La fram rapport med risikoanalyse for 14 byggprodukter

Anbud365: La fram rapport med risikoanalyse for 14 byggprodukterKatja Khardikova, som er fagansvarlig for samfunnsansvar i Konserninnkjøp, Oslo kommune, la i formiddag fram rapporten «Risikoanalyse av byggmaterial og byggprodukter».

Skriv ut artikkelen

Oslo kommune har latt gjennomføre en risikoanalyse av 14 produktkategorier knyttet til byggentrepriser. Både råvarene til og fremstillingen av produktene er med i analysene. Svært høy risiko er knyttet til ventilasjon og elektronikk i råvarefasen, mens på produksjonssiden er det høy risiko knyttet til elektronikk, skruer og spiker, ifølge analyserapporten som ble fremlagt i dag.

På et frokostmøte i regi av Factlines AS presenterte Oslo kommune i dag en rapport om risiko for brudd på menneskerettighetene i byggprosjekter. Det er Swedwatch som har gjennomført risikoanalysen i rapporten. Swedwatch er en ideell forening og partipolitisk uavhengig research-organisasjon med formål å redusere sosiale og miljømessige misforhold koplet til virksomhet i utviklingsland.

Risikoanalysen gir et overblikk over hvilke produktkategorier med størst risiko for negativ påvirkning når det gjelder menneskerettigheter og der det kan forekomme sviktende arbeidsvilkår i produksjonskjeden.

14 produktkategorier

Byggentrepriser omfatter et stort antall produkter. Swedwatch har derfor gjort et utvalg på 14 produktkategorier som er vanlige i alle slags bygg. Søkelyset er rettet mot arbeidsvilkår, arbeidsrett og menneskerettigheter for de som lager produktene eller som utvinner råstoffene. I noen av analysene er også andre sosiale faktorer med, f.eks. ved illegal skogsavvirkning som er en fremtredende og produktspesifikk risiko.

I hver risikoanalyse i rapporten fins en risikomatrise som gir et raskt overblikk over produktenes risikograd og hvor i produksjonskjeden risikoen er størst. Produktene i analysene er: Sement og betong, stål og aluminium, rør, skruer og spiker, tre, glass og vindu, gulv, gips, keramiske produkter, isolering, farge, ventilasjon, elektronikk og lim, sparkel og fugemasse.

Størst og minst risiko

Svært høy risiko er knyttet til ventilasjon og elektronikk i råvarefasen, der følgende produkter er satt i gruppen «høy risiko/råvarer»: Stål og aluminium, rør, skruer og spiker, gulv, isolering og farger. «Middels høy risiko/råvarer» favner om sement og betong, tre, glass og vinduer, gips, keramiske produkter og lim, sparkel og fugemasse.

På produksjonssiden er elektronikk og skruer og spiker gruppert som «høy risiko»-produkter. «Middels høy risiko» omfatter her stål og aluminium, tre, gulv og keramiske produkter, mens «lav risiko» gjelder sement og betong, rør, farge, ventilasjon og lim, sparkel og fugemasse. Glass og vinduer sammen med gips og isolering er produkter som her kjennetegnes av svært lav risiko.

Ferdigstilles i Europa

Byggevarer ferdigstilles generelt sett for en stor del i Europa fordi mange materialer og produkter er tunge og derfor ikke lønnsomme å transportere over lengre strekninger. Derimot kan lettere produkter og komponenter komme fra så vel Europa som Asia, f.eks. Taiwan og Kina, fremgår det av rapporten.

På råvarenivå er sporbarheten begrenset, men råvarer kan komme fra land i Asia, Afrika og Latin-Amerika der risikoen for sviktende arbeidsvilkår og arbeidsrett er store. Metall som benyttes i mange byggprodukter, hentes ut i høyrisikoland, selv om det også brytes i Europa eller kan komme fra gjenvinning. Konklusjonen er at den største risikoen fins på råvarenivå og i underleverandørleddene ved produksjon av komponenter. Derfor er det å stille krav som gjelder menneskerettigheter og arbeidsrett for flere produktkategorier og at kravene omfatter hele leverandørkjeden.

Bli den første til å kommentere på "La fram rapport med risikoanalyse for 14 byggprodukter"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.