Kostnadene for vedlikehold på jernbane-nettet i Sverige sprakk med 74%

Anbud365: Kostnadene for vedlikehold på jernbane-nettet i Sverige sprakk med 74%Riksrevisionen i Sverige har gransket om Trafikverket sikrer at staten får så mye jernbane-vedlikehold som mulig for tilgjengelige ressurser. På bildet Lena Erixon, generaldirektør i Trafikverket (foto: Patrik Lindström).

Skriv ut artikkelen

28 av 31 kostnadsoverslag i kontraktene sprakk – i gjennomsnitt med 74%. Det er resultatet av en revisjonsgransking av det svenske Trafikverkets kontrakter for vedlikehold på jernbanenettet. Avviket er større enn på tilsvarende vei-kontrakter, bortsett fra vintervedlikeholdet, der kostnadene til slutt ble 91% over hva som sto i kontrakten. Både regjeringen og Trafikverket får revisjonsråd om tiltak.

Riksrevisionen i Sverige leverte nylig granskningsrapporten «Drift och underhåll av järnvägar– omfattande kostnadsavvikelser». Av den fremkommer det at av 31 granskede kontrakter for basisvedlikehold av jernbanen mellom 2007 og 2019, endte 28 med en høyere sluttkostnad enn tilbudssummen. Den gjennomsnittlige kostnadsøkningen var på 74%, selv om trenden, opplyser revisjonen, går mot reduserte avvik mot slutten av den perioden som er gransket.

Kostnadsøkningen er betydelig større enn når det gjelder Trafikverkets entrepriser totalt sett. For disse er økningen på 32% for kontrakter som ble avsluttet i 2017, 21% for kontrakter som ble avsluttet året etter. Avvikene på jernbanekontraktene som er gransket, er til og med større enn tilsvarende kontrakter for vei-vedlikehold som Riksrevisionen gransket i 2019, 41%. Vintervedlikeholdet her utgjør om lag 10% av kontraktene. For denne delen av var kostnadsøkningen større, 91%, fremgår det av revisjonsrapporten.

Anbefalinger fra revisjonen

Som følge av revisjonens funn anbefales regjeringen å gi Trafikverket i oppdrag å analysere omfanget og konsekvensene av ubalansert budgivning innenfor kontrakter for basisvedlikehold av jernbanene.

Også Trafikverket selv får anbefalinger med seg fra Riksrevisionen. Etabler et IT-system, heter det, for anleggsopplysninger som gjør det mulig med en mer komplett informasjonsinnhenting om anleggenes tilstand. Dermed kan man bedre forutse anleggenes fremtidige tilstand.

Systematisk innrapportering

Revisjonen anbefaler også at Trafikverket får i stand en rutine for systematisk innrapportering av innkjøpte mengder og deres kostnader i en kontrakt. Det vil gjøre det mulig – på detaljnivå – å følge opp kjøpte vedlikeholdstiltak i så vel regulerte som i ikke-regulerte mengder, samt kostnadene for disse. Formålet med dette er at tiltakene skal kunne gjenvinnes i økonomisystemet og tas fram sammen med mengdeoppgavene struktur. Dermed får Trafikverket bedre muligheter til å lage et kvalitativt konkurransegrunnlag når en ny kontrakt skal ut på anbud.

Analysearbeidet må også bli bedre, konstaterer Riksrevisionen, for å gjøre det mulig å kunne identifisere det fremtidige vedlikeholdsbehovet og planlegge de nødvendige tiltakene.

Bli den første til å kommentere på "Kostnadene for vedlikehold på jernbane-nettet i Sverige sprakk med 74%"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.