Krav til statsselskaper om å være ledende i arbeidet med samfunnsansvar

Anbud365: Krav til statsselskaper om å være ledende i arbeidet med samfunnsansvarSamferdselsminister Ketil Solvik-Olsen forventer at Nye Veier AS gjennomfører aktsomme og grundige vurderinger når det gjelder problemstillinger knyttet til korrupsjon.

Skriv ut artikkelen

Statlige selskaper, inklusive Nye Veier AS, skal være ledende innenfor arbeidet med samfunnsansvar på sine områder. Det slår samferdselsminister Ketil Solvik–Olsen fast i et svar på et skriftlig spørsmål fra Stortinget. Han legger samtidig vekt på at selskapet viser mest mulig åpenhet og gjennomfører grundige vurderinger når det gjelder arbeidet mot korrupsjon. Etterlevelsen av forventninger fra statlige eier skal være klart synlig.

Det var representanten Eirik Sivertsen (A) som stilte spørsmål til samferdselsministeren. Han ville vite på hvilken måte statsråden har forsikret seg om at selskapet Nye Veier AS har tilstrekkelige rutiner for å sikre seg mot økonomisk kriminalitet og ivareta god forretningsetikk. Bakgrunnen var presseoppslag om utenlandske entreprenører som er under etterforskning for korrupsjon og som er aktuelle for oppdrag i Norge.

Solvik–Olsen svarte at han er opptatt av at arbeidet mot korrupsjon står sentralt i Nye Veiers virksomhet. Han forventer at selskapet gjennomfører aktsomme og grundige vurderinger når det gjelder problemstillinger knyttet til korrupsjon.

Antikorrupsjon

I tillegg til mer generelle forventningene til de statlige selskapene er det også noen mer konkrete. Samferdselsministeren: – Antikorrupsjon er ett av fire kjerneområder hvor regjeringen stiller mer konkrete forventninger til selskapene, herunder forventes det at selskapene har retningslinjer, systemer og tiltak for å hindre korrupsjon og for å håndtere mulige lovbrudd eller tvilstilfeller som måtte avdekkes på dette feltet.

Statsråden peker på at det er styret som har ansvaret for selskapenes drift, også når det gjelder samfunnsansvar, og for at virksomheten følger relevant lov- og regelverk. Dette innebærer at det er styret som har ansvaret for å vurdere hvordan statens forventninger på samfunnsansvarsområdet best kan følges opp, og at disse operasjonaliseres på en best mulig måte. Som eier benytter Samferdselsdepartementet eierdialogen til å følge opp statens forventninger til selskapene. Selskapenes tilpasning til og etterlevelse av statens forventninger er også en del av grunnlaget for evalueringen av styrets arbeid og forberedelser av styrevalg.

Skal være ledende

I eierdialogen har Nye Veier AS, ifølge samferdselsminister Solvik–Olsen i sitt svar til Stortinget, lagt vekt på betydningen av å være en samfunnsansvarlig byggherre. Selskapet har i denne sammenheng etablert retningslinjer for etikk og samfunnsansvar både internt og overfor selskapets underleverandører. Selskapet har som ambisjon å bidra til å heve seriøsiteten i bransjen gjennom å stille tydelige krav til samfunnsansvar i anbudene. Denne uttalte ambisjonen er i tråd med regjeringens forventning om at selskapene skal være ledende innenfor arbeidet med samfunnsansvar på sine områder.

– Når det gjelder forhold av kontraktsrettslig karakter, fremholder statsråden, er det viktig for meg at disse håndteres innenfor rolledelingen som følger av selskapslovgivningen og statens prinsipper for god eierstyring. Departementet som eier skal ikke gå inn på styrets myndighetsområde. Samtidig legger jeg vekt på at departementet som eier fortsetter å oppfordre styret og selskapet til å vise mest mulig åpenhet og gjennomføre grundige vurderinger når det gjelder problemstillinger knyttet til arbeidet mot korrupsjon, slik at etterlevelsen av statens forventninger på dette området er klart synlig for både staten som eier og offentligheten.

Bli den første til å kommentere på "Krav til statsselskaper om å være ledende i arbeidet med samfunnsansvar"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.