn Sortland er opprinnelig fra Herøy, men er i dag bosatt på Østlandet. Hans søster Siv Nilsen arbeider i kommunen, og har vært involvert i «helsehusprosjektet» fra starten i 2013. Hun var med både i prosjektgruppa (prosjekteringsfasen) og bygningsgruppa (gjennomføringsfasen). Hun var også konstituert som rådmann i Herøy kommune i en periode.

Ansettelse og kontrakter

Cleve Broch og Bjørn Sortland ble etter prosjekteringsfasen ansatt i kommunen som henholdsvis arkitekt (25 % stilling) og byggeleder/prosjektleder (50%-stilling). De skulle begge bistå kommunen blant annet med utformingen av konkurransegrunnlaget for helsehus og omsorgsboliger. I tillegg til arbeidsavtalene med ordinære, om enn gode, lønnsbetingelser, ble det inngått tilleggskontrakter om at firmaet Cleve Broch AS skulle ha 2% av alle byggekostnader ved alle prosjektene Cleve Broch bisto kommunen med. Bjørn Sortlands selskap Atax AS skulle i henhold til avtalen motta 4% av alle byggekostnader ved alle prosjekter Bjørn Sortland arbeidet med.

Vokste opp sammen

Selskapet Norconsult avdeling Askim ble engasjert av Sortland i prosessen med å utforme konkurransegrunnlaget for helsehus og omsorgsboliger. På det første møtet deltok Bjørn Sortland og Christian Cleve Broch fra Herøy kommune, Asle Gudim fra Norconsult Askim, samt Roger Tollefsen. Roger Tollefsen er på samme alder som Bjørn Sortland, og de var barndomskamerater som vokste opp sammen på Herøy. De har også samarbeidet forretningsmessig tidligere. Tollefsen eier selskapet XO Construction AS som ble stiftet 15. mars 2015. Selskapet er et «skallselskap» uten ansatte, og har adresse i Råde i Østfold.

Solgte og leide tilbake

Det ble i prosessen bestemt at kommunen selv skulle holde rigg og at den skulle være i det gamle bibliotekbygget. Det ble videre bestemt at disse utgiftene ikke skulle prises i konkurransen. Kommunen solgte våren 2016 bibliotekbygget til Bjørn Sortlands selskap Silvalen Eiendom AS for 500 000 kroner. Senere leide kommunen bibliotekbygget tilbake av Silvalen Eiendom AS til rigg.

«Åpen anbudskonkurranse med forhandling»

Herøy kommune kunngjorde 20. mai 2016 en «åpen anbudskonkurranse med forhandling» for bygging av nytt helsehus og omsorgsboliger på Doffin. Anslått verdi av anskaffelsen ble angitt til 41-43 millioner. Tildelingskriteriet var pris, og etter forhandlingsrunden var det XO Construction AS som vant konkurransen med et tilbud på 42 624 714 kroner eks. mva.. Det ble ikke informert om noen karensperiode til de øvrige tilbyderne. Kontrakt med XO Construction AS ble signert den 1. september 2016. Arbeidene startet imidlertid opp allerede i starten av august 2016.

Bli den første til å kommentere på "Knusende dom – rigget konkurranse, kontrakt kjent uten virkning og overtredelsesgebyr"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.