Kraftig fall i antall tilbud på kontraktene til Statens vegvesen

Anbud365: Kraftig fall i antall tilbud på kontraktene til Statens vegvesenMålt etter antall hadde 90% av vegvesen­kontraktene med tilbudsfrist i 2018 en verdi på under 100 millioner kroner. Målt etter kontraktsverdi hadde over 67% av kontraktene en verdi på over 100 mill. kroner, viser statistikk formidlet av Maskinentreprenørenes Forbund (MEGF). På bildet adm. dir. i MEF, Julie Brodtkorb (foto: Runar Daler/Anleggsmaskinen).

Skriv ut artikkelen

Antallet tilbydere på Statens vegvesens kontrakter har sunket fra 4,8 til 3,5 fra 2017 til 2018. Det fremgår av et notat fra Maskinentreprenørenes Forbund (MEF). I vegvesenets Region Sør var antallet nede i 3,1.Den samlede verdien av vegvesen-kontraktene med tilbudsfrist i 2018 lå nær 8 mrd høyere enn tilsvarende året før. En medlemsundersøkelse i MEF har samtidig avslørt at om lag 40% av bedriftene svarer nei eller er usikre på om de konkurrerer på like vilkår.

Notatet «Utvikling og marked» er utarbeidet av MEF i løpet av november og desember 2018. Det tar blant annet utgangspunkt i en undersøkelse som ble gjennomført blant MEF­medlemmene i november. Når det gjelder beskrivelsen av markedsutviklingen i anleggsbransjen benytter MEF seg av tall fra Anleggsmodulen fra Prognosesenteret og tall fra Statens vegvesen.

I løpet av 2018 (t.o.m. 30.11.2018) hadde Statens vegvesen tilbudsfrist for 446 kontrakter, fremgår det av notatet fra MEF. Av disse er 368 angitt med pris, og innkomne anbud til en samlet verdi av om lag 20,7 milliarder kroner, basert på høyeste mottatte tilbud per kontrakt. Dette er i underkant av 8 milliarder kroner mer enn for 2017. De resterende 78 kontraktene er enten blitt avlyst, utsatt, ikke innkommet tilbud, innkomne enhets­ eller timepriser på oppdrag mv.

Størst kontraktsverdi i Region Midt

Det var i 2018 tilbudsfrist for kontrakter med størst samlet verdi i Statens vegvesen Region Midt (Trøndelag og Møre og Romsdal), med en samlet kontraktsverdi på ca. 5 milliarder kroner. Lavest samlet kontraktsverdi var det i løpet av fjoråret i Statens vegvesen Region Øst (Akershus, Hedmark, Oppland, Oslo og Østfold) med kontrakter til en samlet verdi på om lag 2,7 milliarder kroner. Målt etter antall hadde 90% av vegvesen­kontraktene med tilbudsfrist i 2018 en verdi på under 100 millioner kroner. Målt etter kontraktsverdi hadde over 67% av kontraktene en verdi på over 100 mill. kroner.

Statens vegvesen mottok i gjennomsnitt 3,5 tilbud for hver kontrakt som hadde tilbudsfrist i løpet av 2018. Dette er en betydelig nedgang fra 2017 da tilsvarende tall var på 4,8 tilbydere. Man må tilbake til årene 2011–2013 for å finne et så lavt antall tilbydere på Statens vegvesen­kontraktene, heter det i notatet. Det var i 2018 sterkest konkurranse om vegvesen­kontraktene i Statens vegvesen Region Vest (Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland), hvor det i gjennomsnitt var 4,1 tilbud per kontrakt. Lavest konkurranse var det i Statens vegvesen Region Sør (Agder­fylkene, Telemark, Vestfold og Buskerud), med 3,1 tilbud per kontrakt.

Konkurranse på like vilkår?

I medlemsundersøkelsen som ble gjennomført i november 2018 ble MEF­bedriftene stilt noen spørsmål om hvordan de opplever konkurransesituasjonen i markedene de opererer i. Hovedfunnet er at i underkant av 60% av svarbedriftene svarer ja på spørsmålet om de opplever at bedriften konkurrerer på like vilkår i det markedet den opererer i. Dertil svarer 25% nei på samme spørsmål, mens 15% oppgir at de er usikre. Gruppen som har svart nei eller er usikre er videre blitt spurt om hva de mener er årsaken til at bedriften ikke konkurrerer på like vilkår i det markedet de opererer i. Spørsmålet er ment nøytralt i forhold til om oppdragsgiver er offentlig eller privat.

Den mest forekommende årsaken oppgis å være manglende oppfølging av kontraktskrav fra oppdragsgiver. Dernest oppgis uregelmessigheter i gjennomføring av konkurranse på offentlige oppdrag. Den tredje mest forekommende årsaken angis å være sosial dumping. Konkurranse fra offentlige virksomheter og arbeidslivskriminalitet oppgis i mindre grad å være årsaker.

Bli den første til å kommentere på "Kraftig fall i antall tilbud på kontraktene til Statens vegvesen"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.