Langsiktige innkjøps-kriterier kan gi hjemmemarked for nullutslipps-løsninger

Anbud365: Langsiktige innkjøps-kriterier kan gi hjemmemarked for nullutslipps-løsningerKlimaomstillingsutvalget har vært ledet av to tidligere statsråder - Kristin Halvorsen og Vidar Helgesen.

Skriv ut artikkelen

Langsiktige og forutsigbare kriterier for offentlige innkjøp kan bidra til å skape et hjemmemarked for bærekraftige null- og lavutslippsløsninger. Standarder sikrer mer effektiv ivaretakelse av klimahensyn i anbudsprosesser og kan gjennomføres også i statlig virksomhet. Dette fremgår av en fersk rapport fra det såkalte Klimaomstillingsutvalget, som også peker på betydningen av å rapporterer indirekte utslipp.

Rapporten «Raskere klimaomstilling|Redusert risiko – Ny politikk for Norge i en verden som når Parismålene» kommer fra Klimaomstillingsutvalget, som er et utvalg etablert av WWF, Norsk klimastiftelse og Civita for å undersøke hvordan norsk økonomi kan omstilles i tråd med målene i Parisavtalen.

Utvalget mener bl.a. at klimaoms­tillingen må integreres sterkere i utøvelsen av offentlig eierskap, hvor man også må øke bruk av offentlige innkjøp for å skape et hjemmemarked for null- og lavutslippsløsninger.

Fremme norsk produksjon

Langsiktige og forutsigbare kriterier for slike innkjøp kan bidra til å skape et hjemmemarked for bærekraftige lavut­slippsløsninger, heter det. Både stat, fylkeskommuner og kommuner har allerede benyttet slike virkemidler til å etterspørre f.eks. ferger uten utslipp og dermed bidratt til å skape et mar­ked for elektriske ferger og ladekapasitet i havneområder. Dette har bidratt til elektri­fisering av fergetrafikken og norsk utvikling og produksjon av disse. Offentlige innkjøp kan brukes mer systematisk og bevisst for å fremme norsk produksjon av null- og lavut­slipps varer- og tjenester, konstaterer utvalget i rapporten.

Utvalget viser til Oslo kommune som har innført en standard for klima- og miljøkrav til kommunens bygg og anleggsplasser. Standardene skal følges av alle aktører og sikre og bidra til utvikling av nullutslipp­sløsninger. Bestemmelsene følges opp i styringsdialogen og det sikres opplæring og kompetanse til å sette dem ut i livet. – Slike standarder sikrer mer effektiv ivaretakelse av klimahensyn i anbudsprosesser og kan gjennomføres også i statlig virksomhet, påpeker utvalget. Innkjøpspraksis fra offentlig sektor og statlig eide selskaper vil både skape markeder og kan bidra til at flere aktører i privat sektor innfører samme praksis. Her er det allerede flere globale initiativer, som eksempelvis RE100, hvor medlemsselskaper jobber for å utforme innkjøpspraksis som bidrar til nullutslipp langs hele verdikjeden.

Indirekte utslipp

– Hittil har de økonomiske virkemidlene omhandlet utslipp som aktørene selv står for. Et annet aspekt av klimaomstilling er klimagassutslipp i andre deler av verdikje­den, heter det i utvalgsrapporten. Det kan være utslipp ved bruk av pro­duktene som selges. Det er særlig aktuelt for oljenæringen. Det kan også være relevant å ta hensyn til utslipp lenger opp i verdikjeden, det vil si utslipp fra produksjonen av innsats­faktorer. Det er spesielt relevant for pro­dukter med høye utslipp i produksjon, som sement, metaller og kjemikalier.

Det er flere grunner til at det kan være relevant for klimaomstilling å gi insentiver til å ta hensyn til disse indirekte utslip­pene, mener utvalget, og peker på at man også gjennom å rapportere indirekte utslipp får et grunnlag for å legge opp en grønn innkjøpspraksis. Dette kan bidra til å skape et marked for lavutslippsløs­ninger innen produksjon av de innsatsfak­torene som er mest utslippsintensive i dag, som for eksempel sement og stål.

Bli den første til å kommentere på "Langsiktige innkjøps-kriterier kan gi hjemmemarked for nullutslipps-løsninger"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.