Krever skjerpet læringklausul, vil innføre “Følg og forklar-prinsipp”

Anbud365: Krever skjerpet læringklausul, vil innføre Følg og forklar-prinsippSide-/ underleverandør innenfor fagområder med lærlingeordning og definert lærlingebehov må også underlegges lærlingeklausulen, krever Byggmesterforbundet, her ved tidligere styreleder, Åsmund Østvold.

Skriv ut artikkelen

Sju krav til endringer i anskaffelsesregelverket – alle med formål å skjerpe kravet til lærlinger. Det fremkommer i en uttalelse fra Byggmesterforbundet. Ett av kravene er innføring av et “Følg og forklar-prinsipp”. Dette innebærer at dersom offentlige virksomheter ikke benytter lærlingeklausulen i relevante kontrakter, skal virksomhetens begrunnelse dokumenteres skriftlig.

Byggmesterforbundet er en landsdekkende bransjeorganisasjon for profesjonelle byggefirma tilknyttet NHO, som i en uttalelse kommer med med krav om skjerpet lærlingklausul. Bakgrunnen er regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet.

I uttalelsen gir forbundet sin fulle tilslutning til regjeringens innskjerping da offentlige oppdrag i bygge- og anleggsektoren dessverre er preget av lærlingemangel, samtidig som det er behov for en betydelig økning i utdanning av nye yrkesfagarbeidere til bygge- og anleggsfagene.

Bidrag fra næringen selv

Landsmøtet uttrykte samtidig bekymring for at næringen selv ikke skal bidra konstruktivt slik at regjeringens skjerpede krav om lærlinger på offentlige prosjekter og rammeavtaler innfris. Det vil være et paradoks hvis næringen selv ikke kan samle seg om et regelverk som ivaretar de nødvendige hensyn når myndighetene selv erkjenner at det er nødvendig å ta grep, heter det.

I byggfagene er det mangel på kvalifisert arbeidskraft i alle bransjer, fremgår det av uttalelsen, og Byggmesterforbundets landsmøte forventer at det kommer på plass en skjerpet lærlingeklausul som virker slik at det blir flere lærlinger i alle fag. Den må bidra til å styrke markedsmulighetene for svennebedrifter med lærlinger.

Krav til endringer

Byggmesterforbundets landsmøte lister opp følgende krav til endringer i det offentlige anskaffelsesregelverket:

  • Der det foreligger et klart behov for lærlinger i en bransje, og omfanget av behov for faglært arbeidskraft knyttet til oppdraget og kontraktens varighet tilsier det, skal det stilles krav til bruk av lærlinger.
  • Kravet til lærlinger i leveransen skal fremkomme av konkurransegrunnlaget.
  • Lærlingen(e) kan komme fra ethvert EU/EØS-land omfattet av en yrkesopplæring som faller innenfor lærlingeklausulens hensikt, hvor den utenlandske ordning ivaretar et utdanningsmessig formål.
  • Side-/ underleverandør innenfor fagområder med lærlingeordning og definert lærlingebehov må også underlegges lærlingeklausulen, og derfor må disse være offentlig godkjent lærebedrift og forpliktes til å bidra med lærlinger i prosjektene.  
  • Dersom leverandøren(e) kan dokumentere at det er gjennomført hensiktsmessige tiltak for å fremskaffe lærlinger som ikke har ført frem, kan leverandøren anmode oppdragsgiver om bistand til å fremskaffe lærlinger. Dersom oppdragsgiver ikke kan bistå, bortfaller lærlingekravet. 
  • I alle utlyste konkurranser om rammeavtale for offentlig myndighet hvor det er arbeider i en bransje innenfor yrkesfag med klart behov for lærlinger, skal lærlingeklausul legges til grunn.  En oversikt over inngåtte kontrakter må være offentlig tilgjengelig, slik at alle kan kontrollere at dette er leverandører som er offentlig godkjent lærlingebedrift.  

For å bidra til en ønsket utvikling i antall læreplasser gjennom offentlige anskaffelseskontrakter, innføres et “Følg og forklar prinsipp”. Dette innebærer at dersom offentlige virksomheter ikke benytter lærlingeklausulen i relevante kontrakter, skal virksomhetens begrunnelse dokumenteres skriftlig.

Bli den første til å kommentere på "Krever skjerpet læringklausul, vil innføre “Følg og forklar-prinsipp”"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.