Kravspesifikasjonen fra prosjekterende var ikke tydelig nok

Anbud365: Ja til nybygg, men ikke samarbeidsavtale – anskaffelsesregler står i veienKommunedirektør Guri Ulltveit-Moe i Lillesand kommune advarer politikerne mot å inngå avtale om et byggeprosjekt i regi av private investorer – av frykt for å bryte anskaffelsesreglene (foto: Privat).

Skriv ut artikkelen

Lillesand kommune var ikke helt heldige med kunstgress-prosjektet sitt.  Det oppsto ujevnheter i banedekke, noe som skyldtes dreneringen. Kommunen trakk de tre aktuelle leverandørene for retten: Hvem kunne de kreve erstatning fra? Agder lagmannsrett kom til at det var den prosjekterende. COWI, heter det, burde langt tydeligere spesifisert innholdet i kravet til massenes dreneringsevne, for å sikre at man oppnådde den drenering som er nødvendig i en kunstgressbane.

I sak 19-023718ASD-ALAG for Agder lagmannsrett dreide det seg om kunstgress – og hvem som hadde ansvaret for skader, som skyldtes for dårlig drenering. Saken gjaldt krav om fastsettelsesdom for erstatningsansvar i entrepriseforhold, i forbindelse med bygging av to kunstgressbaner på Holta idrettsanlegg i Lillesand.

Det hadde dannet seg noen sirkulære groper på banen, og dette var blitt verre. Ved løfting av kunstgresset så man at det kan ha stått vann under, slik at grovere fraksjoner i topplaget ble vasket ut og presset til siden. Det virket som om dreneringen rundt topplaget ikke fungerte tilfredsstillende, heter det.

Krav mot tre leverandører

Byggherren Lillesand kommune fremmet krav mot rådgivende ingeniørfirma COWI AS som prosjekterende og byggeleder, som hadde fått kontrakt etter en tilbudskonkurranse.

Kommunen hadde også krav mot grunnentreprenøren Heldal Entreprenør AS, som hadde vunnet anbudskonkurransen, og mot Unisport Scandinavia AS, som hadde vunnet anbudskonkurransen om leveransen av kunstgresset. Når det gjelder kunstgressleveransen, utarbeidet kommunen med bistand fra COWI konkurransegrunnlaget.

COWI AS er erstatningsansvarlig for skadene på kunstgressbanene i Lillesand kommune, men overfor de to andre leverandørene nådde kommunens krav ikke fram.

Burde vært langt tydeligere

Slik lagmannsretten ser det, burde COWI langt tydeligere spesifisert innholdet i kravet til massenes dreneringsevne, for å sikre at man oppnådde den drenering som er nødvendig i en kunstgressbane. En så vesentlig funksjon ved anlegg av en kunstgressbane lå åpenbart inne som en del av kontrakten mellom prosjekterende og byggherren. Lagmannsretten finner også at kravet til forsvarlig handlemåte ikke er overholdt og at profesjonsutøvelsen var erstatningsbetingende uaktsom. COWI burde ha satt en nominell maksimal prosentsats for finstoffandelen, fremholdt domstolen.

COWI synes også selv å ha tatt lærdom av dette ved i senere prosjekter å ha benyttet en tydeligere postbeskrivelse, fremholder lagmannsretten. At dreneringen er en kritisk egenskap ved anlegg av en kunstgressbane, var COWI klar over. Retten konkluderte med at det foreligger prosjekteringsfeil etter NS 8401.

Bli den første til å kommentere på "Kravspesifikasjonen fra prosjekterende var ikke tydelig nok"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.