Lovendring skal gi mer åpenhet og mer vekt på kvalitet

Anbud365: Lovendring skal gi mer åpenhet og mer vekt på kvalitetSimon Kollerup tiltrådte som erhvervsminister den 27. juni i år – få dager etter trådte et tidligere vedtak i Folketinget om endringer i anskaffelseslovgivningen i kraft.

Skriv ut artikkelen

I Danmark trådte to vesentlige endringer i anskaffelseslovgivningen i kraft 1. juli. Den ene endringer er laget for å styrke åpenhet rundt evaluering av tilbud, og den andre for å sikre selvstendig vurdering av kvalitet uten å bli påvirket av tilbudsprisen. Det siste gjelder for anleggskontrakter over 350 millioner. Når det gjelder evalueringsmodellen, må alle deler være kunngjort i konkurransegrunnlaget for i det hele tatt å kunne ta modellen i bruk.

Det er to hovedpunkter i lovendringene som nå er trådt i kraft i Danmark. Oppdragsgiveren er blitt pliktig til å offentliggjøre alle deler av den valgte evalueringsmodellen i konkurransegrunnlaget. Dessuten innføres et såkalt to-konvolutt-system for bygge- og anleggskontrakter til verdi over 350 millioner danske kroner. Det siste betyr at kvaliteten i de innkomne tilbudene skal vurderes helt atskilt fra pris-vurderingen når tildelingen går etter det økonomisk mest fordelaktige tilbudet.

Fra den store leverandørforeningen Dansk Industri, NHOs søsterorganisasjon i Danmark, kommer det positive kommentarer til lovendringene. De gir større gjennomsiktighet som dem som deltar i konkurransene, heter det. Nå er oppdragsgiverne forpliktet til allerede fra anskaffelsesprosessens start å legge fram den karakterskalaen som de vil legge til grunn ved evalueringen av tilbudene. Avsnittene om evalueringsmodeller blir utdypet.

To-konvolutt-system

Når det gjelder to-konvolutt-systemet anbefaler Dansk Industri at offentlige oppdragsgivere også tar i bruk dette for kontrakter som ligger lavere enn den lovpliktige grensen på 350 millioner.

Der er to formål med lovendringen, heter det på bedreudbud.dk. For det første skal det styrke gjennomsiktighet og likebehandling av tilbyderne ved å gjøre det lovpliktig å offentliggjøre evalueringsmodellen. For det annet skal to-konvolutt-systemet understøtte vurderingen av kvaliteten i tilbud ved større bygge- og anleggsprosjekter.

Må være i konkurransegrunnlaget

I praksis betyr åpenheten at det ikke lenger er lovlig å benytte deler av en evalueringsmodell hvis delene ikke har vært beskrevet i konkurransegrunnlaget. Konkrete parameter kan likevel avhenge av de innkomne tilbud så lenge det er presist og entydig beskrevet i anbudsmaterialet hvordan parameterne fastlegges. De må ikke bero på oppdragsgiverens valg eller vurdering eter åpning av tilbudene, ifølge bedreudbud.dk.

Bestemmelsen skal blant annet skape ytterligere gjennomsiktighet for tilbydere og gi bedre forutsetninger for å gjøre tilbudene best mulig.

Også tidligere har en slik regel vært å finne i dansk anskaffelseslovgivning, men rettsstillingen er endret etter en kjennelse avsagt av Klagenævnet for Udbud.

Dessuten inneholder endringen en ny definisjonsbestemmelse hvor det fastlegges, hva det i danskenes udbudslov menes med begrepet ”evalueringsmodellen”.

Ved tilbakekalling av tildeling

To-kuvert-systemet skal sikre at oppdragsgiveren ikke utilsiktet lar seg påvirke av prisen på et tilbud når der tas stilling til kvaliteten av de innkomne tilbud. Når en oppdragsgiver tilbakekaller en tildelingsbeslutning og foretar en ny evaluering, vil det ikke være plikt til å foreta evalueringen av de kvalitative kriterier uten kjennskap til evalueringen av priskriteriet, skriver bedreudbud.dk. Det forholdet fremgikk ikke i den utgaven av lovforslaget som ble sendt på høring.

Det er i forbindelse med prosedyrene åpen og begrenset anbudskonkurranse at plikten til at foreta evalueringen av de kvalitative kriterier skal finne sted. Det vil si at forhandlingene ved konkurranse med forhandlinger kan gjennomføres, selv om oppdragsgiver både har kjennskap til kvaliteten og prisen i de enkelte tilbudene.

Bli den første til å kommentere på "Lovendring skal gi mer åpenhet og mer vekt på kvalitet"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.