Konkrete tiltak settes nå i verk for å få utslippsfrie byggeplasser

Anbud365: Konkrete tiltak settes nå i verk for å få utslippsfrie byggeplasserProsjektleder klima og miljø, Tina Sølvberg, og seniorrådgiver Harald Aas i Nasjonalt program for leverandørutvikling lover å legge til rette for at arbeidet mot utslippsfrie bygge- og anleggsplasser ikke skal stoppe opp.

Skriv ut artikkelen

Arbeidet mot utslippsfrie bygge- og anleggsplasser ruller videre. I løpet av få dager varsler en rekke av landets store offentlige byggherrer at de kommer til å kreve utslippsfrie anleggsmaskiner. Så skal det utvikles utslippsfrie maskiner og løsninger, enten i fellesskap eller hos hver entreprenør. Når dette er klart, kan de konkrete konkurransene ta til og Norge kommer enda et skritt mot et lavutslippsamfunn.

Om lag 170 deltakere var med på leverandørkonferansen om utslippsfrie bygge- og anleggsplasser som nylig ble arrangert i Oslo. Nasjonalt program for leverandørutvikling hadde lagt til rette både for konferansen og for at en rekke store offentlige byggherrer står sammen om kravene til utslippsfire bygge- og anleggsplasser.

Følgende byggherrer utgjør et fellesinitiativ bak kravet: Statsbygg, Oslo kommune, Statens vegvesen, BaneNOR, Bærum kommune, Forsvarsbygg, Vestfold fylkeskommune, og Østfold fylkeskommune gjennom Klima Østfold.

Bestillerkompetanse

Et sentralt poeng er at dersom man skal få ned utslippene på bygge- og anleggsplassene trengs kompetanse. Oppdragsgiverne må lære mer om hva som skal til. Ikke minst trengs god bestillerkompetanse på byggherresiden.  Dette var noe av motivet bak konferansen. Byggenæringen bruker mye fossil energi i sine prosjekter. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen understreket i sitt foredrag på konferansen at det derfor er viktig å ha næringen med på laget for å nå målene om at Norge skal bli et lavutslippsamfunn i 2050.

Konferansen var imidlertid bare starten på fellesinitiativets arbeid med å få til utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. Det forteller prosjektleder klima og miljø, Tina Sølvberg, og seniorrådgiver Harald Aas i Nasjonalt program for leverandørutvikling. Tre tiltak er allerede i gang, bare dager etter konferansen:

Støtteordning og maskinpark

– I samarbeid har Norges forskningsråd, Enova og Innovasjon Norge utvidet en støtteordning gjennom et felles prosjekt, Pilot-E. Langtransport-selskaper har her kunnet søke støtte til utslippsreduserende tiltak, men nå er ordningen utvidet til også å gjelde anleggsmaskiner. Utlysningen på denne støtteordningen skjer etter planen 31. mai med søknadsfrist medio oktober, sier de to.

Det er trolig mange som ikke selv har kapasitet til å utvikle utslippsfrie anleggsmaskiner for egen regning og risiko. For å få et virksomt marked tas det derfor sikte på å etablere flere konsortier som kan stå bak utvikling av slike maskiner – både til prototyp og til serieproduksjon på sikt. Gjennom ulike konsortier er det tanken at f.eks. byggherrer, maskinleverandører og forsknings- og utviklingsmiljøer finner sammen. De kan da søke om midler fra støtteordningen til Norges forskningsråd, Enova og Innovasjon Norge.

Veiledende kunngjøring

I tillegg arbeides det nå intenst med en tekst til en veiledende kunngjøring på Doffin. Her skal byggherrene bak fellesinitiativet varsle leverandørmarkedet at de har til intensjon etterhvert å kunngjøre konkrete oppdrag der kravet blir utslippsfire anleggsmaskiner. Sølvberg og Aas:

– Det er viktig å forberede markedet på hvilke krav som kommer. Utslippsfrie anleggsmaskiner finnes i dag stort sett bare på pilotstadiet, og da er det ingen hensikt i å trå til med konkrete oppdrag med en gang. Markedet må få tid til å tilpasse seg. Vi regner med at kunngjøringen finner sin vei til Doffin ved månedsskiftet mai/juni.

De to forsikrer for øvrig at Nasjonalt program for leverandørutvikling i tiden fremover skal gjøre sitt for å bidra til at planene og prosessen videre blir til virkelighet. – Vi skal «smøre hjulene», så intet stopper opp, heter det.

Bli den første til å kommentere på "Konkrete tiltak settes nå i verk for å få utslippsfrie byggeplasser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.