Må være skjerpet ved vurdering av avvik fra standardkontrakt

Anbud365: Må være skjerpet ved vurdering av avvik fra standardkontraktKontraktstilpasninger kan både være lurt og nødvendig i mange tilfeller. Det kan, skriver næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser, for eksempel være særegne forhold ved den enkelte kontrakten som tilsier dette eller at det gjøres for å ta høyde for nye løsninger og innovasjon .

Skriv ut artikkelen

– Når leverandørene tar mer av risikoen, kan det føre til at de veier opp for dette ved å øke prisene sine. Det kan også føre til at enkelte leverandører vurderer risikoen som så høy at de unnlater å inngi tilbud. Oppdragsgiveren må derfor vurdere om avviket virkelig er nødvendig og hva merkostnadene ved å gjøre endringer i så fall vil være, skriver Nærings- og fiskeridepartementet i stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser. Det dreier seg om klager fra næringslivet om mangelfull bruk av standardkontrakter.
Det følger av anskaffelsesforskriften at «..der det finnes fremforhandlede og balanserte kontraktsstandarder, skal oppdragsgiveren som hovedregel bruke disse». Standardkontrakter er gjennomarbeidet og balanserte etter innspill fra både leverandør- og oppdragsgiversiden.
Noe av det næringslivet er mest opptatt av i sine innspill til meldingen, heter det, er at det skal benyttes standardkontrakter ved offentlige anskaffelser. Bruk av standardkontrakter er et effektiviserings- og forenklingstiltak i seg selv, mener næringslivet. Standardkontraktene gjør det forutsigbart for begge parter og bidrar til lavere transaksjonskostnader ved at leverandørene blant annet slipper å vurdere risikoen ved hvert eneste avvik og kalkulere inn pris på dette, uavhengig av om risikoen slår til eller ikke. Man reduserer da også risikoen for feilprising, forbehold og kostbare konflikter i etterkant, skriver departementet i meldingen, og fortsetter:

Bruk av standardkontrakter

– Tilbakemeldingene fra næringslivet er at oppdragsgiverne ikke i tilstrekkelig grad benytter standardkontrakter. Der oppdragsgiverne i stor grad bruker standardkontrakter, for eksempel på bygge- og anleggsanskaffelser, så er utfordringen at det gjøres avvik fra dem. Disse er ofte verken hensiktsmessige eller nødvendige. Avvikene kan gå på at oppdragsgiverne utvider kontraktene med egne krav, endrer på balansen mellom partene eller stryker deler av kontrakten. Særlig fra anleggsbransjen er tilbakemeldingene at det er problematisk at oppdragsgiverne tar bort effektive tvisteløsningsmekanismer i kontraktene.
Oppdragsgiverne må utarbeide anskaffelsesdokumenter til alle anskaffelser, og de må passe på at de er best mulig tilpasset den konkrete anskaffelsen. Det gjelder også for kontrakten. De fleste anskaffelser er forskjellige, og kontraktstilpasninger kan både være lurt og nødvendig i mange tilfeller. Det kan, heter det i stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser, for eksempel være særegne forhold ved den enkelte kontrakten som tilsier dette eller at det gjøres for å ta høyde for nye løsninger og innovasjon. Oppdragsgiverne må likevel være bevisste på de valgene de tar, dersom de velger ikke å benytte standardkontrakter eller gjør avvik fra disse. Særlig gjelder dette tilpasninger som forrykker risikobalansen mellom partene.

Bli den første til å kommentere på "Må være skjerpet ved vurdering av avvik fra standardkontrakt"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.